Recordbedrag aan hypothecaire kredieten verstrekt in 2017

In het jaar 2017 werden er nagenoeg 243.000 hypothecaire kredieten afgesloten. Deze verschillende kredieten samen waren goed voor een totaalbedrag van zo’n slordige 31 miljard euro. Ondanks het feit dat hiermee een nieuw record werd opgetekend moet het toch gezegd dat er op basis van het laatste half jaar een niet onbelangrijke kentering moet worden opgemerkt.

Stijgende populariteit door lage rentevoeten

Eén van de belangrijkste factoren welke aan de basis heeft gelegen van de enorme hoeveelheid aan aangevraagde hypothecaire kredieten in 2017 is uiteraard de lage rente. In het bijzonder hypothecaire kredieten die waren bedoeld voor de bouw van een nieuwe woning of voor het aankopen en verbouwen van een huis deden het goed. Daar staat tegenover dat de renovatielening iets aan populariteit heeft moeten inboeten. Zij kende in 2017 een daling ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ondanks de positieve cijfers die in 2017 gerealiseerd konden worden valt het op dat deze vooral betrekking hebben tot de eerste jaarhelft van 2017. In totaliteit werd er over het voorbije jaar voor 31 miljard euro aan kredieten verstrekt. Bij het berekenen van deze cijfers werd geen rekening gehouden met herfinancieringen. Opvallend is dat er voor het verstrekte bedrag ‘slechts’ 243.000 dossiers werden goedgekeurd. Dit is 6,7 procent minder dan in 2016. Dit wijst er meteen op dat het gemiddelde kredietbedrag per hypotheek aanzienlijk hoger ligt in vergelijking met vroeger.

Gemiddeld bedrag steeg tot 155.000 euro

Mensen die er voor kozen om in 2017 een lening af te sluiten voor de aankoop van een woning vroegen daarvoor gemiddeld 155.000 euro aan de bank. De gemiddelde kredietaanvraag voor een bouwkrediet kwam uit op zo’n 164.000 euro. Ook dit is meer in vergelijking met voorgaande jaren. Eerder raakte reeds bekend dat ook de doelgroep van het hypothecair krediet zich verlegt. Daar waar het vroeger vooral twintigers en jonge dertigers waren die er voor kozen om een financiering aan te vragen voor de aankoop van een (nieuwe) woning zijn dat op vandaag vooral de wat oudere dertigers en jonge veertigers. Dit is ongetwijfeld een rechtstreeks gevolg van de strenge eisen die banken hanteren op vlak van de eigen inbreng. Deze steeg in de loop der jaren aanzienlijk. Jongeren zonder spaargeld of financiële steun van de ouders hebben het daardoor aartsmoeilijk om een huis gefinancierd te krijgen.

Vaste rentevoet ook in 2017 erg populair

Sinds jaar en dag kan worden vastgesteld dat mensen de huidige, lage rente aanwenden om vooral te kiezen voor een hypothecair krediet met vastgestelde rentevoet. Dat bleek ook in 2017 terug het geval te zijn. Zomaar even 90 procent van alle kredietnemers kozen voor een hypothecaire lening met vaste rentevoet of onveranderde rentevoet. De initiële periode van rentevastheid bedroeg in het laatste geval (minimum) 10 jaar. Tijdens het vierde trimester van 2017 daalde dit percentage tot 84 procent van de kredietnemers. Globaal gezien zou het marktaandeel van hypothecaire leningen met flexibele (en dus jaarlijks veranderende) rentevoeten amper 1 procent van de volledige markt bedragen.

Wat is de verwachting voor 2018?

Tijdens het laatste kwartaal van 2017 konden er enkele verschillen worden opgemerkt. Niet alleen daalden het aantal nieuwe kredietaanvragen voor hypothecaire leningen, daarnaast was het ook nog eens zo dat de interesse voor meer flexibele rentevoeten terug enigszins werd aangewakkerd. Dat is opvallend, want de algemene verwachting voor het komende jaar is namelijk vooral een stijging van de rentevoeten. Op het ogenblik dat een kredietnemer er nu dus voor zou kiezen om een woonkrediet met een flexibele jaarlijkse rentevoet af te sluiten kan dat hem of haar op een aanzienlijk extra bedrag komen te staan. Het kan uiteraard ook slechts een momentopname zijn. Traditioneel gezien is het jaareinde altijd een relatief slechte periode.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *