Doorlopend krediet verliest aan populariteit

Wanneer mensen voor privé doeleinden een lening wensten af te sluiten werd er voor kleine en middelgrote financieringen het vaakst gekeken in de richting van ofwel een persoonlijke lening ofwel een doorlopend krediet. Jarenlang ging de voorkeur van velen toch uit naar laatst genoemde omdat deze over veel minder strikte voorwaarden beschikt. Dat is juist, maar daar staat tegenover dat de kosten voor een doorlopend krediet in de praktijk heel wat hoger liggen in vergelijking met de intresten die op een persoonlijke lening worden aangerekend. Nu lijkt vooral het aanzienlijk hogere prijskaartje roet in het eten te gooien van het doorlopend krediet. Deze kredietvorm verliest immers aanzienlijk terrein ten voordele van de persoonlijke lening.

Kostprijs van doorlopend krediet blijkt te hoog

De eerste reden waarom de populariteit van het doorlopend krediet klappen heeft gekregen is ongetwijfeld te wijten aan het kostenplaatje dat er aan verbonden is. Het feit dat kredietnemers bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om bij deze kredietvorm om eerder afbetaalde bedragen reeds op te vragen zonder goede reden brengt de zekerheid van het krediet enigszins in het gedrang. Dit willen banken en andere kredietverstrekkers die een doorlopend krediet aanbieden enigszins compenseren door het in rekening brengen van een hoger kostenplaatje. Jarenlang bleken kredietnemers op zich best bereid te zijn om deze hogere kosten te betalen, maar daar komt nu verandering in. Het vinden van de goedkoopste lening is voor veel potentiële kredietnemers dan ook absolute topprioriteit.

Mensen willen graag meer zekerheid bij geld lenen

Niet alleen de hogere kosten blijken nu in het nadeel te spelen van het doorlopend krediet. Uit verschillende rondvragen onder particuliere kredietnemers is namelijk ook gebleken dat men steeds vaker meer zekerheid verkiest boven flexibele voorwaarden. Dat is een belangrijke verandering in vergelijking met vroeger. Toen vonden mensen het belangrijk dat ze bijvoorbeeld op cruciale momenten in hun leven over een extra financiële buffer beschikten. Deze buffer kon perfect worden geboden door gebruik te maken van een doorlopend krediet. Een dergelijke kredietvorm maakt het zoals eerder reeds aangegeven immers mogelijk om op eender welk gewenst tijdstip een reeds afbetaald stukje krediet terug op te vragen.

Bovenstaande lijkt op het eerste zicht wel interessant, maar steeds meer potentiële kredietnemers zien er vooral het nadeel van in. Een belangrijk gevolg van deze flexibele voorwaarden is dan ook terug te vinden in het feit dat er geen enkele zekerheid kan worden geboden met betrekking tot het afbetalen van het krediet. Daar waar je bij een persoonlijke lening bijvoorbeeld maandelijks een vastgesteld bedrag dient te betalen en je er zeker van kan zijn dat je lening is afbetaald tegen de vervaldatum geldt dat niet voor een doorlopend krediet. Net dit gegeven is voor steeds meer mensen een doorn in het oog omdat ze het als een bedreiging zien voor hun financiële toekomst.

Vastgestelde of variabele rente?

Een ander belangrijk punt om rekening mee te houden is het verschil in het soort rente welke in rekening wordt gebracht bij een doorlopend krediet en een persoonlijke lening. Bij deze laatste wordt er nagenoeg altijd voor gekozen om een vastgestelde intrest in rekening te brengen. Dit betekent dat je vanaf het begin tot aan het einde van de looptijd van het krediet precies weet welke kosten je zal moeten betalen. Stijgt de marktrente plots explosief? Dan heeft dat met andere woorden geen impact op de kosten die jij voor jouw persoonlijke lening zal moeten betalen. Ook dit is een vorm van zekerheid welke ontbreekt bij een doorlopend krediet. Bij deze kredietvorm wordt er dan ook altijd gebruik gemaakt van een variabele intrest. Dit is een belangrijk verschil. Stijgt de marktrente plots en heb je er voor gekozen om een doorlopend krediet af te sluiten? Dan kan je er op rekenen dat ook de kostprijs van je krediet binnen de kortste keren een aanzienlijke stijging zal doormaken.

Doorlopend krediet versus persoonlijke lening

Bovenstaande klinkt nu natuurlijk wel erg negatief met betrekking tot het afsluiten van een doorlopend krediet. Toch moet het gezegd dat er zeker ook enkele interessante voordelen aan verbonden zijn. De voordelen van een doorlopend krediet zijn dan ook de volgende:

  • Het kredietbedrag hoeft niet in één keer te worden opgenomen;
  • Er wordt uitsluitend intrest betaald op het opgenomen kredietbedrag;
  • Het is zonder boete mogelijk om reeds afbetaalde bedragen terug op te vragen;
  • Er dient geen concreet doel te worden aangegeven voor geldopnames;

Bovenstaande voordelen kunnen voor veel mensen tegenwoordig nog altijd een goede reden zijn om alsnog de keuze te maken om een doorlopend krediet af te sluiten. Het moet echter gezegd dat in het merendeel van de gevallen een persoonlijke lening uiteindelijk toch de bovenhand zal nemen bij de meeste potentiële kredietnemers. Dit heeft alles te maken met het feit dat er ook aan deze kredietvorm heel wat interessante voordelen zijn verbonden. Het spreekt voor zich dat we ook deze nog graag even voor jou op een rijtje zetten:

  • Een persoonlijke lening is veel goedkoper dan een doorlopend krediet;
  • Je kan er zeker van zijn dat de lening op de vervaldatum is terugbetaald;
  • De intrest op een persoonlijke lening is vastgesteld en kan dus niet veranderen;
  • Voor het afsluiten van een persoonlijke lening zijn beperktere waarborgen vereist;

Het feit dat het doorlopend krediet aanzienlijke verliezen heeft geleden op vlak van marktaandeel ten voordele van de persoonlijke lening maakt uiteraard reeds heel wat duidelijk. Tegenwoordig vinden kredietnemers duidelijk een zo optimaal mogelijke zekerheid belangrijker dan flexibele voorwaarden. Geldt dit ook voor jou en ben je binnenkort van plan om een lening af te sluiten? In dat geval zal ook jij kunnen vaststellen dat een persoonlijke lening in het merendeel van de gevallen de beste keuze zal zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *