Toch geld lenen bij voldoende kapitaal voor aankoop woning of niet?

Heel wat mensen krijgen op een zeker moment in hun leven een niet onaanzienlijk kapitaal ter beschikking. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het uitbetalen van een erfenis. Bijzonder veel mensen kiezen er in deze situatie voor om met dat geld een woning of ander vastgoed aan te kopen. In deze situatie dringt er zich echter een belangrijke vraag op. Je mag dan wel over voldoende geld beschikken om zomaar uit de hand een woning aan te kopen, is dat ook wel echt interessant? Kan het bijvoorbeeld vanuit fiscaal oogpunt toch niet interessanter zijn om alsnog geld te lenen door middel van een woonkrediet? Wij zochten het voor je uit en hebben onze bevindingen opgenomen in dit interessante blogartikel!

Vlaamse woonbonus

De Vlaamse overheid heeft er in het jaar 2005 voor gekozen om de zogenaamde ‘woonbonus’ in het leven te roepen. Deze woonbonus moest het mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen om zelf eigenaar te kunnen worden van een bepaald type vastgoed. Of het daarbij nu ging om een huis of een appartement maakt geen verschil. Het systeem van belastingvermindering welke werd gelanceerd evolueerde langzaam maar zeker tot een soort van geïntegreerde woonbonus. Dit zorgde er voor dat ook zij die bijvoorbeeld in eerste instantie over onvoldoende kapitaal beschikten voor de aankoop van een woning konden rekenen op een extra duwtje in de rug.

Belastingvermindering van 40 procent bij geld lenen

Mensen die er in Vlaanderen voor kiezen om een hypothecaire lening af te sluiten voor het aankopen of bouwen van een woning genieten van een fiscaal voordeel van zomaar even 40 procent op hun fiscale korf. Het gaat hierbij om het totale bedrag welke het voorbije jaar moest worden betaald aan aflossing van het kapitaal evenals de betaalde intresten. Daarnaast is het eveneens zo dat de betaalde premies voor de zogenaamde schuldsaldoverzekering eveneens mee in overweging worden genomen. Er dient actueel op dit vlak wel rekening te worden gehouden met een financieel plafond van 1.520 euro.

Bovenstaand bedrag kan echter in de eerste tien jaar worden verhoogd met 760 euro op het ogenblik dat de woning die u gaat betrekken ook uw eerste woning is. Heeft u bovendien drie kinderen of meer ten laste? In dat geval is het mogelijk om zomaar even aanspraak te maken op een extra verhoging ter waarde van 80 euro. Dit betekent dat het totale belastingvoordeel waar een gezin met drie kinderen ten laste aanspraak op kan maken er als volgt komt uit te zien:

  1. Op het ogenblik dat u alleen gaat lenen betekent dit: 1.520 euro + 760 euro + 80 euro = 2.360 euro. Zoals hierboven reeds aangegeven is het mogelijk om aanspraak te maken op een belastingvermindering van 40 procent. 40 procent op een bedrag van 2.360 euro is gelijk aan 944 euro. Dit is het fiscale voordeel welke je over één jaar op jouw woonlening kan ontvangen.
  2. Wanneer u gehuwd of wettelijk samenwonend bent komt de bovenstaande berekening er natuurlijk iets anders uit te zien. In dit geval gaat het namelijk om een bedrag van 3.040 euro + 1.520 euro + 160 euro = 4.720 euro. Hier wordt dus eveneens 40 procent fiscaal voordeel op berekend welke uitkomt op een bedrag van 1.888 euro.

Hoeveel maximaal fiscaal voordeel kan je ontvangen?

In het meest optimale geval is het verschil tussen het volledige belastingvoordeel evenals de totale intresten natuurlijk zo groot mogelijk. Dit betekent in de praktijk dat je moet proberen om zo dicht mogelijk tegen de jaarlijkse fiscale korf van 4.720 euro aan te leunen. Dit uiteraard terwijl je de intrestvoet op jouw hypothecair krediet zo beperkt mogelijk probeert te houden.

Welke factoren beïnvloeden het totale voordeel?

Heel wat van de in dit blogartikel aangehaalde cijfers zijn uiteraard vooral theorie. Dit betekent dat je precieze voordeel in de praktijk nog zal worden beïnvloed door tal van verschillende factoren. Het gaat hierbij dan ook om:

  • De aktekosten;
  • De eventuele schuldsaldoverzekering welke wordt afgesloten;
  • De inflatie;
  • De intrestvoet welke voor het lenen in rekening wordt gebracht;

Om er voor te zorgen dat je bent verzekerd van het grootst mogelijke (financiële) voordeel is het altijd een must om een grondige vergelijking uit te voeren tussen verschillende banken. Deze vergelijking geldt niet alleen voor je woonlening op zich, maar ook voor bijvoorbeeld de schuldsaldoverzekering. Alleen door te vergelijken zal je namelijk kunnen vaststellen dat je kan rekenen op de laagst mogelijke kosten. Het spreekt voor zich dat dit jouw totale voordeel in de praktijk alleen maar ten goede kan komen.

Conclusie; toch geld lenen voor vastgoed bij voldoende kapitaal?

Bovenstaande informatie doet vermoeden dat het alsnog de moeite waard kan zijn om een hypothecaire lening af te sluiten. Dit dus ook wanneer je plots een grote som geld ter beschikking hebt gekregen. Klopt dat ook echt? In zekere zin wel. In het bijzonder wanneer het gaat om de aankoop van je eerste vastgoed is het fiscale voordeel te mooi om te laten liggen. Daar tegenover staat wel dat marktrente kan evolueren naar een waarde die het afsluiten van een woonkrediet financieel minder interessant maakt. Veel hangt wat dat betreft dan ook af van de marktomstandigheden op het ogenblik dat je vastgoed wenst aan te kopen. Bij een lage marktrente is het rendement dat je weet te realiseren uiteraard het meest optimaal.

Je dient naast bovenstaande ook altijd rekening te houden met je persoonlijke situatie. Ben je bijvoorbeeld van plan om van werk te veranderen waardoor je binnenkort grotere afstanden moet gaan overbruggen? Heb je echter nog geen auto ter beschikking? In dat geval zal je mogelijks ook een stukje van je kapitaal willen reserveren voor het aankopen van een voertuig. Daarnaast is het ook altijd interessant om een stukje van het kapitaal achter de hand te houden voor onverwachte situaties. Bedenk bijvoorbeeld voor jezelf ook of het niet financieel interessanter kan zijn om een stuk van het kapitaal op een hoogrenderende spaarrekening te plaatsen of bijvoorbeeld in een belegging te stoppen.

Ondanks het feit dat er dus zeer veel interessante (fiscale) voordelen zijn verbonden aan het afsluiten van een woonlening hangt veel in de praktijk af van de situatie waarin je, je bevindt. Alleen al het feit of het gaat om een eerste woning of niet kan een niet onbelangrijk verschil uitmaken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *