Groene Leningen
Vergelijken

Het is tegenwoordig misschien wel meer dan ooit van belang om er voor te zorgen dat je huis zo energiezuinig mogelijk is. Om dit te kunnen realiseren kan er niet alleen gebruik worden gemaakt van duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, daarnaast is ook het energiebesparende karakter van een huis van belang. Met andere woorden, op welke manier wordt de woning geïsoleerd en ligt deze nog in lijn met de hedendaagse verwachtingen? Vooral op het ogenblik dat je er voor kiest om een iets oudere woning aan te kopen is er heel wat werk aan de winkel. Verschillende onderdelen zijn dan veelal in die mate verouderd dat ze niet meer weten te voldoen aan de hedendaagse standaard. Ben jij ook van plan om jouw huis ‘groener’ te maken en plan je daarvoor enkele investeringen? In dat geval is het afsluiten van een groene lening voor jou wellicht de moeite meer dan waard. Door je groen krediet te vergelijken hier bij Lenary.be ben je alvast verzekerd van de beste financiering tegen de scherpste prijs.

Aanbieders van groene leningen

Wanneer je van plan bent om een groene lening af te sluiten is het altijd de moeite waard om je een beeld te vormen van de interessantste aanbieders op de markt. Op deze manier zal je niet alleen kunnen vaststellen dat je een groen krediet kan afsluiten tegen toegankelijke voorwaarden, bovendien zal je ook nog eens kunnen genieten van een zeer scherpe prijs. Om er voor te zorgen dat je niet teveel betaalt voor jouw groene lening hebben wij alvast een zeer interessante aanbieder voor jou in de kijker gezet.

De groene lening van Beobank

Beobank staat Beobank-groene lening logoer om bekend een kredietverstrekker te zijn die haar klanten op al haar verschillende kredietvormen een scherpe kostprijs weet te garanderen. Dit geldt eveneens voor haar groene financiering die door het leven gaat onder de noemer van het ‘ecokrediet’. De kenmerken van dit type lening van Beobank zijn duidelijk. In eerste instantie betreft het namelijk een budgetvriendelijke financiering met een aantrekkelijke rentevoet, maar daarnaast kan je door het online aanvragen van je ecokrediet ook nog eens rekenen op een vlotte afhandeling van je aanvraag. Zo ben je er pas echt zeker van dat jouw geplande, groene aanpassingen aan je woning niet nodeloos vertragingen zullen oplopen. Indien je op zoek bent naar een groen krediet mag het alvast duidelijk zijn dat Beobank je op dit vlak heel wat interessants te bieden heeft.

Rekenvoorbeeld voor een ecokrediet

Denk je er aan om een groen krediet af te sluiten, maar is het voor jou nog niet meteen duidelijk hoe het verloop van die lening nu precies zal zijn? In dat geval stellen we graag even een concreet rekenvoorbeeld aan je voor. We gaan er even vanuit dat je van plan bent om een aantal niet onaanzienlijke veranderingen uit te voeren aan je (verouderde) woning met als doel om deze energiezuiniger te maken. Je wil in dit geval de volgende aanpassingen uit gaan voeren:

• De plaatsing van een installatie met zonnepanelen;
• Het vervangen van de ramen in huis door hoogrendementsglas;
• Het isoleren van de spouwmuur;
• Het vernieuwen van de (oude) isolatie uit het dak door nieuwe materialen;
• Het laten uitvoeren van een energieaudit;

Bovenstaande zaken laten uitvoeren brengt je bij een bedrag van zo’n 30.000 euro welke je volledig wenst te financieren. De groene financiering biedt je deze mogelijkheid, althans wanneer je financiële situatie het aflossen van een dergelijk bedrag volgens de geldende kredietvoorwaarden mogelijk maakt. De afbetaling van het bedrag van 30.000 euro wordt gespreid over een periode van 60 maanden. We gaan in dit voorbeeld even uit van een JKP (een jaarlijks kostenpercentage). Dit zorgt er voor dat er op het bedrag van 30.000 euro een totale intrest zal verschuldigd zijn van 3.287,40 euro. Op deze manier wordt je geconfronteerd met een maandelijkse afbetaling van 554,79 euro die vooral aan het begin van de looptijd van het krediet hoofdzakelijk zal bestaan uit aflossingen van het oorspronkelijke kredietbedrag.

De kenmerken van een groen krediet

lening voor zonnepanelenHet is belangrijk om er rekening mee te houden dat er aan het afsluiten van een energielening globaal gezien een nog lager prijskaartje is verbonden ten opzichte van een persoonlijk krediet. Dat heeft voor een niet onaanzienlijk deel te maken met het groene karakter van de investeringen die staan te gebeuren. In de praktijk is het dan ook een vaak voorkomende voorwaarde dat je aan de bank of andere kredietverstrekker een bewijs voorlegt van hetgeen waarin je wenst te investeren. Dit kan een factuur zijn, maar ook een ondertekende offerte. In de basis komen heel wat verschillende investeringen in aanmerking voor het afsluiten van een ecokrediet. We geven je hier alvast een voorsmaakje van door middel van dit overzicht:

 • De plaatsing van zonnepanelen op het dak van je woning;
 • De installatie van een zonneboiler en een warmtepomp;
 • Het laten uitvoeren van een energieaudit aan de woning;
 • Een investering in (betere) isolatie voor het huis;
 • Het laten vervangen van beglazing door hoogrendementsglas;

Ben je van plan om grootschalige verbouwingen uit te laten voeren aan je huis met als doel om deze energiezuiniger te maken en loopt het bedrag daardoor behoorlijk op? In dat geval zou je er eventueel ook nog voor kunnen kiezen om te opteren voor het opnemen van deze kosten in je hypothecaire lening. Ook hier zijn echter bepaalde (strikte) voorwaarden aan verbonden. Op dit vlak is kiezen voor de groene energielening dan ook een behoorlijk stuk toegankelijker.

Hoe verloopt het afsluiten en afbetalen van een groene lening?

Wanneer je er voor kiest om bijvoorbeeld een ecokrediet aan te vragen bij een bepaalde financiële instelling of bank zal je steeds kunnen vaststellen dat het toegekend krijgen van deze financiering afhankelijk is van verschillende factoren, namelijk:

 1. Ben je in staat om het bedrag dat je nodig hebt maandelijks zonder problemen af te betalen inclusief de kosten die op de lening worden aangerekend?
 2. Kan je de nodige documenten voorleggen die duidelijk aangeven waarin het geld van het groen krediet zal worden geïnvesteerd?

Wanneer bovenstaande vragen positief kunnen worden beantwoord zal de kredietverstrekker je een bepaalde kredietovereenkomst voorschotelen. In deze overeenkomst staan verschillende zaken opgenomen. De exacte voorwaarden waar je akkoord mee dient te gaan zijn uiteraard sterk afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie. Globaal gezien zou je echter rekening kunnen houden met de hieronder aangegeven punten:

 1. Een groene lening vertoont sterke gelijkenissen met het persoonlijk krediet. Dit uit zich onder meer in het feit dat een ecokrediet een lineaire kredietvorm is waarbij er maandelijks van het geleende bedrag dient te worden afgelost. Dit betekent ook dat de openstaande schuld stelselmatig kleiner wordt waardoor ook de kosten afnemen.
 2. Het lineaire karakter van een ecokrediet laat relatief weinig ruimte voor problemen. Vergelijkbaar zoals met de persoonlijke lening is dan ook dat je bij een tijdelijke wanbetaling al snel met een zekere boete zal worden geconfronteerd.
 3. In principe wordt er bij een groene financiering steevast gebruik gemaakt van een vastgesteld jaarlijks kostenpercentage. Dit zorgt er voor dat de maandelijks verschuldigde bedragen niet zomaar explosief kunnen stijgen, maar ook niet kunnen dalen. Het zorgt voor veel kredietnemers wel voor een betere nachtrust.

Extra financieel voordeel door te kiezen voor een groen krediet

De keuze voor een groen krediet is voor veel mensen die willen investeren in een energiezuiniger en duurzamer karakter van hun woning vaak een snel gemaakte keuze. Dit niet in het minst omdat ze kunnen rekenen op niet één, maar wel meerdere voordelen zoals:

 1. Je geniet van een betrouwbaar krediet door de lineaire eigenschappen waar een energielening over beschikt. Dit betekent dat het risico op financiële problemen en / of wanbetaling bijzonder bepekt kan worden gehouden.
 2. De kosten op een groen krediet liggen bijzonder laag. Dit zorgt er voor dat het afsluiten van een dergelijke financiering voor een groot aantal gezinnen en personen extra aantrekkelijk wordt.
 3. Het afsluiten van een groen krediet en het financiële voordeel dat daaraan verbonden is staat los van eventuele subsidies en andere financiële tegemoetkomingen die je nog kan ontvangen. Dit betekent nog eens een extra financieel rendement.

Veel mensen vrezen dat het duurzamer maken van hun woning een financieel moordende klus is. Dit geldt niet in het minst voor jonge mensen die hun vaste kosten met betrekking tot de gas- en elektriciteitsfactuur binnen de perken willen proberen te houden. Zij hebben vaak slechts een zeer beperkte eigen inbreng waardoor ze vrezen dat het energiezuiniger maken van hun huis voor altijd een illusie zal blijven. In de praktijk kan het afsluiten van een energielening er voor zorgen dat deze wens alsnog kan worden ingelost.

Zijn er ook nadelen aan een groene financiering verbonden?

In principe zijn er geen specifieke nadelen verbonden aanecologische lening het afsluiten van een groen krediet. Indien je de goedkoopste groene financiering wenst af te sluiten tegen de meest interessante voorwaarden moet je er wel rekening mee houden dat je wellicht een objectieve vergelijking tussen verschillende aanbieders zal moeten uitvoeren. Bovendien zijn er ook nog een aantal andere factoren waar je rekening mee moet houden, namelijk:

 1. Een groene financiering kan uitsluitend worden afgesloten voor groene of duurzame investeringen;
 2. Het lineaire verloop biedt weinig ruimte voor (afbetalings)problemen waardoor er al snel een bepaalde boete in rekening kan worden gebracht;
 3. Het merendeel van de kredietverstrekkers die een soort van ecokrediet aanbieden vragen bewijsstukken onder de vorm van een factuur of een ondertekende offerte. Kan je deze niet aanleveren? Dan behoort een groen krediet veelal niet meer tot de mogelijkheden;

Zou je graag jouw woning een stuk groener en duurzamer maken en kan je wel leven met bovenstaande mogelijke nadelen? In dat geval is kiezen voor een groene lening beslist een aanrader te noemen.

Veelgestelde vragen

Aan het afsluiten van een groene lening zijn een paar extra voorwaarden verbonden ten opzichte van een gewone, standaard kredietvorm. Zoveel is inmiddels wel duidelijk geworden. Omdat het niet ondenkbaar is dat bepaalde voorwaarden onderhevig zijn aan aanpassingen is het voor veel mensen vaak een beetje moeilijk om het overzicht te blijven behouden over de eigenschappen van een groene financiering. Wij hebben mede omwille van deze reden alvast een aantal veelgestelde vragen verzameld en er een duidelijk antwoord op geformuleerd.

Wanneer kan je een groen krediet aanvragen?

In principe heeft iedereen de mogelijkheid om een groene financiering aan te vragen zolang het geld maar wordt gebruikt om te investeren in het groener en duurzamer maken van je woning. Omwille van het zeer specifieke karakter van een groen krediet is het doorgaans zo dat de bank slechts de bedragen zal vrijgeven waarvoor ze een officiële, ondertekende offerte of een factuur heeft ontvangen. De exacte werking is uiteraard sterk afhankelijk van het type kredietverstrekker in kwestie.

Kan ik de intrest op een groen krediet fiscaal inbrengen?

Aan het afsluiten van een ecokrediet is geen fiscaal voordeel verbonden. Zowel de banken als de Belgische overheid zijn van mening dat de lagere kostprijs reeds voldoende voordeel biedt zonder dat er ook nog eens een belastingvermindering mee gepaard moet gaan. Het valt uiteraard wel niet uit te sluiten dat dit naar de toekomst toe nog zal veranderen. Alles bij elkaar gezien lijkt dit echter weinig waarschijnlijk.

Op welke termijn kan een energielening worden afgesloten?

De looptijd van een groene financiering wordt onder meer beïnvloed door de hoogte van het kredietbedrag. Hoe hoger het bedrag, des te langer doorgaans de aflossingstermijn wordt. Let op, naarmate de aflossingstermijn toeneemt zullen ook veelal de kosten een gelijkaardige trend vertonen. Het doen van een eigen inbreng kan (indien mogelijk) op dit vlak een (financiële) meerwaarde betekenen.

Is het mogelijk om mijn groen krediet vroegtijdig af te lossen?

Over welke mogelijkheden je op dit vlak precies beschikt is steeds afhankelijk van de voorwaarden van het specifieke krediet in kwestie. In het merendeel van de gevallen moet er echter rekening mee worden gehouden dat een groen krediet over een zeer lineair karakter beschikt. Dit betekent dat het vroegtijdig aflossen van je lening er zomaar voor kan zorgen dat je met een significante boete wordt opgescheept waar je uiteraard absoluut niet op zit te wachten. Goed de voorwaarden doorlezen is dus zeker en vast belangrijk om de gevolgen van een vroegtijdige aflossing te kunnen achterhalen.

Kan ik tot 100 procent van mijn groene investering lenen?

Ook dit is in de praktijk steeds afhankelijk van de partij waarbij je het groen krediet gaat afsluiten. In principe zou 100 procent lenen van de volledige investering echter mogelijk moeten zijn. Dit neemt niet weg dat een eigen inbreng doen veelal de eenvoud van het afsluiten van het krediet kan bevorderen en de kosten kan verlagen.