Goedkoop Geld Lenen?
Alle Opties

Welkom op Lenary.be

Lenen is door de jaren heen een vast onderdeel geworden van onze samenleving. We kunnen tegenwoordig dan ook een lening afsluiten voor de meest uiteenlopende aankopen of investeringen. Mensen die een auto willen kopen doen dit bijvoorbeeld zelden met (al) hun eigen financiële middelen en dan hebben we het nog niet over de aankoop van een eigen woning gehad. Tegenwoordig hoeft lenen echter ook niet noodzakelijkerwijs te gebeuren voor zeer grote aankopen. De komst van het consumentenkrediet heeft het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om zelfs een nieuwe televisie of wasmachine op afbetaling te kopen. Eén ding mag in ieder geval nu reeds duidelijk zijn, omwille van wat voor reden je dan ook graag een krediet wenst af te sluiten, lenen is tegenwoordig op de meest uiteenlopende manieren mogelijk!

Leendoelen top 3

Waarom zou je een lening afsluiten?

In het merendeel van de gevallen is lenen niet zozeer een mogelijkheid, maar vooral een vereiste. Laat ons namelijk eerlijk zijn, wie kan tegenwoordig zomaar met honderd procent eigen middelen een dure auto of een huis kopen? Anderzijds is geld lenen vaak ook een bewuste keuze. Iemand kan bijvoorbeeld een groot deel van diens spaargeld hebben belegd in een goed renderende investering waardoor de kosten van de lening niet opwegen tegen het rendement dat anders verloren gaat. Dit maakt duidelijk dat er meerdere goede redenen kunnen zijn om er voor te kiezen om een bepaalde lening af te sluiten. Wij hebben de populairste situaties waarin er doorgaans voor wordt gekozen om een lening af te sluiten alvast even uitgebreid voor jou op een rijtje gezet.

Geld lenen voor de aankoop van een auto

lening-autoDe autolening is één van de populairste kredietvormen op de markt. Dit komt niet alleen omwille van het feit dat haast iedereen tegenwoordig wel een auto nodig heeft, daarnaast kiezen maar weinig mensen er voor om dit voertuig met eigen middelen aan te kopen. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Goedkoop geld lenen voor een auto is namelijk door de jaren heen aanzienlijk eenvoudiger geworden. De onderlinge concurrentie tussen de verschillende aanbieders van autoleningen is sterk toegenomen en daar profiteert de consument (in dit geval dus de kredietnemer) uiteraard van mee. Bovendien moet het gezegd dat een investering doen in een auto eigenlijk een vorm is van verloren kapitaal. Een auto neemt namelijk niet in waarde toe, maar boet er sterk op in… dat uiteraard tot op het ogenblik dat ze wordt herkend als oldtimer. In dit geval kan een auto zomaar een waardevolle investering blijken te zijn. In ieder geval is goedkoop geld lenen voor het aankopen van een mooie, nieuwe of tweedehandse wagen tegenwoordig geen enkel probleem.

Geld lenen voor het bouwen of verbouwen van een huis

hypotheel-woning-fincierenDe grootste investering of aankoop die veel mensen ooit in hun leven zullen doen is deze in een eigen woning. Het afsluiten van een hypothecaire lening kan gebeuren in verschillende situaties. Zo is het mogelijk om een beroep te doen op een dergelijke kredietvorm voor het aankopen van een bestaande woning, maar ook mensen die een compleet nieuw huis willen realiseren krijgen op deze manier voldoende financiële middelen ter beschikking gesteld. Geld lenen voor de aankoop, het bouwen of verbouwen van een huis door middel van een hypothecair krediet levert je bovendien altijd een zeker fiscaal voordeel op. Dit gecombineerd met de lage rente van een hypothecaire lening zorgt er voor dat geld lenen voor het aankopen of realiseren van een woning eigenlijk nog nooit zo interessant was als nu.

Geld lenen voor een persoonlijke uitgave of investering

fincieren-van-cadeautjesHet afsluiten van een lening hoeft in de praktijk lang niet altijd gekoppeld te zijn aan één specifieke aankoop of investering. Het kan bijvoorbeeld ook zomaar gebeuren dat je tijdelijk nood hebt aan een beetje financiële ademruimte. Een klassiek voorbeeld hiervan is het einde van het jaar. In deze periode moeten er niet alleen geschenkjes worden gekocht voor onder de kerstboom, daarnaast is het ook nog eens zo dat de afrekeningen van water en elektriciteit in de bus vallen. Al deze verschillende kosten samen kunnen er voor zorgen dat het voor mensen op financieel vlak allemaal even teveel wordt. Laat je feestdagen er dan niet door vergallen en kies voor het afsluiten van een persoonlijke lening. Het geld dat je uit een dergelijk type krediet ontvangt is namelijk vrij te besteden. Bovendien is de rente op een dergelijke kredietvorm vaak ook nog eens verrassend voordelig waardoor ze geen grote invloed zal hebben op jouw financiële situatie.

Hoeveel geld kan je lenen?

Op het ogenblik dat je een lening wil aanvragen is het natuurlijk van belang om over bepaalde concrete informatie te beschikken. Eén van de belangrijkste vragen die potentiële kredietnemers zich stellen heeft te maken met het bedrag dat ze precies kunnen lenen. Vooraleer je naar de bank of een andere kredietverstrekker stapt is het dan ook altijd van belang om even zelf je financiële situatie onder de loep te nemen. Je dient jezelf op z’n minst de volgende vragen te stellen:

  1. Hoeveel bedraagt het inkomen dat je maandelijks ontvangt?
  2. Hoeveel van het inkomen is voorbehouden voor het betalen van vaste kosten?
  3. Welke reserve dient er te worden aangelegd voor onverwachte situaties?

Veel mensen gaan er nog steeds vanuit dat ze honderd procent van hun volledige inkomen kunnen lenen. Dat was vroeger misschien het geval, maar het aanvragen van een dergelijke lening levert je tegenwoordig haast nooit succes op, in tegendeel. Dit lijkt op het eerste zicht misschien een beetje vervelend, maar in de praktijk wordt dit vooral gedaan ter bescherming van de consument. Honderd procent van je inkomen moeten gebruiken om af te betalen is namelijk jezelf een financiële strop om de nek leggen.

Lees meer over een transparante leningmarkt op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

Maximale leensommen per kredietvorm

Omwille van bovenstaande wordt er tegenwoordig door kredietverstrekkers vaak voor gekozen om bepaalde, specifieke limieten te hanteren voor de leningen die ze aanbieden. Dit geldt bovendien niet alleen maar voor de kredieten die offline bij een kredietverstrekker in de buurt, maar ook online worden afgesloten. Om je een goed beeld te kunnen geven van de gemiddelde maximale leensommen per kredietvorm hebben we ze even verzameld door middel van de onderstaande tabel.

Soort lening Maximale leensom Maximale looptijd
Mini krediet Tussen 600 & 1.000 euro 30 tot 45 dagen
Kleine lening 2.500 euro 12 maanden
Kredietkaart Tussen 2.500 & 10.000 euro Onbeperkt
Geldreserve Tussen 10.000 & 20.000 euro Onbeperkt
Autolening Tussen 35.000 & 50.000 euro 4 of 5 jaar
Persoonlijke lening Tussen 25.000 & 50.000 euro 5 tot 7 jaar
Verbouwingslening Tussen 35.000 & 50.000 euro 10 jaar
Groene lening Tussen 30.000 & 40.000 euro 10 jaar
Hypothecair krediet Tussen 250.000 & 400.000 euro 30 jaar

Vooraleer een bank of andere kredietverstrekker je een lening zal toekennen zal er een uitgebreid onderzoek gebeuren naar je financiële situatie. Daarbij wordt er met verschillende aspecten rekening gehouden. Enkele zaken die altijd worden bekeken zijn:

  • De leeftijd van de potentiële kredietnemer en het aantal personen die afhankelijk zijn van diens inkomen (partner, kinderen, etc.)
  • De aard van het dienstverband. Mensen met een tijdelijk arbeidscontract vormen een groter risico dan zij die reeds over een vast contract beschikken.
  • De hoogte van het netto inkomen van de kredietnemer.
  • Indien er reeds sprake is van lopende kredieten. Je dient er rekening mee te houden dat ook een mogelijke studieschuld mee in overweging wordt genomen.

Hoeveel kost geld lenen?

Belangrijk om weten voor jou als kredietnemer is natuurlijk welke kosten er verbonden zullen zijn aan het krediet dat je gaat afsluiten. Dit is iets wat we je niet zomaar in één, twee, drie duidelijk kunnen maken. De kosten die zijn verbonden aan het afsluiten van een lening zijn namelijk altijd afhankelijk van meerdere factoren. Toch heeft de overheid bij wet vastgesteld dat kredietverstrekkers die kosten in rekening brengen die rechtstreeks afkomstig zijn van een lening deze in één percentage moeten samenbrengen. We noemen deze kost het ‘jaarlijks kosten percentage of JKP’. De achterliggende gedachte achter deze globale kost is dat ze het voor consumenten zonder concrete, financiële kennis mogelijk moet maken om op eenvoudige wijze de verschillende leningen op de financiële markt met elkaar te vergelijken.

Bovenstaande neemt niet weg dat het JKP wel degelijk is opgebouwd uit verschillende kosten. Het gaat hierbij niet alleen om de administratiekosten van de kredietverstrekker, maar ook om de kredietprovisie ten behoeve van de staat en de rente die wordt aangerekend. Er geldt in deze wel één uitzondering en dat is de hypothecaire lening. Geld lenen door middel van deze kredietvorm betekent namelijk dat je rekening moet houden met nog diverse extra kosten. Het gaat hierbij onder meer om de kosten voor de notaris evenals de registratie van het vastgoed.

Goedkoop geld lenen

Vooraleer je een bepaalde lening gaat afsluiten zal je er natuurlijk zeker van willen zijn dat deze over zo laag mogelijke kosten beschikt. Goedkoop geld lenen is mogelijk, maar tegelijkertijd ook altijd afhankelijk van diverse factoren. Zo is er in eerste instantie het soort krediet waarvoor je kiest. Voor persoonlijke kredieten kan er bijvoorbeeld worden gekozen voor een lineair krediet waarbij er strikte voorwaarden gelden of een meer flexibel alternatief. Een lineaire kredietvorm brengt voor een kredietverstrekker altijd de minste risico’s met zich mee. Dit zorgt er voor dat niet alleen de voorwaarden voor het aanvragen van het krediet het meest toegankelijk zijn, daarnaast zullen ook de kosten je aangenaam weten te verrassen.

Om verschillende leningen betaalbaar te houden wordt er door de kredietverstrekker steevast voor gekozen om een bepaalde waarborg te vragen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de hypothecaire lening waarvoor een hypotheek wordt toegekend. Dit is gezien de hoogte van het kredietbedrag evenals de looptijd van de terugbetaling een absolute must. Mocht er geen sprake zijn van een dergelijke waarborg zou een lening aanvragen voor een huis nagenoeg onbetaalbaar zijn. Goedkoop geld lenen komt in bepaalde situaties dus ook aan op het kunnen verstrekken van voldoende interessante waarborgen.

Goedkoop geld lenen door het uitvoeren van een vergelijking

Goedkoop geld lenen is naast bovenstaande ook een kwestie van zelf voldoende onderzoek te verrichten. Veel potentiële kredietnemers verwachten dat de goedkoopste lening zomaar in hun schoot geworpen zal worden. Dat is uiteraard niet zo, in tegendeel. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat het aanbod aan financieringen door de jaren heen aanzienlijk uitgebreider is geworden. Niet alleen het aantal kredietverstrekkers is toegenomen, dit geldt eveneens voor de manier waarop je een lening kan aanvragen. Om het de potentiële kredietaanvrager toch allemaal net wat eenvoudiger te maken bestaan er vergelijkingen en simulaties. Deze handige online tools maken het mogelijk om reeds binnen enkele minuten tijd te achterhalen welke lening voor jouw situatie nu precies het interessantst is. Een online vergelijking of simulatie uitvoeren is bovendien zeer eenvoudig waardoor het ook perfect toegankelijk is voor consumenten met geen of weinig financiële kennis.

Goedkoop geld lenen online

Een lening aanvragen moest vroeger altijd gebeuren bij een kredietverstrekker uit de buurt. Tegenwoordig bestaat deze optie uiteraard nog steeds, maar is het ook mogelijk om te kiezen voor online lening. Online geld lenen levert je een aantal concrete voordelen op, namelijk:

1. Online een lening aanvragen zorgt er voor dat de volledige aanvraagprocedure digitaal en dus heel wat sneller kan verlopen.

2. Online geld lenen is bijzonder praktisch, je dient er namelijk niet eens van voor achter je computer te komen.

3. Niet zelden zorgt het afsluiten van een online lening er voor dat je kan rekenen op een (extra) financieel voordeel. Heel wat online kredietverstrekkers hebben namelijk geen fysieke vestigingen waardoor ze de overhead kosten kunnen beperken.

Wil je snel geld lenen en dat bovendien ook nog eens kunnen doen op een zeer praktische en voordelige manier? In dat geval kan online geld lenen voor jou zomaar de perfecte keuze zijn!

Een lening aanvragen, waar rekening mee houden?

Zoals je eerder op deze pagina reeds hebt kunnen lezen is het zo dat elke kredietverstrekker vooraleer een bepaalde lening toe te kennen eerst even een bepaald onderzoek zal uitvoeren naar je financiële situatie. Tijdens dit onderzoek wordt er met heel veel verschillende zaken rekening gehouden waardoor er kan worden ingeschat op het toekennen van een bepaalde lening aan jou nu wel of niet verantwoord is. Ondanks het feit dat dit onderzoek door je potentiële kredietverstrekker behoorlijk strikt wordt uitgevoerd is het van belang om ook zelf met een aantal zaken rekening te houden. De conclusie van de kredietverstrekker geeft namelijk lang niet altijd een duidelijk beeld van de werkelijkheid.

Een lening aanvragen is natuurlijk eenvoudig, maar het wordt aangeraden om voorafgaand hieraan als potentiële kredietnemer zelf even je huiswerk te maken. Daarbij is het van belang dat je vooral eerlijk bent voor jezelf. Eventuele lopende kredieten kunnen bijvoorbeeld door een bank of andere financiële instelling mee in overweging worden genomen, maar dat geldt niet voor eventuele lopende spaarverzekeringen. Denk hierbij onder meer aan pensioensparen en / of VAPZ voor de zelfstandige ondernemers in België. Ook dit zijn periodieke kosten die een bepaalde invloed uitoefenen op je afbetalingscapaciteit.

Daarnaast is het ook altijd interessant om even de verschillende kredietvormen die op de financiële markt verkrijgbaar zijn tegenover elkaar af te wegen. Een persoonlijke lening is bijvoorbeeld een voordelige kredietvorm, maar daar staat tegenover dat ze over zeer strikte voorwaarden beschikt. Zijn deze afbetalingsvoorwaarden voor jou haalbaar of geef je toch eerder de voorkeur aan een flexibele kredietvorm zoals een kaskrediet? Deze laatste is beduidend duurder, maar maakt het wel mogelijk om bedragen die reeds zijn afbetaald terug op te vragen. Welke kredietvorm voor jou in welke situatie het beste is zal dus altijd vastgesteld moeten worden op basis van je persoonlijke voorkeur en financiële mogelijkheden.

Bij wie geld lenen?

Er wordt bijzonder vaak gedacht dat een lening afsluiten enkel en alleen mogelijk is bij een bank. Dat is echter niet zo. Wist je bijvoorbeeld dat je er eveneens voor kan kiezen om een lening af te sluiten bij één van de verschillende kredietbeurzen? Of wat ook te denken van kredietkaartmaatschappijen waarmee je niet alleen de betaling van je aankopen kan uitstellen, maar je ook zomaar kleine bedragen uit de muur kan halen? Bovendien is het lang niet altijd een vereiste om een beroep te doen op een professionele, financiële instelling. Ook particuliere kredietverstrekkers kunnen je in bepaalde situaties namelijk perfect van (extra) financiële middelen voorzien. Het aantal partijen om geld bij te lenen is dus tegenwoordig zeer groot.

Banken en financieringsmaatschappijen

lenen-bij-de-bankOndanks het feit dat leningen afsluiten tegenwoordig dus bij de meest uiteenlopende partijen mogelijk is blijven het vooral de banken en financieringsmaatschappijen die over het grootste marktaandeel beschikken. Eigenlijk is dit helemaal niet zo vreemd. Voor de Belgische banken geldt namelijk dat hun netwerken veruit het omvangrijkst zijn. Daarnaast beschikken ze ook over de meest gestructureerde formules. Min of meer hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden van financieringsmaatschappijen. Hun aanbod is echter net wat beknopter, niet in het minst omdat ze bijvoorbeeld geen zichtrekeningen aanbieden. Dit zorgt er wel voor dat ze zich in hun totaliteit kunnen richten op het verstrekken van kredieten. Niet alleen de formules, maar ook het rentebeleid van financieringsmaatschappijen komen sterk overeen met deze van de commerciële banken.

Kredietbemiddelaars

lenen-bij-kredietbemiddelaarsVeel mensen hebben meer vertrouwen in een persoon dan in een financiële instelling. Indien dit eveneens geldt voor jou is het mogelijk om een beroep te doen op een zogenaamde kredietbemiddelaar. Deze fungeert als het ware als tussenschakel tussen de consument en de kredietverstrekker (onder de vorm van een bank of financieringsmaatschappij). Het is bovendien een vaak gehoord misverstand dat een beroep doen op een kredietbemiddelaar er altijd voor zorgt dat je wordt geconfronteerd met een hogere rente of andere kostprijs. Een kredietbemiddelaar verstrekt financieringen namelijk altijd op basis van een bepaalde commissie. Voor de kredietnemer heeft een kredietbemiddelaar inschakelen dus geen enkel financieel nadeel, in tegendeel. Vaak levert een beroep doen op een kredietbemiddelaar je een lagere prijs op dan wanneer je rechtstreeks bij een bepaalde bank zou gaan lenen.

Hypotheekinstellingen

financieren-bij-hypotheekinstellingenEen hypothecaire lening kunnen we moeilijk bestempelen als een standaard krediet. Dit niet alleen omwille van het fiscale voordeel dat er mee gepaard gaat, maar ook door de niet onaanzienlijke waarborg die moet worden verstrekt aan de kredietverstrekker. Omwille van deze reden geven veel mensen die een hypothecair krediet willen aanvragen de voorkeur aan een gespecialiseerde hypotheekinstelling. Dit bovendien niet alleen voor het aankopen van een bestaande woning, maar ook voor wat het verbouwen van een huis of het realiseren van een nieuwbouw betreft. Hypotheekinstellingen bieden in grote lijnen eigenlijk hetzelfde aan op vlak van hypothecaire kredieten als banken.

Particuliere kredietverstrekkers

particuliere-leningen-aanvragen-handDe onderhandse lening is een kredietvorm die door de jaren heen stelselmatig aan populariteit heeft gewonnen. Een dergelijke lening wordt niet afgesloten bij een professionele financiële instelling, maar wel bij een andere, natuurlijk persoon. Particuliere kredietverstrekkers zijn vaak familieleden of vrienden van de aanvrager en kunnen er zelfs voor kiezen om helemaal geen kosten aan te rekenen op het uitgeleende bedrag. De voorwaarden van een onderhandse lening worden vaak mondeling overeengekomen, maar het wordt toch sterk aangeraden om deze in een schriftelijke, onderhandse overeenkomst op te nemen.

Kredietbeurzen

kredietmarktplaatsenIets minder bekende, maar daarom niet minder interessante aanbieders van kredieten zijn zogenaamde kredietbeurzen. Het gaat hierbij om een platform welke online leningen aanbiedt. Het geld dat wordt uitgeleend door deze kredietbeurzen is altijd afkomstig van particuliere kredietverstrekkers die tegen een bepaalde vergoeding een deel van hun beschikbare kapitaal willen uitlenen. Wanneer een potentiële kredietnemer een beroep doet op een kredietbeurs wordt diens aanvraag neergelegd bij de verschillende, aangesloten particuliere kredietverstrekkers. Op deze manier doet de kredietbeurs eigenlijk dienst als een soort van financiële datingsite.

Kredietkaartmaatschappijen

credit-card-bedrijven-mastercard-logoIndien je er voor kiest om een kredietkaart aan te vragen bij een gewone bank betekent dit altijd dat je rekening dient te houden met verschillende voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat er ook een zichtrekening bij de bank in kwestie moet worden ondergebracht waar op periodieke basis (dus eigenlijk maandelijks) het loon op moet worden gestort. Dat geldt niet voor kredietkaartmaatschappijen. Deze financiële instellingen zijn uitsluitend gespecialiseerd in het verstrekken van kredietkaarten.

Veelgestelde vragen

Een lening aanvragen is altijd spannend. Heel wat potentiële kredietnemers stellen zich dan ook steeds verschillende vragen waar ze proberen een antwoord op te vinden. Wij hebben de vaakst gestelde vragen met betrekking tot geld lenen voor jou uitgezocht en ze samen met hun antwoorden op een rijtje gezet. Op deze manier kan je er als toekomstige kredietnemer pas echt zeker van zijn dat je met een goede voorbereiding jouw lening gaat aanvragen.

Het precieze bedrag dat je kan lenen wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren. Denk wat dit betreft niet uitsluitend aan je netto loon, maar ook aan eventuele bestaande kredieten, de leeftijd waarover je als kredietnemer beschikt, etc.

Het is absoluut mogelijk om geld te lenen zonder dat je daarvoor een beroep moet doen op een bank. Je kan bijvoorbeeld online lenen bij een alternatieve kredietverstrekker of je kan er voor kiezen om een onderhandse lening bij een particulier aan te vragen. Je moet er wel rekening mee houden dat de kosten van een lening vaak worden bepaald door het type kredietverstrekker.

Heb je meteen nood aan wat extra financiële middelen en kan je dus met andere woorden niet wachten tot een klassieke lening wordt goedgekeurd? Of heb je bijvoorbeeld gewoon voldoende aan een klein bedrag? Snel lenen is mogelijk door het aanvragen van een online lening of een mini krediet. Je moet er wel rekening mee houden dat de bedragen die op deze manier geleend kunnen worden wat aan de lage kant zijn. Zie hiervoor de maximale bedragen die we eerder op deze pagina in een handige tabel hebben geplaatst.

Op het ogenblik dat je er voor kiest om geld te lenen bij een professionele kredietverstrekker zullen er altijd bepaalde kosten in rekening worden gebracht. Je kan deze kosten eventueel proberen te voorkomen door een beroep te doen op een particuliere kredietverstrekker. Op deze manier kan je een onderhandse lening afsluiten bij bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend.

Een lening die is aangevraagd wordt pas goedgekeurd wanneer de kredietverstrekker er zeker van is dat er aan al diens voorwaarden kan worden voldaan. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van een lening is doorgaans dat de aanvrager van het krediet over een bepaald inkomen dient te beschikken. Dit inkomen hoeft echter niet noodzakelijkerwijs voort te vloeien uit vast werk. Zo kan er bijvoorbeeld ook sprake zijn van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of is het zelfs mogelijk om een deel van de uitkering die wordt ontvangen te gebruiken om een lening af te betalen. Let echter wel, indien de kredietverstrekker vreest dat de financiële middelen die voor handen zijn niet voldoende zijn om de lening af te kunnen betalen zal je, je kredietaanvraag steeds geweigerd zien worden.

Het vergelijken van leningen is tegenwoordig mogelijk op verschillende manieren. Je kan natuurlijk nog steeds zoals vanouds leningen vergelijken door manueel offertes aan te vragen bij verschillende kredietverstrekkers, maar het kan ook een stuk eenvoudiger. Zo is het tegenwoordig ook een mogelijkheid om online simulaties of vergelijkingen uit te voeren. Op deze manier weet je vaak al binnen een paar minuten welke lening nu voor jou de meest interessante voorwaarden in petto heeft.