Vanaf wanneer ben je te oud om geld te lenen?

Steeds meer mensen kiezen er voor om op latere leeftijd een nieuwe woning aan te kopen. Dat lijkt op het eerste zicht niet zo’n probleem te zijn, tot je een bezoek brengt aan de bank. Vanaf de leeftijd van 60 jaar kan het perfect gebeuren dat het verkrijgen van een woonkrediet aanzienlijk wordt bemoeilijkt. Betekent dit in de praktijk dat je jouw droom tot het bemachtigen van een droomwoning maar beter in de diepvries kan stoppen? Wij gaan er graag uitgebreid op in en vertellen je er alles over in dit interessante blogartikel.

De levensverwachting van de kredietnemer

Eén van de misschien wel belangrijkste factoren waar een bank bij het verstrekken van een krediet rekening mee houdt is de levensverwachting van de kredietnemer(s). Hiervoor gelden echter geen algemene regels. Dit uit zich in de praktijk dan ook onder sterk afwijkende voorwaarden. Argenta is bijvoorbeeld een bank welke het liefst een woonkrediet terugbetaald ziet tegen de leeftijd van 70 jaar. Bij BNP Paribas Fortis ligt deze grens een stukje lager. De jongste kredietnemer mag namelijk maximaal 67 jaar oud zijn. De redenering hierachter is echter wellicht niet degene die je denkt. Voor een bank is het echter belangrijk dat de kredietnemer loontrekkende is. Vanaf de leeftijd van 67 jaar is de kredietnemer dat per definitie niet meer omdat hij of zij de status van pensioengerechtigde heeft bereikt.

Lang niet elke bank kiest er overigens voor om een leeftijdslimiet te hanteren voor het verstrekken van hun kredieten. Met name de grootbanken KBC & Belfius hebben bijvoorbeeld reeds aangegeven niet zozeer een vastgestelde maximale leeftijd aan te houden voor het al dan niet toekennen van haar kredieten. Zij bepalen uiteraard de potentiële goedkeuring van hun kredietdossiers wel steeds aan de hand van door hen opgestelde criteria. Onrechtstreeks kan de leeftijd van de kredietnemer daar dan ook absoluut een rol van betekenis in spelen.

Wat met de schuldsaldoverzekering?

Bovenstaande maakt alvast duidelijk dat het absoluut niet correct is dat een persoon op latere leeftijd bijvoorbeeld automatisch geen woonkrediet meer kan afsluiten. Wel is het zo dat er enkele keerzijdes aan de medaille zitten. Een belangrijke en vaak ook doorslaggevende factor bij het al dan niet toegekend krijgen van een (woon)krediet zijn de waarborgen die er tegenover staan. In het bijzonder bij kredietnemers die wat ouder zijn wordt er met een vergrootglas naar deze waarborgen gekeken. Zijn deze onvoldoende en is het risico voor de kredietverstrekker daardoor te groot? Dan is het dus alsnog mogelijk dat je tegen een weigering van je kredietaanvraag aanloopt. Het moet evenwel gezegd dat dit niet alleen geldt voor de oudere, maar zeker ook voor de jonge(re) kredietnemers.

Een extra punt om bij stil te blijven staan bij het afsluiten van een woonkrediet op latere leeftijd is terug te vinden onder de vorm van de kostprijs van de schuldsaldoverzekering. De premie die hiervoor wordt aangerekend wordt grotendeels afgestemd op de levenseigenschappen van de kredietnemer. Het gaat hierbij niet alleen om diens algemene gezondheid of levenswijze, maar ook om bijvoorbeeld het risico op overlijden tijdens de afbetalingsperiode. Voor ouderlingen is dit risico uiteraard wat hoger in vergelijking met 25-jarigen waardoor dit altijd een impact zal hebben op de te betalen kosten.

Geldt er misschien ook een minimumleeftijd?

Een formele maximumleeftijd wordt door banken tegenwoordig dus niet gehanteerd, geldt dat ook voor de minimumleeftijd waarop je een krediet kan afsluiten? Helaas niet. De wet zegt namelijk dat elke persoon welke een lening wenst af te sluiten juridisch handelingsbekwaam moet zijn. Dat zijn natuurlijk moeilijke woorden om aan te geven dat een kredietnemer altijd de leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt. In principe zou het mogelijk zijn om deze wet te omzeilen, maar dit vereist een aanzienlijke procedure welke in de praktijk eigenlijk eerder weinig kans op slagen heeft. Bovendien spreekt het voor zich dat er ook in deze situatie terug nadrukkelijk door de bank zal worden gekeken naar de terugbetalingsmogelijkheden van de lening in kwestie.

Wat met het inkomen van een oudere kredietnemer?

Doorheen dit artikel hebben we verschillende malen aangegeven dat de kans op slagen van een kredietaanvraag op latere leeftijd niet zelden afhankelijk is van het inkomen dat voor handen is. Het spreekt namelijk voor zich dat de bank altijd over zo’n optimaal mogelijke zekerheid wil kunnen beschikken met betrekking tot de terugbetalingsmogelijkheden van de verstrekte financiering. Is er geen inkomen meer voor handen, bijvoorbeeld omdat je reeds met vervroegd pensioen bent gegaan of omdat je bijvoorbeeld door omstandigheden werkloos bent geworden? In dat geval zullen andere waarborgen verstrekt moeten worden om de terugbetalingscapaciteit van de lening in kwestie aan te kunnen tonen. Hoe dan ook, de veronderstelling dat het voor ouderen automatisch niet meer mogelijk is om nog een lening af te sluiten is in de praktijk dus absoluut niet correct. Wel is het noodzakelijk om je goed voor te bereiden en uiteraard rekening te houden met de voorwaarden van de bank in kwestie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *