Renteloze lening voor huurwaarborg goedgekeurd

Het verhogen van de huurwaarborg van twee naar drie maanden is een voorstel welke reeds geruime tijd op tafel ligt. Toch lieten verschillende partijen optekenen dat ze zich hier niet zomaar akkoord mee zouden verklaren. Eén van de belangrijkste partijen die niet zomaar goedkeuring kon geven was CD&V. Zij vonden dat het verhogen van het bedrag voor de huurwaarborg van twee naar drie maanden het voor (jonge) huurders aanzienlijk moeilijker kon maken om nog de waarborg + de eerste maand huur te betalen. Om dit probleem op te lossen stelde CD&V voor om een renteloze lening aan te bieden aan (nieuwe) huurders. Op deze manier moest het voor hen financieel eenvoudig(er) worden om alsnog de huurwaarborg en de eerste maand huur te kunnen betalen.

Hogere waarborg voor huurders

De hogere huurwaarborg zou een vereiste zijn omdat de kosten voor huurschade en wanbetaling die nu worden gemaakt vaak voor verhuurders een aanzienlijke verliespost betekenen. Dat gezegd zijnde verhoogt de hogere waarborg uiteraard wel de drempel voor huurders. Zij moeten nu bij het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst namelijk geen rekening meer houden met twee maanden huur als waarborg, maar met drie. Daarnaast moet ook nog eens de eerste maand huur daar bovenop worden betaald. In het bijzonder wanneer er een grotere woning wordt gehuurd kan dit op financieel vlak voor velen wat te hoog gegrepen zijn. Mede omwille van deze reden zou een renteloze lening voor het betalen van de huurwaarborg een goed idee kunnen zijn.

Anonieme renteloze lening

Om de hogere, financiële eis in te kunnen lossen lijkt een renteloze lening gecombineerd met een vlotte procedure de oplossing te bieden. Een zo efficiënt mogelijke procedure is een vereiste omdat huurders anders het risico kunnen lopen om de door hen gewenste huurwoning alsnog aan hun neus voorbij te zien gaan. Om een dergelijke situatie te voorkomen is het mogelijk voor potentiële huurders om een principiële goedkeuring van hun huurwaarborgkrediet vooraf aan te vragen. Dit zorgt er in de praktijk voor dat huurders het bedrag van de lening binnen amper drie dagen reeds op hun bankrekening kunnen hebben.

Voorwaarden voor afsluiten renteloze lening voor huurwaarborg

Over de exacte voorwaarden waar je als kredietnemer voor het verkrijgen van de renteloze lening voor een huurwaarborg aan zal moeten voldoen is tot dusver nog niet zoveel bekend. Wel staat het vast dat de basis voorwaarden vergelijkbaar zullen zijn met een ander specifiek krediet dat zou worden afgesloten. Concreet moet er dan ook eigenlijk rekening worden gehouden met twee punten, namelijk:

    1. Er moet aangetoond worden dat het geleende bedrag kan worden terugbetaald;
    2. Er moet duidelijk aangetoond kunnen worden dat de lening daadwerkelijk wordt afgesloten voor het betalen van de vereiste huurwaarborg;
    3. Het kredietbedrag moet binnen de 2 jaar (met een eventuele verlenging van nog 6 maanden) terugbetaald worden;

Het feit dat er door steeds meer nieuwe huurders een lening voor hun huurwaarborg zal moeten worden afgesloten lijkt op het eerste zicht een beetje vervelend, maar in de praktijk hoeft dit helemaal geen nadeel met zich mee te brengen. Het feit dat het hierbij gaat om een renteloze lening waar dus geen kosten aan verbonden zijn zorgt er voor dat er geen rekening dient te worden gehouden met ook maar enig financieel nadeel, in tegendeel.

Extra belangrijke voorwaarde voor verkrijgen van renteloze lening

De hierboven aangegeven voorwaarden zijn in principe vrij standaard te noemen voor het moment waarop er een bepaalde financiering wordt aangevraagd. Toch is er nog een andere voorwaarde waar rekening mee dient te worden gehouden. Het betreft hier het feit dat de huurder die de renteloze lening aanvraagt geen eigenaar mag zijn van een bepaald onroerend goed. Is dat wel het geval? Dan is het niet langer een mogelijkheid om deze lening aan te vragen. Dat lijkt op het eerste zicht niet meteen een probleem, maar wat te denken van mensen die bijvoorbeeld uit een erfenis gedeeltelijk eigenaar zijn geworden van een huis? Zij ontvangen hier doorgaans geen inkomsten uit, maar toch kunnen ze de renteloze lening niet afsluiten. Dit is dus zeker en vast iets om in het achterhoofd te houden.

Hoe de huurwaarborglening aanvragen?

De nieuwe Vlaamse huurregels zullen in werking treden vanaf 1 januari 2019. Vanaf dit ogenblik zal het dan ook eveneens mogelijk zijn om de huurwaarborglening aan te vragen. Het betreft hier een anonieme en renteloze lening die in principe door alle potentiële huurders afgesloten moet kunnen worden. Het aanvragen van de lening zal moeten gebeuren bij het Vlaams Woningfonds. De huurder dient er bovendien rekening mee te houden dat het verstrekte bedrag binnen de 2 jaar dient te worden terugbetaald. Echter lijkt hier in de praktijk nog 6 maand speling op mogelijk te zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *