Goedkoopste Autolening
Vinden

Ga direct naar:

De autolening is sinds jaar en dag één van de populairste kredieten op de markt. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat elk gezin tegenwoordig wel over minimaal één auto beschikt, daarnaast staat niemand er om te springen om het volledige bedrag voor diens auto met eigen middelen te betalen. De enorme en nog steeds verder toenemende vraag naar autoleningen heeft er voor gezorgd dat er binnen de financiële wereld een aanzienlijke concurrentiestrijd is losgebarsten. Deze maakt het voor consumenten misschien iets minder overzichtelijk om meteen de beste en scherpst geprijsde autolening te vinden, maar anderzijds heeft ze deze kredietvorm wel heel wat betaalbaarder gemaakt. Overweeg jij ook om over te gaan tot het aankopen van een nieuwe of een tweedehandswagen? Dan kan er voor kiezen om gebruik te maken van een autofinanciering ook jou heel wat interessante voordelen opleveren!

Waarom is een autolening zo interessant?

interessant-om-te-simuleren

Laat ons in eerste instantie even kijken naar de reden(en) waarom het afsluiten van een autolening zo interessant is. In eerste instantie is het natuurlijk zo dat een mooie auto kopen heel wat geld kost. Mensen die hard werken willen zichzelf daar vaak voor belonen en hoe kan dat nu beter dan met een mooie bolide rond te rijden? Voor het aankopen van een dergelijk voertuig is er evenwel een aanzienlijke investering vereist. Lang niet iedereen heeft zomaar het volledige vereiste bedrag ergens op een spaarrekening staan en zelfs wanneer dat wel zo zou zijn is het nog steeds niet interessant om dit volledige kapitaal op te nemen en in een wagen te investeren. Waarom niet? Omdat dit nu eenmaal een ‘verloren investering’ is.

Bovenstaande klinkt natuurlijk erg negatief, maar dit moet enigszins genuanceerd worden. Met een verloren investering willen we bedoelen dat een auto niet in waarde toeneemt, maar net erg snel in waarde daalt. Enige uitzondering op deze regel wordt uiteraard gevormd door oldtimers. Net omdat de waarde van een wagen dus steevast een neerwaartse spiraal volgt is het niet interessant om daar jouw kapitaal in te investeren. Wellicht doen er zich op een zeker ogenblik interessante opportuniteiten voor waardoor je winst kan maken in plaats van verlies. Dit is dan ook meteen één van de belangrijkste redenen waarom het overgrote merendeel van de mensen die een auto willen kopen er voor kiezen om daarvoor te gaan lenen.

Het afsluiten van een autolening voor de aankoop van je droomauto is natuurlijk om nog meer redenen dan bovenstaande interessant. Om je een goed beeld te kunnen schetsen van al deze voordelen hebben we ze even in een handig overzichtje geplaatst:

1. Je hoeft niet je eigen kapitaal in een auto te investeren waardoor je deze beschikbaar houdt voor interessante opportuniteiten die zich kunnen aanbieden.

2. Door te lenen voor je wagen zorg je er voor dat je altijd een bepaalde financiële reserve blijft behouden voor tijden waarin het misschien net wat minder goed gaat.

3. Een autofinanciering op afbetaling is een zeer populaire kredietvorm. Dit heeft de onderlinge concurrentie binnen de financiële wereld aanzienlijk opgevoerd waar de consument nu van weet te profiteren.

4. Een autolening afsluiten is niet alleen mogelijk voor nieuwe auto’s, maar ook voor tweedehandse wagens.

5. Het afsluiten van een krediet voor een bedrijfsauto zorgt er voor dat je de kosten kan inbrengen in de boekhouding. Op deze manier behaal je een extra financieel voordeel.

Het afsluiten van een autofinanciering is altijd mogelijk tegen een zeer interessante prijs. Of je er nu voor kiest om deze bij een bank aan te vragen of je een beroep gaat doen op een ander type kredietverstrekker maakt op dit vlak niet zo’n groot verschil. Vraag bij het aankopen van een nieuwe wagen ook altijd even aan de garage wat hun financieringsmogelijkheden zijn. Grote merken pakken op verschillende tijdstippen van het jaar namelijk vaak uit met interessante voorwaarden voor een autolening. Niet zelden bieden ze deze zelfs aan tegen 0% rente.

Hoe werkt de autolening precies?

De autolening is een soort van lening op afbetaling. Dit betekent dat je in één keer het vereiste bedrag ontvangt voor het aankopen van je wagen waarna je daar per maand een deel van terugbetaald inclusief de aangegeven kostprijs. Om er voor te zorgen dat de kosten op een autolening zo beperkt mogelijk gehouden kunnen worden is het zo dat er voor deze kredietvorm een bepaalde waarborg geldt. Deze waarborg wordt gesteld onder de vorm van de wagen waarvoor de autofinanciering wordt afgesloten. Met andere woorden, kan je op een bepaald ogenblik niet langer aan de kredietvoorwaarden voldoen? In dat geval heeft de kredietverstrekker waarbij je de autolening hebt afgesloten het recht om het voertuig in kwestie te claimen. Vervolgens wordt de wagen verkocht, maar daarmee ben je nog lang niet van al je verplichtingen ontslagen.

In het merendeel van de gevallen is het zo dat de bank het eerste, het beste bod dat binnenkomt voor de wagen zal aanvaarden. Dat is voor jou als kredietnemer uiteraard niet interessant, want de kans is zeer groot dat er nog een bepaalde restschuld zal overblijven. Voor deze restschuld blijf jij aansprakelijk. Dit benadrukt het feit dat het altijd belangrijk is om voor jezelf te bepalen welke maandelijkse bedragen je kan afbetalen. Door zelf goed onderzoek te doen hiernaar en eerlijk voor jezelf uit te maken of het aankopen van die ene mooie wagen voor jou al dan niet financieel haalbaar is kunnen heel wat vervelende problemen en vooral extra hoge kosten worden voorkomen.

Vergelijk nu meer dan 20 Autoleningen

Rekenvoorbeeld voor een autolening

Vooraleer een autolening af te sluiten is het niet meer dan normaal dat je graag zal willen weten hoeveel je nu precies voor deze financiering zal moeten betalen. We nemen als voorbeeld even een autolening waarbij een JKP (jaarlijks kostenpercentage) van toepassing is van 2,25 procent. Het betreft hier een lening voor de aankoop van een nieuwe auto. Het kredietbedrag is 20.021 euro welke moet worden terugbetaald over een periode van 36 maanden. In dit geval zullen de maandelijkse kosten op 575,44 euro komen te liggen. In dit geval heb je op het einde van de rit dus een bedrag terugbetaald van 20.715,84 euro. Kies je voor een aflossing op een termijn van 48 maanden? In dat geval komt het maandelijks te betalen bedrag uiteraard lager te liggen (namelijk op 436,34 euro). Uiteindelijk zal je echter meer terugbetaald hebben aan kosten. Het totale bedrag dat je in dit geval gaat terugbetalen bedraagt namelijk 20.944,32 euro.

Ga je geen nieuwe, maar wel een tweedehandse auto kopen waarvoor je een autolening wenst af te sluiten? In dat geval worden er vaak twee verschillende tarieven aangerekend. Voor een tweedehandse auto die jonger is dan 36 maanden (dus 3 jaar) geldt in principe min of meer (vaak precies) dezelfde intrest als bij een nieuwe auto. Is het voertuig ouder dan 36 maanden? Dan geldt doorgaans dat er een hogere intrest wordt aangerekend. Deze intrest kan eenvoudig meer dan 50 procent hoger liggen dan de intrest op een gewone autolening voor een nieuw voertuig. In dit voorbeeld zou het jaarlijks kostenpercentage bijvoorbeeld kunnen uitkomen op 3,90 procent. Voor een lening van 20.500 euro zou dat dan betekenen dat je bij een looptijd van 36 maanden een bedrag betaalt van 603,71 euro per maand. Verleng je de looptijd tot 48 maanden? Dan ligt het maandelijks te betalen bedrag op 461,33 euro. Uiteraard zal je ook in dit geval bij de langere looptijd op het einde van de rit meer kosten hebben betaald.

Goedkoop een autolening afsluiten

goedkoopste-autolening-vergelijkenEén van de eerste zaken waar je ongetwijfeld de nodige aandacht aan zal willen besteden vooraleer een autolening af te sluiten is de kostprijs. Het JKP (jaarlijkse kosten percentage) van een autofinanciering is vrij beperkt te noemen. Daar heeft de enorme populariteit van deze kredietvorm voor gezorgd. Elke bank of andere kredietverstrekker wil graag zijn graantje meepikken in het succes. Het logische gevolg hiervan is dat er op vandaag op de financiële markt een enorm aantal autoleningen zijn terug te vinden. Dat maakt het vinden van de goedkoopste oplossing uiteraard niet zo eenvoudig. Gelukkig zijn er verschillende hulpmiddelen voor handen die je hierbij kunnen helpen.

Een autolening aanvragen doe je in eerste instantie nooit zonder eerst even een vergelijking uit te voeren. Dit klinkt als heel veel werk, maar dat is het niet. Vroeger was je als toekomstige kredietnemer altijd verplicht om contact op te nemen met elke potentieel interessante kredietverstrekker met de vraag om een offerte te kunnen ontvangen. Het spreekt voor zich dat dit bijzonder veel tijd in beslag nam waardoor heel wat mensen het uiteindelijk toch voor bekeken hielden en genoegen namen met een (veel) te duur krediet. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Op vandaag behoort dit gelukkig tot het verleden.

Een autolening vergelijken betekent geld besparen!

Goedkoop geld lenen, zeker wanneer het de aankoop van een nieuwe of tweedehandswagen betreft is altijd een kwestie van goed de verschillende mogelijkheden op de markt te vergelijken. Zoals reeds aangegeven moest dit vroeger manueel gebeuren, maar tegenwoordig bestaan er geautomatiseerde tools. Deze handige programma’s zijn terug te vinden op het internet en maken het mogelijk om binnen luttele minuten de beste autofinanciering met de laagste rentevoet te vinden. Het mooie aan dergelijke vergelijkingen is bovendien dat ze steeds actueel zijn. Biedt een bepaalde verstrekker van autoleningen bijvoorbeeld een interessante, tijdelijke promotie aan voor diens financieringen? Dan wordt deze mee opgenomen in de vergelijking waardoor jij er meteen je voordeel mee kan doen! Ben jij dus met andere woorden op zoek naar een interessante mogelijkheid om het goedkoopste autokrediet af te sluiten? Vergelijk dan zeker het actuele aanbod bij de verschillende banken!

Een simulatie uitvoeren voor de beste afbetalingsvoorwaarden

Het vergelijken van de verschillende autoleningen op de markt is slechts het begin. Het is namelijk ook altijd erg interessant om even een simulatie uit te voeren vooraleer de lening in kwestie daadwerkelijk aan te vragen. Het uitvoeren van een dergelijke simulatie zorgt er namelijk voor dat je een duidelijk beeld krijgt van het verloop van je krediet. Ze levert je dan ook cruciale informatie aan onder de vorm van:

• Het bedrag dat je kan lenen voor de aankoop van je nieuwe of tweedehandse wagen;
• De afbetalingstermijn die mogelijk is;
• De maandelijkse bedragen (aflossing & rentevoet) die moeten worden betaald;

Enkel en alleen door het uitvoeren van een simulatie zorg je er voor dat je met betrekking tot het aankopen van je nieuwe wagen niet voor vervelende verrassingen zal komen te staan.

Hoeveel kan ik lenen voor een auto?

Een cruciale vraag die veel mensen zich stellen op het ogenblik dat ze een autolening wensen af te sluiten is hoeveel ze nu precies kunnen lenen. Het is erg belangrijk dat je hier op voorhand even zelf het nodige onderzoek naar doet. Bij het bepalen van je afbetalingscapaciteit is het altijd van belang om rekening te houden met meerdere factoren:

1. Hoeveel bedraagt het netto inkomen waarover je beschikt?
2. Is er reeds sprake van bestaande kredietlasten en indien ja, hoeveel bedragen die?
3. Ben je van plan om een eigen inbreng te doen en zo ja voor welk bedrag?
4. Welke andere vaste kosten heb je en met welke reserve moet je rekening houden?

Het uitvoeren van een simulatie vooraleer een autolening af te sluiten is natuurlijk interessant, maar deze geeft geen antwoord op de bovenstaande vragen. Vooraleer een krediet voor een wagen aan te vragen is het dan ook altijd van belang om even goed je financiële situatie onder de loep te nemen. Alleen op deze manier kan je voor jezelf bepalen welke afbetalingsvoorwaarden een haalbare kaart zijn. Bovendien levert het altijd een voordeel op wanneer je met een goed onderbouwt kredietdossier naar een kredietverstrekker stapt. Bereken dus altijd goed je financiële mogelijkheden vooraleer over te gaan tot het aanvragen van een autolening!

Speciale financiering mogelijk voor groene auto’s

Er wordt door fabrikanten van auto’s tegenwoordig zeer uitvoerig ingezet op het produceren van auto’s die over een gunstige CO2-uitstoot beschikken. Het mooiste voorbeeld hiervan zijn uiteraard de elektrische voertuigen die als paddenstoelen uit de grond lijken te schieten. Wanneer je er voor kiest om over te gaan tot het aankopen van een dergelijke, groene auto ben je altijd verzekerd van een reeks van interessante voordelen. In eerste instantie is er het feit dat dergelijke auto’s op moment van schrijven in België niet of slechts zeer beperkt worden belast. Dit zorgt er voor dat zowel de belasting op inverkeerstelling als de jaarlijkse verkeersbelasting een flink stuk betaalbaarder worden. Wist je echter ook al dat kiezen voor een milieuvriendelijke wagen ook de kost van je autolening ten goede komt? Heel wat kredietverstrekkers hebben er namelijk voor gekozen om een speciale, groene financiering voor auto’s in het leven te roepen. Wanneer je voldoet aan bepaalde CO2-bepalingen kan dit het kostenplaatje van je krediet aanzienlijk naar omlaag halen. Op deze manier wordt zelfs een auto met een aanzienlijk vermogen over de hele lijn betaalbaar. Je moet er wel rekening mee houden dat een dergelijke financiering voor een auto niet door elke partij wordt aangeboden.

Waarom een autolening online afsluiten?

Tegenwoordig is het op verschillende manieren mogelijk om een lening voor je auto af te sluiten. Je kan er zoals vroeger reeds het geval was uiteraard nog altijd voor kiezen om op een lokale kredietverstrekker af te stappen, maar het is ook mogelijk om het geld voor je wagen online te gaan lenen. Dit brengt een aantal interessante voordelen met zich mee welke we graag even uitgebreid voor jou op een rijtje hebben gezet:

  • Een online autokrediet is gemiddeld (veel) voordeliger in vergelijking met een gelijkaardige financiering bij een lokale kredietverstrekker. Dit komt omdat er heel wat kan worden uitgespaard op de zogenaamde ‘overhead’ kosten. Het is onnodig om te zeggen dat jij als kredietnemer op dit vlak een mooi voordeel kan realiseren.
  • Geld lenen via het internet voor je auto zorgt er doorgaans voor dat de aanvraagperiode tot een minimum kan worden herleid. Wanneer de klassieke papiermolen moet worden doorlopen kan dat als gevolg hebben dat je heel lang moet wachten waardoor jouw droomauto misschien wel voor je neus wordt weggekaapt. Door te kiezen voor een online autolening heb je veel sneller goedkeuring waardoor er heel wat efficiënter te werk kan worden gegaan.
  • Het afsluiten van een online autolening is bijzonder praktisch. Je hoeft er niet je woning voor te verlaten en ook alle vereiste handtekeningen kunnen doorgaans digitaal gebeuren. Dit is niet in het minst interessant voor ouderlingen of mensen die bijvoorbeeld tijdelijk slecht te been zijn of nog niet over eigen vervoer beschikken.

Bovenstaande maakt het in ieder geval duidelijk, wanneer je graag een autofinanciering wenst af te sluiten op een zo efficiënt en bovendien ook voordelig mogelijke wijze is het altijd interessant om daarvoor in de richting te kijken van een online krediet. Dit bovendien ook niet alleen voor nieuwe, maar uiteraard ook voor tweedehandse wagens.

Autolening afsluiten voor tweedehandswagen

Het spreekt voor zich dat lang niet iedereen er voor kiest om zomaar een compleet nieuwe wagen aan te kopen, in tegendeel. Het merendeel van de mensen geven tegenwoordig de voorkeur aan een degelijke tweedehandswagen die ze tegen een aantrekkelijke prijs kunnen aankopen. Toch betekent de keuze voor een tweedehandse auto natuurlijk niet dat je zomaar het volledige bedrag voor de aankoop zelf met eigen middelen kan of wil betalen. Dat hoeft ook niet! Er zijn namelijk op de markt heel wat banken terug te vinden die over uitstekende kredieten beschikken voor tweedehandswagens. Bekende voorbeelden hiervan zijn KBC en ING. Deze kredietverstrekkers bieden afhankelijk van het bedrag dat je wenst te lenen de mogelijkheid om een autofinanciering voor tweedehandse auto’s af te sluiten tot op een periode van zomaar even 72 maanden. Ongeacht de aankoopprijs en het leenbedrag van je auto is het op deze manier altijd mogelijk om je afbetalingsplan zo betaalbaar mogelijk te houden. In ieder geval mag het duidelijk zijn, ook wanneer je graag het aankoopbedrag van je tweedehandswagen wenst te lenen zijn er daarvoor voldoende mogelijkheden voor handen!

Voordeligste lening voor bedrijfsauto aanvragen

Een investering doen in één of soms zelfs meerdere auto’s is voor veel bedrijven erg interessant. Het aankopen van een bedrijfsauto kan uiteraard net als bij een gewoon particulier voertuig het geval is gebeuren door middel van een autofinanciering. Je dient er wel rekening mee te houden dat het karakter van deze beide financieringsvormen verschillend is. Daar waar je bij een particulier autokrediet namelijk zelf als natuurlijk persoon borg staat voor het krediet geldt dat niet voor zakelijke financieringen. In dit geval is het de onderneming die moet kunnen aantonen over voldoende afbetalingscapaciteit te beschikken. Voor kleine bedrijven geldt evenwel dat zij er voor kunnen kiezen om zich ook persoonlijk borg te stellen voor de afbetaling van de lening. Het spreekt echter voor zich dat velen hier niet om staan te springen.

Het afsluiten van de voordeligste financiering voor een bedrijfsauto is eveneens een kwestie van goed het actuele aanbod aan kredieten te bestuderen en de diverse mogelijkheden tegenover elkaar af te wegen. Je kan er voor kiezen om manueel enkele offertes op te vragen bij verschillende kredietverstrekkers, maar het is wellicht interessanter om gebruik te maken van een automatische vergelijking. Het vergelijken van alle zakelijke leningen voor bedrijfswagens zorgt er voor dat je niet alleen kan rekenen op de laagste tarieven, daarnaast is het ook nog eens zo dat de afbetalingsvoorwaarden heel wat flexibeler kunnen uitvallen dan je wellicht in eerste instantie had verwacht. Zo sla je twee vliegen in één klap!

Is het voor jouw bedrijf belangrijk om nog snel wat extra kosten te maken om zo de belastingdruk wat te verlagen? In dat geval is een bedrijfswagen ongetwijfeld een interessante keuze. Dit komt omdat je ze in je boekhouding kan afboeken als investering. Bereken dus gerust hoeveel winst je bedrijf heeft gemaakt en of het mogelijks de moeite waard kan zijn om een investering in een bedrijfsvoertuig te overwegen.

Veelgestelde vragen

Het merendeel van de mensen die er tijdens hun leven voor zullen kiezen om een auto aan te kopen zullen daarvoor een autolening afsluiten. Niet voor niets is de autolening sinds jaar en dag de populairste kredietvorm die er op de financiële markt is terug te vinden. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat heel wat mensen toch nog steeds met de nodige vragen kampen met betrekking tot het afsluiten van een autolening. Wij hebben de vaakst gestelde vragen voor je uitgezocht en deze samen met hun antwoorden op een rijtje gezet.

Welke waarborgen moeten er worden gegeven voor een autolening?

Een autolening is een kredietvorm welke als specifiek doel heeft om een auto aan te kopen. Dit betekent dat er ook een concrete waarborg is vereist. In de praktijk is het daarom zo dat er bij elk autokrediet wordt gevraagd om als het ware een soort van pandrecht te verstrekken op de auto waarvoor de financiering wordt aangevraagd. Ben je met andere woorden op een zeker ogenblik niet meer in staat om aan de afbetalingsvoorwaarden te voldoen? Dan kan men de auto komen terughalen. Bovendien spreekt het voor zich dat er voor het afsluiten van een autolening ook altijd voldoende inkomen voor handen dient te zijn.

Moet er een voorschot worden betaald bij een autolening?

Vroeger moest er in principe altijd een bepaald voorschot worden betaald vooraleer er een autolening kon worden afgesloten. Tegenwoordig is dat geen vereiste meer. In principe is daar sinds het invoeren van de nieuwe wetgeving in 2010 verandering in gekomen. Alleen wanneer het gaat om een echt dure, exclusieve auto is het mogelijk dat een bank een bepaalde eigen inbreng vereist. In de praktijk komt dat echter zeer weinig voor. Let wel, hoe meer geld je zelf kan betalen voor de aankoop van je auto en hoe minder je bijgevolg moet lenen, des te minder kosten je zal moeten betalen.

Kan ik ook een autolening afsluiten voor een tweedehandse auto?

Het afsluiten van een autofinanciering is zowel mogelijk voor nieuwe als voor tweedehandse auto’s. Je dient er alleen wel rekening mee te houden dat de kostprijs van een autolening voor een tweedehands voertuig hoger kan uitvallen. Bovendien is het ook mogelijk dat er bijzondere voorwaarden voor worden gehanteerd.

Kan ik de BTW van mijn bedrijfsauto meelenen of niet?

Belangrijk om weten voor bedrijven die een financiering voor hun bedrijfsauto wensen af te sluiten is dat het doorgaans niet mogelijk is om de BTW mee te lenen. Dit betekent dat je de BTW in principe altijd rechtstreeks als voorschot zal moeten overmaken aan de garage waarbij de auto wordt aangekocht. Het restbedrag (dus met andere woorden de aankoopprijs exclusief BTW) kan wel gewoon worden geleend.

Auto verkopen tijdens de kredietperiode, mag dat?

Een belangrijke vraag die veel mensen zich stellen is of ze de mogelijkheid hebben om hun auto te verkopen nog tijdens de kredietperiode. Dit hangt in principe af van de gemaakte afspraken met de bank. Heerst er een zogenaamd pandrecht op de auto waarvoor er wordt geleend? Dan is het doorgaans niet mogelijk om het voertuig in kwestie tijdens de aflossing van de lening te verkopen. Is er geen sprake van een pandrecht en is er bij wanbetaling gewoon loonbeslag overeengekomen? In dat geval kan de auto wel nog tijdens de kredietperiode worden verkocht. Let wel, de verdere aflossing van de afgesloten autolening blijft uiteraard jouw verplichting.

Is het mogelijk om een autolening vroegtijdig terug te betalen?

Stel, je ontvangt in één keer een grote som geld en je denkt er aan om je openstaande leningen in één keer af te betalen. Dit wil je eveneens doen met je autolening. Dat lijkt op het eerste zicht een goed plan, maar is het dat ook? Niet altijd. Je moet er namelijk rekening mee houden dat er door de bank een soort van schadevergoeding kan worden gevraagd omdat je de lening vroeger rechtzet dan in eerste instantie was afgesproken. Bedenk dus altijd goed of het wel interessant is om je autolening vroeger af te betalen.