Belgen lenen het vaakst voor huis en auto

Het is bekend dat Belgen er over het algemeen niet zoveel problemen mee hebben om geld te lenen. Aan het einde van de maand juli van dit jaar werd bekend gemaakt door de Centrale  voor Kredieten aan Particulieren dat zomaar even 6,3 miljoen Belgen in ons land ten minste één krediet hebben lopen. Daarnaast kwam ook aan het licht dat heel wat Belgen ook meerdere kredieten hebben lopen. In totaal was er sprake van zomaar even 11,2 miljoen aan uitstaande kredieten. Er wordt in het bijzonder geleend voor het aankopen van een woning en een auto, al wordt er ook steeds vaker geleend voor minder ‘noodzakelijke’ zaken.  

 3,1 miljoen lopende woonkredieten  

De meest recente cijfers hebben aangegeven dat er op dat ogenblik sprake was van 3,1 miljoen aan lopende woonleningen. Daarnaast zou er ook nog eens sprake zijn van 8,1 miljoen aan zogenaamde consumentenkredieten. Deze laatste kredieten worden steeds populairder en worden gebruikt om minder aanzienlijke aankopen mee te financieren. Wanneer het aanbod aan consumentenkredieten van naderbij wordt bekeken kan er bovendien ook worden vastgesteld dat er verschillende vormen bestaan. De bekendste is echter nog steeds het gewone consumentenkrediet op afbetaling. Hiervan zouden er ongeveer 2 miljoen bestaan.  

 Een consumentenkrediet kan tegenwoordig op meerdere manieren worden afgesloten. Wanneer deze wordt afgesloten bij een traditionele bank betekent dit in de praktijk dat er een bepaald geldbedrag wordt uitbetaald aan de kredietnemer welke deze vervolgens naar eigen inzicht kan besteden. Anderzijds is het ook mogelijk dat de kredietmakelaar eveneens de verkoper van het artikel in kwestie is. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer er een grote, dure televisie wordt aangekocht op afbetaling bij een winkelketen. Van deze laatste zogenaamde ‘verkopen op afbetaling’ zouden er op dit ogenblik zo’n 195.000 bestaan.  

 Kredietopening veruit het populairste consumentenkrediet  

Indien de cijfers van het consumentenkrediet van naderbij worden bekeken kan er ook meteen worden vastgesteld dat de zogenaamde ‘kredietopening’ het populairste consumentenkrediet is. Eind juli bestonden er van dit type lening zo’n 5,9 miljoen contracten. Dat deze vorm van consumentenkrediet zo populair is heeft ongetwijfeld deels te maken met het flexibele karakter waarover ze beschikt. De kredietkaart maakt het dan immers mogelijk om ‘in het rood te gaan’ op de zichtrekening die aan de kaart in kwestie is verbonden. Dit lijkt natuurlijk erg eenvoudig, maar ook hier worden bepaalde kosten of intresten voor in rekening gebracht. 

 Waarvoor lenen Belgen nu precies?  

Wanneer de cijfers van de kredietcentrale worden geëvalueerd wordt het meteen duidelijk hoeveel uitstaande kredieten er precies zijn in ons land, maar daar tegenover staat wel dat er niet echt iets wordt gezegd over het doel waarvoor mensen de kredieten in kwestie hebben afgesloten. Omwille van deze reden werd er eerder dit jaar al eens een gelijkaardig onderzoek uitgevoerd door Wikifin, de opleidingstak van de financiële waakhond FSMA. Het onderzoek bestond eigenlijk uit een peiling die werd georganiseerd onder duizend Belgen naar hun kredietgedrag. Eén van de vragen had in het bijzonder betrekking tot het soort lening welke er door de personen in kwestie was afgesloten.  

 Uit het onderzoek van Wikifin kwam aan het licht dat de woonlening veruit de populairste kredietvorm is. 49 procent van de ondervraagden had dan ook geld geleend voor de aankoop van een woning. De autolening neemt een eveneens niet onbelangrijke 37 procent in beslag. Daarnaast kwam nog aan het licht dat steeds meer mensen er ook voor kiezen om te lenen voor energiebesparende investeringen (ongeveer 6 procent) evenals het aankopen van nieuwe meubelen en zelfs een dure televisie (6 en 5 procent). Opvallend is ook dat 1 procent al eens een lening had afgesloten voor het organiseren van een groot en duur feest. 2 procent zou ook al eens hebben geleend voor het aankopen van een motor. Ook om de belastingen te kunnen betalen wordt er steeds vaker voor gekozen om een krediet af te sluiten.  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *