Geld lenen om bouwgrond te kopen? Hier rekening mee houden!

Het kopen van bouwgrond om er een nieuwe woning op te zetten mag dan door de jaren heen een stuk minder populair zijn geworden, toch neemt dit niet weg dat er vandaag de dag nog altijd heel wat mensen de voorkeur aan geven. Wanneer er voor wordt gekozen om over te gaan tot het aankopen van bouwgrond is de kans bijzonder groot dat je er voor wil kiezen om maximaal voor deze aankoop te lenen zodat je een minder groot krediet dient af te sluiten voor de bouw van de woning. Is dat echter wel interessant? Een lening die wordt afgesloten voor het aankopen van bouwgrond komt immers niet in aanmerking voor de woonbonus. Je komt er alles over te weten in dit interessante blogartikel!

Is lenen voor bouwgrond eigenlijk wel mogelijk?

In eerste instantie heerst de vraag bij velen (terecht) nog altijd of het nu wel of niet mogelijk is om geld te lenen voor bouwgrond. In principe is het mogelijk om een hypothecaire lening af te sluiten voor het aankopen van bouwgrond. Het feit dat het kan betekent evenwel niet dat het eenvoudig is, in tegendeel. In de praktijk is het namelijk vaak zo dat banken niet bepaald staan te springen voor het toekennen van een hypothecaire lening voor wat het aankopen van bouwgrond betreft. Hoe komt dat? Zeer eenvoudig. In eerste instantie is het zo dat er op deze manier namelijk slechts zeer beperkte waarborgen verstrekt kunnen worden door de kredietnemer. Dat is anders wanneer het gaat om een woning, want dan is er sprake van het pandrecht. Bij bouwgrond is dat veel complexer. Een bijkomend nadeel is dat de mensen die reeds lenen voor het aankopen van bouwgrond geen extra financiering meer kunnen krijgen voor het realiseren van de daadwerkelijke woning.

Wat zijn de fiscale gevolgen?

In 2017 werden er naar verwachting net iets minder dan 10 procent van alle kredietaanvragen voor bouwgrond goedgekeurd. Dat is natuurlijk erg weinig. Daarnaast kan er sowieso ook worden vastgesteld dat het aantal kredietaanvragen om geld te lenen voor de aankoop van bouwgrond door de jaren heen aanzienlijk is gedaald. Hier zijn oorzaken voor aan te geven, namelijk:

  1. Steeds meer jonge mensen kiezen er voor om een bestaande woning aan te kopen en deze te renoveren;
  2. Het feit dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op de fiscaal interessante woonbonus;

Op het ogenblik dat jij graag geld wenst te lenen voor het aankopen van bouwgrond dien je dan ook altijd rekening te houden met de financiële gevolgen die deze keuze met zich meebrengt. Een belangrijk punt is bijvoorbeeld terug te vinden in het feit dat je door het afsluiten van een lening voor het aankopen van bouwgrond niet in aanmerking komt voor de woonbonus. Dat is natuurlijk wel het geval wanneer je een woning aankoopt.

Geen woonbonus bij lenen voor bouwgrond

Net omdat er bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor het aankopen van bouwgrond geen aanspraak kan worden gemaakt op de woonbonus is het zo dat het algemene advies luidt dat je er goed aan doet om het kredietbedrag voor het aankopen van bouwgrond tot een minimum te beperken. Dat is ook niet zo vreemd, want de woonbonus is bij het aankopen van een woning goed voor een belastingvermindering van 40 procent op wat er aan intresten, kapitaal of schuldsaldoverzekering wordt betaald. Het maximumbedrag van dit belastingvoordeel is wel beperkt tot 2.360 euro. In principe betekent dit dat je op jaarbasis tot 944 euro minder aan belastingen kan betalen.

Meerwaardebelasting bij verkoop van bouwgrond

Niet alleen de minder gunstige fiscale voorwaarden voor geld lenen voor bouwgrond zijn belangrijk om in het achterhoofd te houden. Wat bovendien namelijk ook te denken van de mogelijke meerwaardebelasting op de mogelijke verkoop van je bouwgrond in de toekomst? Wanneer je de bouwgrond apart aankoopt en ze na 8 jaar terug gaat verkopen kan je
geconfronteerd worden met een (extra) pijnlijke belasting. De eerste 5 jaar is er sprake van een belastingvoet van 33 procent terwijl deze in de volgende 3 jaren op 16,50 procent ligt.

Conclusie; geld lenen voor bouwgrond of niet?

Na het lezen van de informatie in dit blogartikel mag het duidelijk zijn dat geld lenen voor de aankoop van bouwgrond in de praktijk omwille van meerdere redenen eigenlijk helemaal niet interessant is. In de kern loop je namelijk reeds heel wat geld mis doordat je niet de mogelijkheid hebt om een deel van de intresten op je hypothecaire lening af te trekken van je belastingen. Daarnaast, op het ogenblik dat je mogelijks in de toekomst je bouwgrond terug wil verkopen, kan dat er voor zorgen dat je een meerwaardebelasting moet betalen. Op deze manier ga je niet één, maar wel twee keer een flink financieel verlies lijden.

Buiten bovenstaande moet er ook altijd rekening mee worden gehouden dat, indien je de hypothecaire lening voor je bouwgrond al krijgt toegekend, de kans bijzonder groot is dat je niet meer zal kunnen lenen voor de realisatie van je woning op de bouwgrond in kwestie. Voor beide aankopen zal je namelijk niet onaanzienlijke inkomensgaranties moeten kunnen geven. Alles bij elkaar gezien is het dan ook interessanter om bij de aankoop van bouwgrond zoveel mogelijk eigen middelen in te brengen. Zo kan je wellicht zonder zorgen een hypothecaire lening afsluiten voor de realisatie van de daadwerkelijke woning.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *