3 mogelijkheden om te lenen ondanks notering op de zwarte lijst

Mensen krijgen vandaag de dag steeds vaker af te rekenen met betalingsproblemen. Dit heeft voor een niet onaanzienlijk deel te maken met het feit dat de financiële druk vanuit het dagelijkse leven stelselmatig toeneemt. De vaste kosten worden hoger, we willen graag allemaal meer comfort en het werkaanbod is lang niet meer wat het ooit is geweest. Het is dan ook helemaal niet ondenkbaar dat je op een zeker ogenblik niet meer de mogelijkheid hebt om je afgesloten lening(en) conform de geldende voorwaarden af te lossen. Dat is niet meteen een probleem, maar wel wanneer het drie maanden aan blijft houden. Vanaf dat ogenblik kom je namelijk op de zwarte lijst terecht. Welke gevolgen dit heeft en op welke manieren je dan ook dan nog steeds geld kan lenen vertellen we je graag in dit interessante blogartikel!Wat is de Zwarte lijst precies?

Mensen die eerder altijd zonder al teveel problemen aan hun afbetalingsverplichting(en) hebben kunnen voldoen zullen zich wellicht in eerste instantie de vraag stellen wat die gevreesde zwarte lijst nu precies is. Het betreft hier een lijst waar iedereen op terug te vinden is die gedurende 3 maanden zijn of haar krediet niet volgens de voorwaarden heeft afbetaald. Ook op het ogenblik dat je in schuldbemiddeling zit krijg je automatisch een vermelding op deze gevreesde lijst. Het bijhouden van de zwarte lijst gebeurt in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet door één, maar wel door meerdere partijen. Denk hierbij aan:

Deze laatste vereniging is een beroepsorganisatie waar alle kredietverstrekkers bij zijn aangesloten. Op deze manier hebben ze de mogelijkheid om onderling met elkaar vaak cruciale informatie uit te wisselen. De zwarte lijst doet in principe dienst als centraal aanspreekpunt voor alle reguliere financiële instellingen en banken die van plan zijn om aan een bepaalde persoon een krediet toe te kennen.

Voorkomen van notering op Zwarte lijst

Het is altijd in je eigen belang om te voorkomen dat je genoteerd wordt op de zwarte lijst. Omwille van deze reden is het altijd goed om aandachtig te zijn voor de waarschuwingen die je krijgt van je bank inzake een mogelijke notering. Op het ogenblik dat je een verwittiging hebt ontvangen en je meteen actie onderneemt met betrekking tot de aflossing van je schuld zal je kunnen vaststellen dat er geen man over boord is. Je wordt dan niet opgenomen op de zwarte lijst en de briefwisseling die is gebeurd komt in de prullenmand terecht. Bovendien dien je er rekening mee te houden dat een vermelding op de zwarte lijst enkel en alleen plaats kan vinden op het ogenblik dat de openstaande schuld gelijk of groter is dan 25 euro.

Heb je niet binnen de vooropgestelde termijn je betalingsachterstand kunnen inlopen? Dan wordt het natuurlijk een compleet ander verhaal. Op dat ogenblik zal je onvermijdelijk worden toegevoegd aan de zwarte lijst waarna je geen nieuwe lening(en) meer kan afsluiten. Zelfs wanneer je dan meteen je schuld aflost blijf je nog gedurende één jaar lang op de zwarte lijst staan. Dit niet zozeer om je het leven moeilijk te maken, maar wel om er zeker van te zijn dat je eerst terug voldoende financiële reserve opbouwt vooraleer een nieuwe financiering aan te gaan. Let op! Was de openstaande schuld te groot en heeft het te lang geduurd vooraleer deze kon worden rechtgezet? In het slechtste geval kan je tot zomaar even 10 jaar op de zwarte lijst blijven staan!Doel zwarte lijst

Op het eerste zicht lijkt de zwarte lijst een uitvinding te zijn met als doel om het de potentiële kredietnemers zo moeilijk mogelijk te maken. Dat is niet helemaal waar. In de basis is de zwarte lijst namelijk in het leven geroepen omwille van de volgende redenen:

1. Ter bescherming van de potentiële kredietnemer. Een vermelding op de zwarte lijst voorkomt dat er financiële verplichtingen worden aangegaan die haast met zekerheid niet nageleefd zullen kunnen worden.

2. Ter bescherming van de kredietverstrekker. Het is voor deze partij uiteraard van belang dat er sprake is van een zo optimaal mogelijke zekerheid voor wat de terugbetalingscapaciteit betreft. Anders kan zomaar de financiële stabiliteit van de bank of andere financiële instelling in het gedrang komen.

Controleren of je op de zwarte lijst staat of niet?

Het merendeel van de mensen die op de zwarte lijst genoteerd staan zullen dit van zichzelf wel weten. Twijfel je, bijvoorbeeld omwille van het feit dat je een vroeger betalingsachterstand inmiddels perfect hebt terugbetaald? In dat geval kan je, je richten tot het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren). Door met deze partij contact op te nemen is het mogelijk om meteen inzicht te krijgen in jouw actuele situatie. Let wel, contact opnemen kan uitsluitend op een manier dat je identiteit kan worden achterhaald. Ga dus niet bellen, maar stuur een brief of ga je persoonlijk aanbieden. Deze laatste optie is doorgaans het meest efficiënt.

3 Mogelijkheden om geld te lenen ondanks notering

Begrijp ons niet verkeerd, op het ogenblik dat iemand op de zwarte lijst wordt opgenomen is het doorgaans volledig terecht dat deze persoon in kwestie op financieel vlak tegen zichzelf wordt beschermd. Een vermelding op de zwarte lijst hoeft echter niet altijd even zwart-wit te zijn. Het is altijd mogelijk dat iemand op een zeker ogenblik tegen een financiële tegenvaller aanloopt met alle gevolgen van dien. Dit betekent daarom niet dat de volledige financiële situatie van deze persoon een blijvend letsel heeft opgelopen. Toch kan het probleem voldoende lang aanhouden om een vermelding op de zwarte lijst te rechtvaardigen. Wil je in dit geval toch graag een lening aangaan, bijvoorbeeld omdat je dringend enkele belangrijke kosten moet betalen? Is het echter nog even wachten op de nieuwe storting van je loon? In dat geval kunnen de onderstaande drie mogelijkheden je wellicht verder helpen!

1.) Een klein bedrag lenen met een minilening

minilening-mogelijkhedenHet ene krediet is het andere niet. Dit wordt meteen duidelijk op het ogenblik dat we de verschillende kredietvormen die op de markt zijn terug te vinden met elkaar gaan vergelijken. Neem nu bijvoorbeeld een minilening. Een dergelijke financiering kan reeds worden afgesloten voor een klein bedrag van bijvoorbeeld een paar honderd euro. Dit lijkt een overbodige kredietvorm, maar dat is het niet. Mensen die tijdelijk geconfronteerd worden met een financiële dip en daarom nood hebben aan wat extra financiële ademruimte kunnen op deze manier perfect verder worden geholpen. Bovendien is het zo dat voor kredieten die getoetst worden aan de zwarte lijst geldt dat het kredietbedrag minimaal 1.000 euro moet bedragen. Op het ogenblik dat je voldoende hebt aan een mini krediet is het dus veelal zonder probleem mogelijk om deze aan te vragen, ook bij een vermelding op de zwarte lijst.

Minileningen kunnen voor elke potentiële kredietnemer en bovendien ook in tal van verschillende situaties bijzonder interessant zijn. Ze worden dan ook toegekend zonder dat er voorafgaand een grondig kredietonderzoek wordt uitgevoerd en bovendien ontvang je het geld met een beetje geluk reeds binnen de 24 tot 48 uur na aanvragen op je bankrekening. Wel dien je er rekening mee te houden dat het kredietbedrag beperkt is (doorgaans dus minder dan 1.000 euro) en je het geleende bedrag binnen een korte termijn van gemiddeld 30 dagen moet terugbetalen. Hou je hier rekening mee en betaal je de schuld tijdig terug? Dan zal je kunnen vaststellen dat minileningen je op cruciale momenten zomaar verder kunnen helpen.

2.) Lenen bij vrienden of familie met de onderhandse lening

lenen bij vrienden of familieGeld lenen bij een bank of een reguliere financiële instelling op het ogenblik dat je op de zwarte lijst staat is doorgaans niet mogelijk. Er zijn echter ook nog andere partijen waarbij je een krediet kan aanvragen. Wat bijvoorbeeld te denken van vrienden of familieleden? De zogenaamde onderhandse lening is een kredietvorm die het mogelijk maakt om geld te lenen buiten het klassieke financiële stelsel om. Dat is natuurlijk interessant, maar ook in dit geval moet er rekening worden gehouden met de terugbetaalcapaciteit. Het laatste wat je namelijk wil is dat je in de problemen komt met je beste vrienden of familieleden doordat je het ontvangen kredietbedrag niet kan terugbetalen.

Er wordt bij het afsluiten van een onderhandse lening vaak voor gekozen om alles mondeling af te spreken. Op het eerste zicht lijkt dat misschien normaal, beide partijen kennen elkaar namelijk zeer goed, maar in de praktijk is dat absoluut niet interessant. Zorg er altijd voor dat de gemaakte afspraken netjes in een onderhandse leenovereenkomst worden geplaatst. Alleen op deze manier is het mogelijk om eventuele discussies meteen de kop in te drukken. Mocht het op een zeker ogenblik toch fout gaan en er komt een rechtszaak van, dan dient de schriftelijke onderhandse overeenkomst als sluitend bewijs voor de gemaakte afspraken.

3.) Geld lenen bij een alternatieve financiële instelling

alternatieve kredietverstrekkerIn tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het niet zo dat elke financiële instelling een toetsing doet met de zwarte lijst… of beter gezegd, niet elk bedrijf tilt er even zwaar aan. Op het ogenblik dat je echt dringend nood hebt aan geld, bijvoorbeeld om eten en drinken te kopen of andere urgente kosten te betalen kan je er ook nog altijd voor kiezen om uit te wijken naar een alternatieve kredietverstrekker. Dergelijke partijen beschikken over een perfect legaal karakter, maar zijn typische ondernemingen die dus als voornaamste doel hebben om winst te maken. Hier knelt meteen het eerste schoentje. In vergelijking met bijvoorbeeld een persoonlijke lening bij een klassieke bank is geld lenen bij een alternatieve kredietverstrekker altijd een flink stuk duurder.

De hogere kostprijs die van toepassing is op kredieten bij een alternatieve kredietverstrekker wordt uiteraard gerealiseerd door het feit dat zij er zich van bewust zijn dat je wellicht op de zwarte lijst staat. Dit betekent meteen dat de kredietverstrekker een niet onaanzienlijk risico loopt door jou toch geld te lenen. Dat risico wil hij graag ingedekt zien worden waardoor er een significant hoger prijskaartje wordt aangerekend. Wees er bovendien absoluut zeker van dat je een dergelijk krediet volgens de vooropgestelde voorwaarden kan terugbetalen. Is dat niet het geval? Dan zal je zomaar rekening moeten houden met extra (hoge) boetes die je worden aangerekend. Ben je er zeker van dat je de lening wel gewoon kan terugbetalen en heb je dringend geld nodig? Dan kan geld lenen bij een alternatieve kredietverstrekker voor jou mogelijks een interessante oplossing bieden.

Onterechte notering?

Geloof het of niet, maar het gebeurt in de praktijk regelmatig dat mensen onterecht op de zwarte lijst worden opgenomen. Dat is natuurlijk erg vervelend, maar gelukkig kan je hier wel meteen actie tegen ondernemen. Op het ogenblik dat je onterecht op de zwarte lijst bent opgenomen kan je dit namelijk gaan betwisten. Je doet dit door contact op te nemen met de kredietverstrekker in kwestie en hem een bewijs voor te leggen die duidelijk stelt dat de vermelding niet correct is. Heeft je kredietverstrekker hier geen oren naar? In dat geval kan je er nog altijd voor kiezen om een klacht in te dienen bij de bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen van de FOD Economie. Je dient er in dit geval wel honderd procent zeker van te zijn dat je betwisting correct is, maar dat spreekt voor zich.

Geld lenen ondanks notering op zwarte lijst, interessant of niet?

De informatie die is terug te vinden in dit blogartikel heeft duidelijk gemaakt dat er wel degelijk verschillende mogelijkheden bestaan voor mensen die over een notering op de zwarte lijst beschikken om geld te lenen. Dat deze mogelijkheden bestaan betekent evenwel niet dat ze ook interessant zijn. In de praktijk is het financieel altijd veel interessanter om bijvoorbeeld een gewone autolening, persoonlijke lening of renovatielening af te kunnen sluiten bij een klassieke bank. Je kan op deze manier niet alleen rekenen op de laagst mogelijke kosten, daarnaast worden er je ook de meest optimale garanties geboden. In ieder geval is het altijd een vereiste om jezelf de vraag te stellen of het nu wel of niet aangewezen is om een nieuwe lening af te sluiten. Het feit dat je op de zwarte lijst staat is namelijk wellicht het gevolg van een vrij langdurige wanbetaling en daar moet toch een bepaalde oorzaak aan verbonden zijn.
Omwille van bovenstaande is het in de praktijk altijd aan te raden om er voor te zorgen dat je eerst van de zwarte lijst af komt vooraleer terug een bepaalde financiële verplichting aan te gaan. Zorg er dus voor dat je openstaande schulden worden afbetaald en gebruik de termijn die nog rest (zoals aangegeven blijft een vermelding op de zwarte lijst veelal nog tot 12 maanden staan) om een beetje reserve op te bouwen. Het heeft weinig zin om jezelf meteen na het oplossen van je zwarte lijst status terug een financiële strop om de nek te leggen. De kans dat je dan binnen de kortste keren terug tegen problemen aanloopt is namelijk zeer aanzienlijk te noemen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *