Twintigers krijgen minder eenvoudig hypothecaire lening

leencapaciteit-20-ersTwintigers die van plan zijn om een eigen huis aan te kopen krijgen het steeds moeilijker om een hypothecaire lening toegekend te krijgen. De reden hiervoor is terug te vinden in een samenloop van omstandigheden. In eerste instantie is er uiteraard de sterk toegenomen aankoopprijs van vastgoed in België, maar daarnaast is er ook het feit dat banken vaak niet geneigd zijn om het volledige aankoopbedrag voor te schieten. Het zijn vooral de veertigplussers die in de huidige hypotheekmarkt het aandeel van de twintigers voor hun rekening nemen.

Sterk contrast met tien jaar geleden

Wanneer we de huidige situatie binnen de markt van de woonkredieten gaan bekijken kan er alleen maar worden vastgesteld dat er een aanzienlijk verschil merkbaar is ten opzichte van de voorbije jaren. Tien jaar geleden was de helft van de markt van de woonkredieten nog goed voor mensen jonger dan dertig. Op vandaag is dat nog slechts een kwart. Dat betekent een halvering in een tijdspanne van nog geen negen jaar. Tegelijkertijd kan er worden vastgesteld dat het aandeel van de woningeigenaars die ouder zijn dan 40 is verdubbeld. In het jaar 2007 bedroeg dit aandeel nog 12,7 procent terwijl ze in 2016 reeds was gestegen naar 30,4 procent. De gemiddelde leeftijd van een woningkoper steeg over dezelfde periode ook van 31,1 jaar naar 36,9 jaar.

Alles te maken met betaalbaarheid van het vastgoed

Bovenstaande cijfers zijn in de basis opvallend, niet in het minst omdat de rente op een hypothecair krediet historisch laag staat. Dat mag dan wel het geval zijn, de aanzienlijk hogere aankoopprijs van vastgoed zorgt er in combinatie met de strengere voorwaarden die banken hanteren voor dat het voor twintigers niet bepaald eenvoudiger is geworden om eigenaar te worden van een eigen woning. In het bijzonder de strengere voorwaarden zorgen er voor dat twintigers vaak over een te beperkte financiële reserve beschikken om hun hypotheek rond te krijgen. Dat blijkt ook uit de kredietaanvragen die worden ingediend. Bij veertigplussers wordt er een gemiddeld bedrag geleend van 61 procent voor de aankoop van een huis. Bij twintigers was er echter reeds in 2014 sprake van een gemiddeld percentage van 76 procent. In 2016 was dit reeds opgelopen tot 82 procent.

Vraag naar hogere eigen inbreng zet markt onder druk

De vraag vanuit de banken naar een hogere eigen inbreng zorgt er voor dat verschillende doelgroepen het moeilijk krijgen om een eigen woning aan te kunnen kopen. Vergis je niet, dit geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met een echtscheiding. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. Recent heeft de Vlaamse regering namelijk aangekondigd dat het de zogenaamde registratierechten voor vastgoed gaat hervormen. Dit kan een belangrijke stap worden. In het bijzonder voor bescheiden woningen zou de hervorming een besparing op vlak van kosten met zich mee kunnen brengen oplopend tot zomaar even 12.000 euro.

Niet altijd de keuze van de bank

Veel potentiële kredietnemers die hun hypotheekaanvraag afgekeurd zien worden wijzen daarvoor met een beschuldigende vinger naar de banken. Dat lijkt op het eerste zicht logisch, maar in de praktijk is het vaak helemaal niet de keuze van de bank. Financiële instellingen in België worden namelijk op vandaag ook geconfronteerd met steeds strengere eisen afkomstig vanuit de Nationale Bank. Een bekende eis heeft bijvoorbeeld betrekking tot de hoeveelheid hypothecaire kredieten die worden verstrekt met een beperkte, eigen inbreng. Hoe meer dergelijke leningen een bank verstrekt, des te hoger de kapitaaleisen komen te liggen. Dit is wellicht één van de belangrijkste redenen waarom banken niet meer staan te springen om hypothecaire kredieten met een beperkte inbreng toe te kennen.

Beperkte spaarrente drijft veertigers naar hypotheekmarkt

Bovenstaande zorgt er voor dat jongeren het op de hypotheekmarkt niet bepaald eenvoudig meer hebben en dan komt er nog extra concurrentie uit onverwachte hoek. De historisch lage spaarrente die wordt toegekend op geld dat zich op een spaarrekening bevindt zorgt er namelijk voor dat veertigplussers steeds vroeger en vooral vaker hun heil zoeken op de hypotheekmarkt. Wel zou een significant deel van deze doelgroep er niet voor kiezen om een nieuwbouw aan te kopen, maar geven ze de voorkeur aan het restaureren van een oudere woning. Dit wellicht ook omwille van het BTW-voordeel dat er aan verbonden is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *