Kaskrediet: wat is het?

In dit artikel bespreken we:

Het is vandaag de dag meer dan ooit van belang om ten allen tijde over een bepaalde financiële reserve te kunnen beschikken. Dit geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven. Voor particulieren kan het afsluiten van een kaskrediet er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze vlot alle vaste kosten kunnen betalen terwijl bedrijven op deze manier het voordeel van contante betalingen kunnen inroepen. Het gebeurt dan ook niet zelden dat een kaskrediet zichzelf op deze manier al snel terugverdient. Ben jij ook wel geïnteresseerd in het afsluiten van een kaskrediet, maar wil je in eerste instantie graag kennismaken met alle ins en outs die zijn verbonden aan deze flexibele kredietvorm? Dat kan met dit interessante blogartikel!
Wat is een kaskrediet precies?

wat is het kaskrediet Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat een kaskrediet in verschillende vormen voorkomt op de markt. Ze kan dan ook worden afgesloten als kredietopening, maar daarnaast is het ook mogelijk dat ze gewoon als kredietlijn wordt toegevoegd aan een zichtrekening. Deze laatste vorm van kaskrediet is in de praktijk het vaakst voorkomend. Dit betekent concreet dat de eigenaar van de zichtrekening een bepaald bedrag in het rood kan gaan zonder dat daarvoor de gangbare bancaire procedures worden opgestart. Dit neemt niet weg dat er voor de kredietlijn uiteraard bepaalde kosten zijn verschuldigd, maar daar gaan we verder in dit blogartikel nog uitgebreid verder op in.

Hoe dan ook zorgt een kaskrediet (in haar beide vormen) er dus voor dat je als kredietnemer steeds over een financiële slag om de arm beschikt. Dat kan interessant zijn, niet in het minst voor particulieren en bedrijven die bijvoorbeeld tijdelijk te maken hebben met een dip in hun financiële mogelijkheden en reserves. Door het afsluiten van een kaskrediet kunnen bedrijven bijvoorbeeld een tijdelijk cashflowprobleem oplossen waardoor ze wel gewoon aan hun verplichtingen ten opzichte van leveranciers of partners kunnen blijven voldoen. Zo worden heel wat overbodige kosten voorkomen en ook de reputatie van het bedrijf in kwestie loopt geen schade op. Dit toont meteen de aanzienlijke waarde van een kaskrediet aan.

Misschien wel de meest flexibele kredietvorm op de markt

Zowel particulieren als bedrijven die een bepaalde lening wensen af te sluiten zullen daarvoor een keuze moeten maken uit tal van verschillende opties. De eerste vraag die elke potentiële kredietnemer zich moet stellen heeft betrekking tot het karakter waar diens lening over dient te beschikken. Moet er sprake zijn van een lineaire lening of geeft men eerder de voorkeur aan een flexibel krediet waarbij er sprake kan zijn van tussentijdse geldopnemingen en aflossingen? In dit laatste geval zal het kaskrediet al snel op de radar van de toekomstige kredietnemer verschijnen. Het flexibele karakter waar een kaskrediet over beschikt uit zich namelijk in tal van verschillende factoren, namelijk:

  1. Het is mogelijk om een bepaald bedrag in het rood te gaan op je bankrekening. Daardoor worden niet alleen extra afboekingen van de zichtrekening mogelijk, maar ook betalingen met behulp van je bankkaart.
  2. Je kan er steeds naar eigen inzicht voor kiezen om eerder afgehaalde bedragen terug te storten waardoor het resterende bedrag van de kredietlijn terug wordt verhoogd. Extra tussentijdse afbetalingen zijn bij een kaskrediet nooit onderworpen aan extra kosten.
  3. De kosten op een kaskrediet worden niet aangerekend op basis van de aangevraagde kredietlimiet, maar wel aan de hand van het bedrag dat je daadwerkelijk opneemt. Met andere woorden, wanneer je er voor kiest om je kaskrediet stelselmatig aan te zuiveren zal je kunnen vaststellen dat het aan het einde van de rit met de kosten best goed mee kan vallen… uiteraard rekening houdende met het vrij hoge JKP.

Heel wat kredietnemers kiezen er in eerste instantie voor om een lening af te sluiten die over zeer strikte, lineaire voorwaarden beschikt. Dit geeft hen een bepaald gevoel van zekerheid en bovendien worden ze niet zelden verblind door de lage kosten die er op worden aangerekend. Anderzijds staat men niet of in ieder geval te weinig stil bij het risico dat op deze manier wordt genomen. Kan je de lineaire lening namelijk niet volgens de voorwaarden afbetalen? Dan zal je meteen geconfronteerd worden met aanzienlijke, extra kosten. Hierdoor wordt een op het eerste zicht voordelige lening meteen een behoorlijk stuk duurder gemaakt.
Waarom een kaskrediet afsluiten voor particulieren?

Een kaskrediet is door de jaren heen bijzonder populair geworden onder particulieren. Dit heeft alles te maken met het feit dat het dagelijks leven op vandaag heel wat niet onaanzienlijke kosten met zich meebrengt. Al deze kosten samen kunnen er voor zorgen dat gezinnen of alleenstaanden op een zeker ogenblik zomaar in de financiële problemen terechtkomen. Vaak zijn deze het geval van een onverwachte situatie. Ben je bijvoorbeeld plots geconfronteerd met een torenhoge afrekening voor elektriciteit welke je niet had verwacht? Of misschien heb je wel een ongeval gehad of ben je ziek geweest waardoor je geconfronteerd bent met heel wat medische kosten? In al deze gevallen kan de beschikking hebben over een bepaalde financiële reserve de moeite meer dan waard zijn. Een kaskrediet kan daarvoor zorgen.

kaskrediet voor persoonlijke doeleinden?Een ander niet onbelangrijk voordeel voor particulieren welke is verbonden aan het afsluiten van een kaskrediet heeft betrekking tot het doel waarvoor het geld wordt aangevraagd. Voor tal van verschillende, specifieke kredietvormen geld namelijk dat het kredietbedrag pas wordt vrijgemaakt op basis van een ondertekende offerte of een factuur welke is ontvangen. Dat geldt niet voor een kaskrediet. Het gevolg hiervan is dat het bedrag dat je op deze wijze ter beschikking krijgt eigenlijk geheel naar wens kan worden besteed.

Welke voordelen brengt een kaskrediet voor bedrijven met zich mee?

Het afsluiten van een kaskrediet is lang niet alleen maar interessant voor particulieren. Ook bedrijven kiezen steeds vaker voor dit type van financiering en ook hier zijn enkele prima redenen voor aan te geven. Het lijkt vandaag de dag een fenomeen te zijn dat bedrijven de opgestelde regels in een afgesloten overeenkomst zomaar met de voeten treden. Dit geldt niet in het minst voor wat de betalingsvoorwaarden betreft. Dat is niet alleen vervelend, maar het kan ook enorme gevolgen hebben voor de werking van jouw bedrijf. Op het ogenblik dat jouw klanten niet tijdig betalen kan ook jij namelijk zomaar in de problemen komen te zitten. Door het afsluiten van een kaskrediet kan een bedrijf echter over een bepaalde financiële reserve komen te beschikken waardoor onder meer hoge boetes kunnen worden voorkomen.

ondernemingen extra ruimte financieelHoe sterk een bedrijf ook mag zijn, het is op vandaag helemaal geen uniek fenomeen dat ondernemingen tijdelijk te maken krijgen met een financiële dip. Dit hoeft op zich geen groot probleem te zijn, althans niet voor wat de middellange tot lange termijn betreft, maar het kan de reputatie van je onderneming aanzienlijke schade toebrengen. Op het ogenblik dat jij jouw leveranciers niet tijdig kan betalen is de kans altijd bestaande dat ze niet langer met je zullen willen samenwerken of dat ze strengere betalingsvoorwaarden gaan hanteren. Door het afsluiten van een kaskrediet heeft je bedrijf altijd wat extra financiële ademruimte waardoor ze veel eenvoudiger aan al haar financiële verplichtingen zal weten te voldoen.

Voor bedrijven geldt bovendien dat ze nog kunnen rekenen op een extra financieel voordeel door het afsluiten van een kaskrediet. Op het ogenblik dat jij als onderneming een factuur ontvangt en je deze per direct voldoet kan je namelijk een korting aftrekken ter waarde van 2 procent. Wanneer je dit op enkele grote facturen kan doen is het zomaar mogelijk dat het geld dat je op deze manier kan uitsparen de kostprijs van je kaskrediet (ruimschoots) overstijgt. Zo kan je als eigenaar van het bedrijf in kwestie niet alleen rekenen op een betere nachtrust, maar doe je er ook nog eens een aantrekkelijk financieel voordeel mee.

Zijn er ook nadelen verbonden aan een kaskrediet?

Hoe interessant het afsluiten van een kaskrediet op het eerste zicht ook mag zijn (en voor zeer veel partijen gewoon ook echt is), er moet toch altijd rekening mee worden gehouden dat er ook bepaalde nadelen aan verbonden zijn. Om er zeker van te zijn dat je na het afsluiten van je kaskrediet niet voor vervelende verrassingen komt te staan hebben we ook deze nadelen uiteraard even in een handig overzichtje geplaatst:

  • Vroeger was het mogelijk om een kaskrediet af te sluiten die (in theorie) beschikte over een oneindige looptijd. Dit betekende dat je als kredietnemer er pas na ettelijke tientallen jaren over kon beginnen denken om eens je kaskrediet daadwerkelijk te gaan afbetalen. Op vandaag kan dat niet meer. Elke bank of andere financiële instelling is wettelijk verplicht om, ook voor haar kaskrediet, een einddatum te hanteren. In de praktijk wordt dit veelal echter opgelost door een overeenkomst die bijvoorbeeld jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd. In principe komt dit op hetzelfde neer, tenzij de bank er op een zeker ogenblik voor kiest om de kredietovereenkomst niet te verlengen. Dan dien je het volledige bedrag van je kaskrediet binnen een vaak relatief korte termijn in haar totaliteit terug te betalen. Hier schuilt dus een mogelijk risico in.
  • Het mag inmiddels wel duidelijk zijn dat een kaskrediet over zeer flexibele voorwaarden beschikt. Dat is natuurlijk fantastisch, want de kans dat je op deze manier tegen een financieel probleem aanloopt is uiteraard alles behalve groot. Anderzijds moet het gezegd dat het flexibele karakter van een kaskrediet er tevens voor zorgt dat de kosten een flink stuk hoger zijn gelegen in vergelijking met bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Anderzijds is het als kredietnemer wel mogelijk om de intrest op je kaskrediet enigszins te beperken. Dit doe je bijvoorbeeld door een goede vergelijking uit te voeren vooraleer deze af te sluiten, maar daarnaast ook door niet continue tegen de limiet aan te leunen. Op deze manier zal je merken dat de periodieke kosten van een kaskrediet behoorlijk kunnen meevallen. In de praktijk blijven ze echter wel veelal structureel hoger liggen ten opzichte van met name een lineair krediet.
  • Het flexibele karakter waar een kaskrediet over beschikt brengt finaal nog een extra niet onbelangrijk nadeel met zich mee. Wat namelijk te denken van de kredietvoorwaarden die zijn verbonden aan het toegekend krijgen van een kaskrediet? Daar waar een bank of andere financiële instelling bij een lineair krediet eigenlijk vrij weinig risico’s loopt is dat bij een kaskrediet wel even anders. In principe is het namelijk voor jou als kredietnemer mogelijk om de kredietlijn ettelijke jaren of zelfs tientallen jaren in stand te houden. In deze periode kan er echter heel wat gebeuren waardoor je misschien wel helemaal niet meer in staat zal zijn om het afgesloten krediet terug te betalen. Deze gedachte speelt ook bij de bank waarbij je een kaskrediet gaat aanvragen waardoor de toekenningsvoorwaarden behoorlijk strikt zijn.

Hoe worden de kosten op een kaskrediet berekend?

De intrest welke in rekening wordt gebracht op een kaskrediet wordt steeds berekend op basis van de openstaande schuld. Concreet betekent dit dat jij als kredietnemer een niet onaanzienlijke controle hebt over de kosten welke je dient te betalen. Leun je continue tegen de limieten van je kaskrediet aan? Dan zal je geconfronteerd worden met een stevig prijskaartje. Neem je echter uitsluitend die bedragen op die je daadwerkelijk nodig hebt? In dat geval is de kans zeer groot dat je op het einde van de rit heel wat minder kosten zal hebben betaald dan je wellicht in eerste instantie had verwacht. Net omdat de exacte kostprijs van een kaskrediet zo sterk kan fluctueren is het helaas onmogelijk om een concreet rekenvoorbeeld aan te geven.

Welk type kaskrediet afsluiten?

Vooraleer een bepaald type kaskrediet af te sluiten is het steeds van belang om er rekening mee te houden dat de wijze van aflossing sterk kan verschillen. We onderscheiden op dit vlak dan ook twee verschillende soorten kaskredieten, namelijk:

  1. Een kaskrediet zonder periodieke aflossing;
  2. Een kaskrediet met periodieke oplossing;

Het kaskrediet waarbij er sprake is van een vaste aflossing wordt algemeen aanzien als de meest interessante. Dit heeft alles te maken met het feit dat je als kredietnemer verplicht bent om één keer per maand een bepaald stukje van de globale schuld af te lossen. Dit zorgt er in de praktijk eigenlijk voor dat de beste eigenschappen van een kaskrediet en van een lineaire lening worden gecombineerd in één enkele kredietvorm. Wel moet je er rekening mee houden dat de periodieke aflossingen er voor zorgen dat je niet zomaar het volledige, oorspronkelijke kredietbedrag terug kan opvragen. Kan je daarmee leven? Dan kan het kaskrediet voor jou zomaar eens een fantastische kredietvorm blijken te zijn!

Aanbieders van kaskredieten vergelijken

De kosten die in rekening worden gebracht voor het afsluiten van een kaskrediet zijn steeds afhankelijk van de partij waarbij je deze aanvraagt. Omwille van deze reden is het altijd de moeite waard om een objectieve vergelijking uit te voeren tussen de verschillende financiële instellingen die deze kredietvorm aanbieden. Enkele zeer betrouwbare financiële instellingen die hun klanten de mogelijkheid bieden om een kaskrediet aan te vragen zijn bijvoorbeeld Cetelem & Cofidis. Bij deze eerste is het zelfs mogelijk om de geldreserve te koppelen aan je Maestro bankkaart waardoor je ze eigenlijk min of meer als creditcard kan gebruiken. Ben jij het ook beu om telkens aan het einde van de maand de laatste restjes uit je portefeuille bij elkaar te zoeken en ben je bijgevolg op zoek naar een interessante mogelijkheid om jezelf wat meer financiële ademruimte te geven? Dan is het absoluut de moeite waard om te ontdekken wat het kaskrediet allemaal voor moois voor jou in petto heeft!

Conclusie; is een kaskrediet afsluiten interessant of niet?
Bovenstaande brengt ons bij de finale vraag van dit blogartikel. Is het nu namelijk al dan niet interessant om een kaskrediet af te sluiten? Veel is op dit vlak afhankelijk van de exacte wensen waar jij als potentiële kredietnemer over beschikt. Ben je er bijvoorbeeld zeker van dat je aan de meest strikte eisen van een lening kan voldoen? Wil je bijgevolg vooral zo goedkoop mogelijk geld kunnen lenen en hoef je niet perse over de mogelijkheid te beschikken om eerder afbetaalde bedragen terug op te vragen? In dat geval is er voor kiezen om een kaskrediet af te sluiten wellicht niet meteen de meest interessante keuze. Ben je echter op zoek naar een zeer flexibele kredietvorm die je precies van die financiële ademruimte kan voorzien waar jij op de meest cruciale momenten naar op zoek bent? In dat geval is er wellicht geen betere lening op de financiële markt terug te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *