Geldreserve
Vergelijken

Onverwachte, hoge kosten schuilen vaak in een klein hoekje. De niet onaanzienlijke financiële druk die afkomstig is uit de maatschappij zorgt er bovendien voor dat lang niet iedereen zomaar over de mogelijkheid beschikt om een bepaald geldbedrag opzij te zetten. Toch is het van belang dat je de stabiliteit van je financiële situatie kan waarborgen. Dit is mogelijk door te kiezen voor het afsluiten van een ‘geldreserve’ overeenkomst. Op deze manier heb je namelijk de mogelijkheid om wanneer je dat maar wenst extra financiële middelen ter beschikking te hebben. Klinkt dit voor jou ook best interessant? In dat geval is het hier bij Lenary.be mogelijk om de meest interessante en voordelige geldreserve oplossing terug te vinden!

Verschillende aanbieders van geldreserve oplossingen

Vooraleer je er voor kiest om een kaskrediet aan te vragen spreekt het voor zich dat je graag even een vergelijking zal willen uitvoeren tussen de verschillende aanbieders van een dergelijke oplossing. Op de Belgische markt zijn er dan ook tal van verschillende financiële instellingen terug te vinden waarbij je een dergelijke overeenkomst kan afsluiten. Wij hebben de interessantste alvast even voor jou op een rijtje gezet:

cetelem-opening-extra
Cetelem biedt haar klanten de mogelijkheid om een Maestro betaalkaart aan te vragen waarbij er sprake is van een periodieke geldreserve. De hoogte van de geldreserve die wordt toegekend is afhankelijk van verschillende voorwaarden. Dit geldt uiteraard niet in het minst voor het inkomen waarover de aanvrager in kwestie beschikt. De financiële reserve die door Cetelem wordt aangeboden kan betrekking hebben tot een bedrag welke is gelegen tussen de 1.250 & 3.000 euro. Door middel van de Cetelem Maestro kaart is deze ten allen tijde beschikbaar. Eenmaal de reserve is aangesproken is het mogelijk om het verschuldigde bedrag terug te betalen in maandelijkse termijnen met een minimum van 250 euro per betaling. Naarmate er is afgelost loopt de beschikbare reserve terug op waardoor je altijd een financiële slag om de arm hebt.

geldreserve Beobank
Op moment van schrijven biedt Beobank geen geldreserve-optie aan voor particulieren. Wel beschikken ze over een dergelijke mogelijkheid voor bedrijven onder de vorm van een professioneel kaskrediet. Het bedrag dat via deze kredietvorm beschikbaar wordt gesteld kan naar eigen inzicht worden opgenomen en ook vroegtijdige aflossingen behoren tot de mogelijkheden. Voor bedrijven kan deze optie zeer aantrekkelijk zijn. Ondernemingen die met een tijdelijk cashflow probleem worden geconfronteerd kunnen te maken krijgen met aanzienlijke problemen die niet alleen de werking van het bedrijf, maar ook haar toekomst in het gedrang kunnen brengen. Door het afsluiten van een kaskrediet bij Beobank kunnen dergelijke ernstige problemen voorkomen worden.

geldreserves bij Cofidis
Cofidis biedt haar particuliere klanten de mogelijkheid aan om te kiezen voor haar ‘MyLine’ kredietopening. Bij dit type van financiële reserve beschik je steeds over de mogelijkheid om over een bedrag te beschikken welke is gelegen tussen de 500 en 10.001 euro. Dit bedrag kenmerkt zich door een zeer eenvoudig beheer en is ten allen tijde beschikbaar voor het indekken van onverwachte kosten of ongeplande uitgaven. Afhankelijk van je voorkeur is het mogelijk om de limiet van je financiële reserve af te korten over een periode van bijvoorbeeld 11, 15 of 19 maanden. Deze periode kan eventueel nog worden verlengd naargelang de hoogte van het kredietbedrag. Op deze manier heb je altijd wat extra financiële zekerheid, maar dan wel zonder dat je verzeild dreigt te raken in een vicieuze cirkel.

Rekenvoorbeeld geldreserve of kredietopening

Op het ogenblik dat je een kredietopening wenst aan te vragen spreekt het voor zich dat je eerst voor jezelf zal willen uitmaken voor welk bedrag je dit precies wil gaan doen. Omdat het vaak niet meteen duidelijk is hoe de kosten en de maandelijkse afbetalingen op de beschikbare geldreserve worden berekend hebben we hiervoor alvast even een duidelijk rekenvoorbeeld opgemaakt.

Om jezelf een beetje extra financiële ademruimte te geven kies je er voor om een kredietopening aan te vragen voor een bedrag van 5.000 euro. Deze financiële reserve wil je inkorten over een looptijd van 36 maanden en er is een JKP (jaarlijks kostenpercentage) van 9,99 procent waar je rekening mee dient te houden. Dit betekent dat de maandelijkse aflossing uitkomt op een bedrag van 160,30 euro. In totaliteit zal je na afloop van de 36 maanden en zonder extra tussentijdse opnames dus een kostprijs hebben betaald van 770,96 euro. Het totale bedrag van de kredietovereenkomst zal dan ook vastgesteld worden op 5.770,96 euro. De terugbetaling wordt doorgaans (tenzij in de overeenkomst anders opgenomen) aangevat in de maand volgend op het in voege treden van het contract.

Veelgestelde vragen over geldreserve

Het aanvragen van een krediet doe je nooit zonder jezelf eerst  grondig in te lichten. Dit geldt ook voor het ogenblik dat je van plan bent om een geldreserve aan te vragen. De kans is dan ook zeer groot dat je nog met een aantal vragen zit waar je graag een efficiënt en glashelder antwoord op wenst te krijgen. Wel, wij hebben alvast een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld waardoor je zonder zorgen jouw geldreserve kan aanvragen!

Waarvoor kan ik geld opnemen uit de geldreserve?

Voor verschillende, specifieke kredietvormen die op de markt zijn terug te vinden geldt dat je de uitgaven moet verantwoorden. Hiervoor kan er bijvoorbeeld een ondertekende offerte of een factuur worden gevraagd. Dat geldt niet op het ogenblik dat je hebt gekozen voor het afsluiten van een kredietopening. Waar je de bedragen die je wenst op te vragen met andere woorden ook voor nodig hebt, je hoeft niets uit te leggen.

Kan ik de looptijd van mijn kredietopening zomaar verlengen?

De bedragen waar je bij een financiële reserve over beschikt kunnen in principe naar eigen wens en op zeer flexibele basis worden opgevraagd. Dat betekent evenwel niet dat het ook zomaar mogelijk is om de looptijd van de kredietovereenkomst te verlengen, in tegendeel. Ook voor geldreserves geldt namelijk dat de looptijd doorgaans zeer specifiek is vastgesteld en in het contract is opgenomen.

Kan ik terugbetaalde bedragen altijd terug opvragen?

Het flexibele karakter van geldreserves die worden verstrekt door financiële instellingen zorgt er voor dat je als kredietnemer altijd over de mogelijkheid beschikt om reeds terugbetaalde bedragen terug op te vragen, zolang ze onder de beschikbare limiet blijven uiteraard. Voor het opnieuw opvragen van dergelijke bedragen worden geen extra kosten aangerekend.

Is een kredietopening met onbeperkte looptijd mogelijk?

Vroeger beschikten kredietnemers over de mogelijkheid om bijvoorbeeld door middel van een kaskrediet over een financiële reserve te beschikken die over een in theorie oneindige looptijd beschikte. Dat was enerzijds interessant omdat er geen enkele druk bestond om het beschikbaar gestelde geldbedrag terug te betalen, maar anderzijds was er ook een zeer belangrijk nadeel aan verbonden. Verschillende kredietnemers kwamen namelijk in een vicieuze cirkel terecht waardoor ze bijna hun hele leven kosten op hun krediet moesten betalen. Na het invoeren van de nulstellingstermijn is het dan ook niet langer mogelijk om dergelijke geldreserves aan te vragen. Elke financiële instelling is dus met andere woorden verplicht om voor elke kredietvorm een einddatum te specifiëren in de kredietovereenkomst.

Hoeveel kan ik lenen met een kredietopening?

Niet alleen de looptijd, maar ook het kredietbedrag van een financiële reserve is niet onbeperkt. In principe gelden voor het toegekend krijgen van een geldreserve dan ook dezelfde voorwaarden als bij een regulier krediet. Dit betekent dat je zal moeten kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken om het beschikbaar gestelde bedrag tegen de einddatum terug te kunnen betalen. Daarnaast zullen ook reeds lopende kredieten en andere kosten meespelen in het toegekend krijgen van de reserve.

Hoe wordt de rente op een kredietopening aangerekend?

Ook op het ogenblik dat je een flexibele kredietlijn opent dien je er rekening mee te houden dat er een bepaalde kostprijs over het beschikbaar gestelde bedrag wordt aangerekend. De JKP op een kredietopening kan op verschillende manieren in rekening worden gebracht. In het merendeel van de gevallen gebeurt dit echter op basis van het nog openstaande bedrag en niet op de aangevraagde kredietlijn. Zit je natuurlijk continue tegen de limiet van je financiële reserve aan te duwen, dan zal je alsnog geconfronteerd worden met een zeer stevig kostenplaatje. Wil je de kosten zo beperkt mogelijk houden? Spreek de beschikbare reserve dan uitsluitend aan op het ogenblik dat je niet over een andere mogelijkheid beschikt.

Is een bankkaart met geldreserve ook een mogelijkheid?

Jazeker. Verschillende aanbieders waarvan Cetelem wellicht de bekendste is hebben er voor gekozen om een Maestro bankkaart in het leven te roepen waar een geldreserve aan verbonden is. Het beschikbare bedrag van de reserve ligt wel wat lager dan wanneer de kredietlijn aan de rekening zelf wordt gekoppeld. Toch is de wijze van aflossing vrij gelijkaardig en liggen ook de kosten enigszins in lijn met elkaar.