5 zaken die het maximale bedrag van je autolening bepalen

De meeste mensen die er voor kiezen om een auto aan te kopen maken de bewuste keuze om een autokrediet aan te vragen. Het afsluiten van een dergelijk krediet is interessant, niet in het minst omdat een auto wordt bestempeld als ‘verloren kapitaal’. Dit betekent dat ze per definitie altijd in waarde afneemt, althans tot op het ogenblik dat ze als oldtimer of collectors item wordt bestempeld. Vooraleer naar de bank of een andere kredietverstrekker te stappen is het van belang om er rekening mee te houden dat verschillende aspecten de (maximale) hoogte van je autolening beïnvloeden. Welke zaken dit precies zijn ontdek je in dit blogartikel.

1.) De aankoopprijs van het voertuig in kwestie

In eerste instantie is er natuurlijk de kostprijs van de wagen die je wenst aan te kopen. Hierbij wordt er een structureel onderscheid gemaakt tussen particulieren en bedrijven. Voor particulieren geldt bijvoorbeeld dat zij in nagenoeg alle gevallen het volledige bedrag inclusief BTW kunnen lenen. Bij verschillende kredietverstrekkers is het zelfs mogelijk om te opteren voor een financiering van 110 procent van de aankoopsom. Op deze manier heeft de kredietnemer een beetje extra marge waardoor hij bij een tijdelijke dip in zijn of haar financiële situatie niet meteen in de problemen komt.

Voor bedrijven is bovenstaande niet aan de orde. Zij kunnen doorgaans maximaal 100 procent van de aankoopsom lenen en dan nog exclusief BTW. Dit heeft alles te maken met het feit dat de kredietnemer het BTW-bedrag terug kan vorderen via de BTW-aangifte. In principe vormt dit dan ook niet meteen een probleem, al betekent dit wel dat de kredietnemer de BTW eerst dient voor te schieten. In het bijzonder wanneer het gaat om een nieuwe directiewagen wil dit bedrag nog wel eens behoorlijk hoog uitvallen. Voor ondernemingen is dit dan ook beslist iets om rekening mee te houden.

2.) De terugbetalingscapaciteit waarover je beschikt

Een lening en dan meer bepaald het bedrag dat je maandelijks kan betalen kan pas zo hoog liggen als je daadwerkelijke afbetalingscapaciteit. Dit is een zeer belangrijke, beperkende factor. Dat is niet in het minst het geval omdat er hierbij ook wordt gelet op eventuele andere, reeds bestaande afbetalingen of schulden. Daar komt bij dat ook de andere vaste kosten, zoals de huur van je woning evenals elektriciteit, gas en water mee worden opgenomen in de berekening. Het is vooral de terugbetalingscapaciteit die er voor zorgt dat veel mensen hun droomauto uiteindelijk tot hun groot verdriet toch niet kunnen kopen.

3.) De looptijd van de kredietovereenkomst

Jij als kredietnemer bepaalt in grote lijnen de terugbetalingstermijn van je autolening. In de praktijk is het wel zo dat de bank bepaalde limieten kan opleggen. Zo is er het verschil in maximale aflossingstermijn tussen een nieuwe en een tweedehandse auto. In dit laatste geval is vooral de ouderdom van het voertuig van doorslaggevend belang. De keuze van de looptijd van de kredietovereenkomst heeft in ieder geval een effect op verschillende factoren. Ze oefent dan ook niet alleen een invloed uit op de maandelijkse ‘financiële marge’ waarover je beschikt, daarnaast zal ze ook altijd een impact hebben op de kostprijs van je financiering. Hoe langer de afbetaling van je auto loopt, des te lager het maandelijks verschuldigde bedrag ligt, maar des te hoger de kosten op het einde van de rit zullen uitvallen.

4.) De wettelijk vastgestelde maxima

In punt 3 van dit blogartikel hebben we het reeds aangegeven, jij als kredietnemer kan niet zomaar vrij bepalen welke afbetalingstermijn je voor jouw autolening hanteert. De bank, maar ook de wet heeft hier een zekere invloed op. Wettelijk gezien zijn er dan ook verschillende maximale aflossingstermijnen bepaald, namelijk:

  • Een kredietbedrag van tussen de 2.700 & 3.700 euro dient binnen de 30 maanden terug te worden betaald;
  • Een kredietbedrag van tussen de 7.500 & 10.000 euro dient binnen de 48 maanden terug te worden betaald;
  • Een kredietbedrag van tussen de 10.000 & 15.000 euro dient binnen de 60 maanden terug te worden betaald;
  • Een kredietbedrag van tussen de 15.000 & 20.000 euro dient binnen de 84 maanden terug te worden betaald;

In de praktijk komt het vaak voor dat de bank een nog net wat strengere afbetalingstermijn hanteert. Dit vooral bij tweedehandse auto’s. Hun waarde is immers na enkele jaren tijd wellicht al stevig gedaald waardoor ze onvoldoende waarborg biedt bij eventuele problemen die betrekking hebben tot de afbetaling van het krediet.

5.) Je eigen financiële geschiedenis

Tot slot wordt er bij het verstrekken van elke lening tegenwoordig ook gekeken naar de persoonlijke, financiële geschiedenis. Dat niet in het minst bij de bank in kwestie. Heb je bijvoorbeeld soms te maken gehad met een rood saldo die je niet tijdig kreeg aangezuiverd? Of waren er in het verleden al eens problemen met het aflossen van een krediet? In dat geval kan je er van op aan dat de bank heel wat voorzichtiger zal zijn met het toekennen van een nieuwe lening. Dit kan je financieringsmogelijkheden uiteindelijk aanzienlijk beïnvloeden. Ook het omgekeerde is uiteraard van toepassing. Ben je een trouwe klant bij je bank of andere kredietverstrekker en hebben er zich nooit afbetalingsproblemen voorgedaan? Dan zal ze je graag (terug) met open armen ontvangen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *