Kredietkaarten
Aanvragen

Een kredietkaart vormt sinds jaar en dag een populair betaalmiddel. De populariteit van deze betaalkaart komt helemaal niet zomaar uit de lucht vallen. In eerste instantie is er natuurlijk het feit dat je met een kredietkaart over de mogelijkheid beschikt om overal ter wereld te betalen. Of je dit nu fysiek doet in een winkel of in een hotel of je via het internet een order wil afrekenen, het kan allemaal. Bovendien is het ook nog eens zo dat bij een gewone kredietkaart het bedrag dat je hebt betaald pas aan het einde van de maand wordt afgeschreven van je bankrekening. Zo heb je altijd wat financiële mogelijkheden achter de hand wanneer er nog dringend een bepaalde aankoop moet worden gedaan waar je eigenlijk niet de vereiste financiële middelen voor, voor handen hebt. Vooraleer een kredietkaart aan te vragen is het wel altijd een aanrader om even de verschillende mogelijkheden te vergelijken.

Soorten kredietkaarten

De ene kredietkaart is de andere niet. In eerste instantie is het natuurlijk zo dat er verschillende kredietkaartmaatschappijen bestaan. We onderscheiden op dit vlak Visa van MasterCard en American Express. Dit is meteen een eerste belangrijk verschil waar je rekening mee zal willen houden. Een tweede belangrijk verschil is terug te vinden in de eigenschappen waar de verschillende kredietkaarten over beschikken. Het is bijvoorbeeld zo dat er speciale kredietkaarten bestaan voor zakenmensen, maar evengoed ook voor jongeren of studenten. Ben jij een fervente shopper bij een specifieke winkelketen in België? Dan is het zelfs in sommige gevallen zomaar mogelijk om een speciale kredietkaart met voordeel van de keten in kwestie te bemachtigen. Wij hebben in ieder geval even de verschillende soorten kredietkaarten die er bestaan voor jou uitgezocht en in het onderstaande overzicht geplaatst. Zo wordt het vergelijken van de diverse kredietkaarten op de markt weer net wat eenvoudiger.

1.) De klassieke creditcard

klassieke kredietkaart mastercard visaWanneer mensen een kredietkaart gaan aanvragen kiezen ze vaak blindelings voor een standaard exemplaar. Het betreft hier dan een gewone Visa, MasterCard of American Express kaart waarmee ze betalingen kunnen doen die niet meteen van de bankrekening die aan de kredietkaart in kwestie is gekoppeld worden afgeboekt. In principe is het eveneens een mogelijkheid om geld af te halen met een dergelijke creditcard, maar je moet er wel steeds rekening mee houden dat hier niet onaanzienlijke kosten aan verbonden zijn. Maak bij voorkeur dan ook vooral gebruik van kredietkaarten om betalingen te doen, maar tracht er zo weinig mogelijk geld mee af te halen. De hoge kosten die hiervoor worden aangerekend zorgen er namelijk voor dat dit eigenlijk niet zo interessant te noemen is.

2.) Kredietkaart met geldreserve

kredietkaart met geldreserveEen tweede type van kredietkaart die in België misschien net wat minder bekend is, maar bij voorbeeld over de oceaan veelvuldig wordt gebruikt is de kredietkaart die is voorzien van een geldreserve. In principe moeten we dit dan vooral gaan bestempelen als een soort van krediet waaraan een kaart is verbonden. Dat lijkt een beetje op de functie van een gewone kredietkaart (ook hierbij geldt immers een ‘lening’ tot aan het einde van de maand), maar dat is het niet. Een belangrijk verschil is terug te vinden in het feit dat je bij een creditcard met geldreserve de mogelijkheid hebt om de schuld over een langere termijn terug te betalen. Dat klinkt natuurlijk helemaal fantastisch, maar er moet wel een maandelijkse rente over het verschuldigde bedrag worden betaald. Hou er bovendien rekening mee dat het geleende bedrag doorgaans ten minste één keer in de vijf jaar op nul moet komen te staan.

3.) De studentenkredietkaart

student kaartEr wordt wel eens gezegd dat je voor het verkrijgen van een creditcard altijd minimaal 18 jaar oud moet zijn en je bovendien over een vast inkomen dient te beschikken. Dat lijkt voor de hand liggend en voor gewone kredietkaarten is deze regel zeker en vast van toepassing, maar er zijn op de markt ook uitzonderingen terug te vinden. Wist je bijvoorbeeld dat er ook zoiets bestaat als een studentenkredietkaart? Een dergelijk type van creditcard biedt studenten alle voordelen aan van een gewone creditcard, maar dan wel zonder de hoge kosten en bovendien ook met een aanzienlijk lagere limiet. Het spreekt voor zich dat je bij een studentenkredietkaart dan ook niet hoeft te verwachten dat je zomaar 1.000 euro per maand of meer kan afhalen, want dat is niet het geval. Het bestaan van een studentenkredietkaart welke is voorzien van een beperkte provisie zorgt er toch voor dat studenten bijvoorbeeld in het buitenland met een creditcard kunnen betalen zonder dat er al teveel financieel risico aan verbonden is. Let wel, niet alle banken hebben een studentenkredietkaart in hun aanbod.

4.) Zakelijke kredietkaarten

zakelijke kredietkaartNiet alleen consumenten in België kunnen gebaat zijn met de vele interessante voordelen die zijn verbonden aan het gebruik van een kredietkaart. Wat namelijk ook te denken van zakenmensen die vaak de hele wereld rondvliegen om deals af te sluiten? Ook voor hen brengt het principe van de kredietkaart natuurlijk heel wat interessante perspectieven met zich mee. Zij kunnen door een zakelijke kredietkaart aan te vragen dan ook rekenen op deze voordelen:

  • Het is mogelijk om ‘uitgesteld’ betalingen uit te voeren;
  • Zakelijke kredietkaarten hebben veelal een hogere limiet dan standaard creditcards;
  • Er zijn vaak extra diensten aan verbonden zoals bepaalde verzekeringen;

Ook wanneer je zakelijke kredietkaarten gaat vergelijken zal je kunnen vaststellen dat er sprake is van heel wat onderlinge verschillen tussen de diverse kaarten die er bestaan. Bovendien geldt ook bij het aanvragen van een zakelijke creditcard dat de cijfers van de onderneming evenals de functie van de aanvrager een niet onaanzienlijke invloed zullen hebben op de uitgavelimiet die wordt toegekend. Dit is dan ook absoluut iets waar je even bij stil zal willen blijven staan.

5.) Kredietkaarten van winkelketens

winkelketens kredietkaartenBen jij een fervente shopper bij een bepaalde winkelketen? Dan kan een kredietkaart van de keten in kwestie aanvragen mogelijks een interessante keuze zijn. Het is in de praktijk uiteraard wel zo dat elke keten voor het uitgeven van een dergelijke kredietkaart steeds gebruik maakt van de diensten van één van de grote kredietkaartmaatschappijen. Dit betekent dat er voor kan worden gekozen om de kaart uit te geven onder de noemer van zowel Visa, MasterCard als American Express. Daar staat tegenover dat je zomaar een financieel voordeel kan krijgen voor wat de kosten van de kaart betreft en daarnaast zijn er ook vaak extra geschenken te verdienen. In het merendeel van de gevallen werken kredietkaarten van winkelketens dan ook met een soort van puntensysteem (een X aantal punten die worden toegekend per aankoop) en kan je rekenen op een aankoopverzekering voor een bepaalde periode. In het bijzonder de kredietkaarten van grote supermarktketens hebben door de jaren heen een aanzienlijke boost gekregen op vlak van populariteit.

6.) Prepaid kredietkaarten

prepaid kredietkaartenBij het vergelijken van de verschillende soorten kredietkaarten die er op de markt in België zijn terug te vinden zal je steeds kunnen vaststellen dat er ook zogenaamde ‘prepaid’ exemplaren in het aanbod zijn terug te vinden. Het betreft hier dan wel een soort van kredietkaart die is uitgegeven door één van de grote kredietkaartmaatschappijen, maar daar staat tegenover dat er geen sprake is van uitgesteld betalen. Concreet zorgt dit er voor dat de kaart als het ware over haar eigen rekening met provisie beschikt waar mee kan worden betaald. Is de vooraf op de kaart gestorte provisie opgebruikt? Dan zal je niet meer met de kaart kunnen betalen.

Een prepaid kredietkaart brengt in eerste instantie ten opzichte van een gewone kredietkaart natuurlijk een aantal nadelen met zich mee. Eén van de belangrijkste redenen waarom mensen er namelijk voor kiezen om een kredietkaart aan te vragen is terug te vinden in het feit dat ze daarmee aankopen kunnen doen die pas na een bepaalde termijn van hun bankrekening zullen worden afgeboekt. Bij een prepaid kredietkaart is dat niet het geval en wordt het bedrag meteen bij betaling van de kaart afgetrokken. Bovendien is het niet mogelijk om meer te betalen dan het bedrag dat daadwerkelijk op de kaart zelf staat.

Naast de nadelen waar je in het geval van een prepaid kredietkaart rekening mee dient te houden zijn er uiteraard ook een groot aantal voordelen aan verbonden, namelijk:

  • Je kan geen schulden maken die je niet (tijdig) kan terugbetalen;
  • Bij fraude of diefstal van je kaart kan er slechts een beperkt bedrag worden gestolen;
  • Je kan nog altijd overal ter wereld waar het logo van de maatschappij staat vermeld betalen, ook via het internet;
  • De kosten van prepaid kredietkaarten liggen heel wat lager in vergelijking met de standaard kredietkaarten die er op de markt zijn terug te vinden;

Prepaid kredietkaarten kunnen bovendien niet alleen interessant zijn voor volwassenen die niet veel risico’s willen nemen, daarnaast zijn ze ook geschikt voor jongeren. Zij storten op voorhand een bepaald bedrag op de kaart waarna ze er bijvoorbeeld tijdens een vakantie in het buitenland of via het internet probleemloos mee een betaling kunnen verrichten.

In eerste instantie lijkt het vergelijken van prepaid kredietkaarten misschien niet meteen een must. In de praktijk is het dat echter wel degelijk. Je moet er namelijk rekening mee houden dat ook deze kredietkaarten steeds een bepaalde jaarlijkse kostprijs met zich meebrengen. Alleen door te vergelijken zal je dan ook altijd kunnen rekenen op het meest voordelige prepaid exemplaar. Bovendien geldt ook voor deze kaarten dat er vaak nog extra services aangeboden worden. Ook een aankoopverzekering behoort bij een prepaid creditcard bijvoorbeeld veelal perfect tot de mogelijkheden.

Rekenvoorbeeld van een kaart

Het karakter van een creditcard zorgt er voor dat er zoals reeds aangegeven eigenlijk altijd sprake is van een soort van krediet. Dit betekent dat je bij het aanvragen van één van de verschillende kredietkaarten op de markt altijd rekening dient te houden met verschillende kosten die er aan je in rekening gebracht kunnen worden. Deze kosten zijn de volgende:

  1. De vaste abonnementskost voor de creditcard die je hebt aangevraagd;
  2. De (periodieke) rente bij een creditcard met geldreserve;
  3. De eventuele kost voor geldafhalingen die gebeuren met je kaart;

Bij het aanvragen van één van de verschillende kredietkaarten op de markt is het dus altijd reeds van belang om goed te kijken naar niet alleen de vastgestelde, jaarlijkse abonnementskost, maar ook naar de kosten die voor het gespreid terugbetalen van de geldreserve in rekening worden gebracht. Deze zijn niet vastgesteld en kunnen dus sterk afhankelijk zijn van de creditcard in kwestie. Goed de verschillende mogelijkheden op de markt vergelijken en tegenover elkaar afwegen is dan ook altijd interessant te noemen.

Veel mensen durven het nog wel eens te vergeten, maar niet alleen voor het gespreid terugbetalen van het ‘geleende’ bedrag worden kosten in rekening gebracht, dat geldt tevens ook voor geldafhalingen die gebeuren. Ook dit is iets waar je de nodige aandacht aan zal willen schenken bij het aanvragen van een creditcard. In principe kan je er rekening mee houden dat de kosten voor geldafhalingen met behulp van een kredietkaart ergens rond de 1 procent zijn gelegen van het bedrag dat wordt afgehaald.

Veelgestelde vragen

Ondanks het feit dat kredietkaarten ongelofelijk populair zijn in grote delen van de wereld worden sommige mensen toch nog steeds een beetje afgeschrikt met betrekking tot het aanvragen van een dergelijke betaalkaart. Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat men vreest dat zo’n kaart toch niet helemaal veilig is en hoe zit het nu precies met de kosten die aan creditcards zijn verbonden? Wij zochten het voor je uit en hebben enkele veelgestelde vragen en hun antwoorden hieronder in een overzichtje geplaatst.

Hoe veilig is een creditcard nu eigenlijk echt?

Er doen vandaag de dag nog altijd heel wat geruchten over hoe veilig of onveilig een creditcard nu precies zou zijn. Het moet gezegd dat er op dit vlak door de jaren heen aanzienlijke stappen zijn gezet om de veiligheid van creditcards te verbeteren. Vroeger volstond het veelal om gewoon de naam, het kaartnummer evenals de vervaldatum en de zogenaamde CVC-code te weten, maar tegenwoordig is dat niet langer het geval. In het merendeel van de gevallen dient een aankoop via het internet bijvoorbeeld nog eens te worden bevestigd met de speciale kaartlezer die je van de bank hebt ontvangen. Voor fysieke betalingen is tegenwoordig een pincode vereist.

Hoeveel bedraagt de uitgavelimiet van een kredietkaart?

Een tweede belangrijke, veelgestelde vraag van mensen die een kredietkaart willen aanvragen heeft betrekking tot de uitgavelimiet waarover ze beschikken. Deze limiet wordt bepaald door verschillende factoren. Wanneer je de verschillende creditcards op de markt met elkaar gaat vergelijken zal je bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat elke kaart over diens eigen limieten beschikt. Bovendien is het ook nog eens zo dat de limiet van je creditcard wordt bepaald door het inkomen waarover je beschikt. Standaard ligt de maandelijkse betaallimiet ergens tussen de 1.500 & 2.500 euro. Er zijn echter ook creditcards waarbij de limiet op 5.000 euro of zelfs onbeperkt ligt. De exacte uitgavelimiet waar jij op zal kunnen rekenen valt dus helaas niet zomaar aan te geven.

Wat is nu precies de beste kredietkaart?

Door de jaren heen zijn er op de markt bijzonder veel verschillende kredietkaarten geïntroduceerd. Dit heeft er voor gezorgd dat het voor de consument erg moeilijk is geworden om door de bomen het bos te blijven zien. Er wordt dan ook meermaals de vraag gesteld wat er nu precies van alle mogelijkheden op de markt de beste creditcard is. Ondanks het feit dat dit een compleet normale vraag is moet het gezegd dat hier erg moeilijk een antwoord op kan worden gegeven. Dat heeft alles te maken met het feit dat de beste creditcard voor jou niet perse ook de meest optimale creditcard voor iemand anders moet zijn. Bepaal dus vooral zelf waar jouw kaart aan moet voldoen en probeer op basis van deze eisen het meest geschikte exemplaar te vinden.

Vanaf welke leeftijd mag je kredietkaarten gebruiken in België?

In principe geldt een algemene minimumleeftijd voor het gebruik van kredietkaarten van 18 jaar. Er zijn echter zoals je eerder op deze pagina reeds hebt kunnen lezen ook uitzonderingen aan deze regel. Zo zijn er de prepaid exemplaren die eigenlijk door iedereen kunnen worden gebruikt en bestaat er ook zoiets als een speciale studentenkredietkaart. Deze laatste kan perfect worden aangevraagd door studenten, maar heeft wel een aanzienlijk lagere bestedingslimiet.

Wanneer worden de bedragen van mijn bankrekening afgeboekt?

Eén van de mooiste voordelen die zijn verbonden aan het gebruik van een creditcard heeft betrekking tot het feit dat je op deze manier betalingen kan uitvoeren die niet meteen, maar pas ‘uitgesteld’ van je bankrekening zullen worden afgeboekt. Wanneer dat gebeurt valt niet precies te zeggen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat het bedrag aan het einde van de maand wordt afgeboekt, maar even goed gebeurt dit op één van de eerste dagen van de nieuwe maand. In principe wordt het dan ook aangeraden om er altijd voor te zorgen dat er tegen het einde van de maand voldoende provisie op je rekening staat om het bedrag van je creditcard te kunnen betalen.

Waar kan ik overal betalen met een creditcard?

In principe is het mogelijk om overal ter wereld te betalen met een creditcard zolang het logo van jouw kaart maar op de betaalterminal is terug te vinden. Zou je graag een betaling met je kredietkaart willen doen op het internet? Ook dan is het uitkijken naar de vermelding van het logo op de website of webwinkel. Is deze er op terug te vinden? Dan betekent dit dat de webshop in kwestie probleemloos kredietkaartbetalingen aanvaardt. Ontbreken de logo’s? Dan zal je logischerwijs moeten kiezen voor één van de andere betaalopties die worden aangeboden.

Hoe de goedkoopste creditcard vinden?

De kosten die voor kredietkaarten in rekening worden gebracht zijn altijd sterk afhankelijk van verschillende factoren. Niet alleen de kredietkaartmaatschappij die de kaart uitgeeft kan hier een aanzienlijke rol in spelen, wat bovendien ook te denken van de extra diensten die er worden aangeboden evenals de mogelijke risico’s die aan de kaart voor de bank zijn verbonden? Een hogere uitgavelimiet zou bijvoorbeeld zomaar kunnen leiden tot hogere kosten. Wil jij graag gebruik kunnen maken van de goedkoopste kredietkaart die er in België bestaat? Dan zal je toch altijd goed moeten vergelijken. Alleen op deze manier kan je er namelijk zeker van zijn dat je geen euro teveel zal betalen voor jouw kaart.

Wat heb je nodig voor het aanvragen van een creditcard?

Zou jij ook graag willen kunnen rekenen op de vele interessante voordelen die verbonden zijn aan kredietkaarten en wil je daarom graag ook een exemplaar aanvragen? Dat kan! Het aanvragen van een creditcard neemt echter wel enige tijd in beslag. Bovendien dien je er rekening mee te houden dat het merendeel van de banken vereisen dat de rekening waar de creditcard van wordt afgeboekt bij hen wordt onderschreven. Daarnaast is het ook vaak een directe eis dat bijvoorbeeld het maandelijks inkomen van de aanvrager op de bankrekening in kwestie wordt gestort. Hou je met al deze eisen rekening en kan je er zonder probleem aan voldoen? Dan hoeft jouw eigen creditcard aanvragen geen enkel probleem te zijn!

Waar rekening mee houden bij kredietkaarten vergelijken?

Tijdens het vergelijken van kredietkaarten zijn er heel wat verschillende factoren waar je rekening mee zal willen houden. Denk hierbij niet alleen aan de exacte voordelen waar je op kan rekenen (eventuele verzekeringen, spaarprogramma’s, etc.), maar ook aan bijvoorbeeld de kosten die er aan je in rekening worden gebracht. Alleen door goed de verschillende kredietkaarten te vergelijken en tegenover elkaar af te wegen is het uiteindelijk mogelijk om te kiezen voor die ene kaart die perfect al je vooropgestelde verwachtingen zal weten in te lossen. Hou er tijdens het vergelijken wel altijd rekening mee dat de goedkoopste creditcard lang niet altijd ook automatisch de beste is.

Hoeveel kost een nieuwe kredietkaart aanvragen?

Ben je, je creditcard verloren en moet je daarom een nieuw exemplaar aanvragen? In dat geval moet je er altijd rekening mee houden dat er hiervoor bepaalde kosten in rekening zullen worden gebracht. Hoeveel deze kosten precies zullen bedragen is volledig afhankelijk van de partij waarbij je de kaart hebt aangevraagd. Er zijn partijen in België die er voor kiezen om voor het aanvragen van een vervangende creditcard de volledige kostprijs in rekening te brengen, maar er zijn ook financiële instellingen die een veel lagere kost voor de vervangkaart aanrekenen. Het is dan ook altijd belangrijk om dit grondig te bekijken in de voorwaarden bij het aanvragen van een nieuwe kaart.