Minilening Aanvragen

Top 3 Minileningen

logo-van-beobank

1,29% (JKP)

logo-van-cetelem

1,99% (JKP)

logo-van-cofidis

4,99% (JKP)

Het vermoeden bestaat bij veel mensen nog steeds dat het afsluiten van een lening uitsluitend kan gebeuren wanneer er een groot bedrag is vereist. Dat is niet correct. Er zijn op de financiële markt namelijk ook zogenaamde minileningen terug te vinden. Een minilening is zoals de naam reeds laat vermoeden een kredietvorm welke kan worden afgesloten door mensen die (tijdelijk) nood hebben aan een beetje extra financiële ademruimte. In tegenstelling tot bij een klassiek krediet is het dan ook door middel van een minikrediet perfect mogelijk om een bedrag te lenen van slechts enkele honderden euro’s. Ben jij hier ook in geïnteresseerd, maar wil je eerst graag te weten komen hoe een dergelijke kredietvorm precies werkt en welke kosten er aan verbonden zijn? In dat geval is het doornemen van alle informatie welke is terug te vinden op deze pagina de moeite zonder twijfel meer dan waard!

Wat is een minilening precies?

kleine-lening-aanvragenIn eerste instantie is het natuurlijk van belang dat je precies weet wat een mini lening is. Het betreft hier een kredietvorm welke kan worden aangevraagd bij een alternatieve financiële instelling. Dit betekent dat (nagenoeg) geen enkele klassieke bank een dergelijk krediet aan haar klanten aanbiedt. Dit heeft alles te maken met het feit dat het verloop van een dergelijke, kleine lening aanzienlijk afwijkt van bijvoorbeeld deze van een persoonlijke lening. Het verschillende verloop uit zich in meerdere factoren, namelijk:

• In de beperkte looptijd van vaak minder dan 30 dagen;
• In het feit dat er geen sprake is van een periodieke rente;
• In het aanzienlijk lagere kredietbedrag dat van toepassing is;

Bovenstaande zorgt er voor dat het bij je vaste huisbank dus doorgaans geen optie is om een microfinanciering af te sluiten. Dat hoeft gelukkig geen probleem te zijn. Er zijn binnen de financiële wereld namelijk ook nog heel wat partijen actief die je wel met veel plezier een beperkt bedrag zullen lenen voor een korte periode.

Voor welk bedrag kan een mini lening worden afgesloten?

Nu je weet wat een minilening precies is kunnen we kijken in de richting van de bedragen die op deze manier kunnen worden geleend. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat deze sterk afhankelijk kunnen zijn van de kredietverstrekker in kwestie. Dit geldt in het bijzonder voor de limieten die worden gehanteerd. De ene kredietverstrekker kan bijvoorbeeld een limiet hanteren van amper 500 euro terwijl andere partijen de mogelijkheid aanbieden om een beperkte financiering af te sluiten tot een bedrag van 1.000 euro of 1.500 euro. Dit is dan ook iets wat je absoluut moet controleren vooraleer met een bepaalde partij in zee te gaan.

De limieten die worden gehanteerd gelden niet alleen voor het plafond van je potentiële microkrediet. Je dient er namelijk ook rekening mee te houden dat er niet zomaar voor een bedrag vanaf 1 euro kan worden geleend. In het merendeel van de gevallen bedraagt het absolute minimum 100 euro. Er zijn echter ook partijen die deze limiet hoger laten uitkomen. Om er zeker van te zijn dat je niet nodeloos teveel leent, maar dat je wel precies dat bedrag kan ontvangen dat je nodig hebt is het altijd de moeite waard om de mogelijkheden van de mini lening bij de door jou gewenste financiële instelling grondig te bestuderen.

Het bedrag van een flitslening ligt dus heel wat lager in vergelijking met een klassieke financiering. In principe staat het jou als (potentiële) kredietnemer min of meer vrij om te kiezen voor welk bedrag je een klein krediet wenst af te sluiten. Mogelijkheden op dit vlak zijn onder meer:

• Een bedrag van 100 euro voor een periode van 30 tot 45 dagen;
• Een bedrag van 200 euro voor een periode van 30 tot 45 dagen;
• Een bedrag van 300 euro voor een periode van 30 tot 45 dagen;
• Een bedrag van 500 euro voor een periode van 30 tot 45 dagen;
• Een bedrag van 1.000 euro voor een periode van 30 tot 45 dagen;
• Een bedrag van 1.500 euro voor een periode van 30 tot 45 dagen;
Een minikrediet aanvragen doe je niet vooraleer eerst goed na te denken over het bedrag dat je echt nodig hebt. Wees er zeker van dat je met het afsluiten van een dergelijk krediet al je urgente kosten kan betalen. Leen echter ook niet teveel, want op deze manier wordt je geconfronteerd met extra kosten die je waarschijnlijk best kan missen.

Binnen welke termijn moet het geleende geld terug worden betaald?

Op het ogenblik dat je er voor kiest om bijvoorbeeld een persoonlijke lening aan te vragen bij een bank ben je, je er van bewust dat je doorgaans ettelijke jaren de tijd hebt om deze schuld terug te betalen. Dat is interessant, want op deze manier kan er een financieel haalbare spreiding worden gerealiseerd. Voor een minilening geldt dat de termijn van terugbetaling uiteraard heel wat beperkter is. Dit komt omdat ook het kredietbedrag zelf een flink stuk lager is gelegen. De terugbetalingstermijn welke wordt gehanteerd wordt altijd bepaald door de verstrekker van het krediet en kan bovendien ook afhankelijk zijn van het exacte bedrag dat je ontvangt. Je dient er wel rekening mee te houden dat de gemiddelde terugbetalingstermijn voor een minilening is gelegen rond de 30 dagen. Wees er dus zeker van dat je in de volgende maand voldoende reserve inbouwt om het geleende bedrag inclusief de kosten terug te kunnen betalen. Kan je dit niet? Dan is het zomaar mogelijk dat je tegen een boete aanloopt.

Welke kosten worden er in rekening gebracht bij een minilening?

Het spreekt voor zich dat een kleine lening of een zogenaamd flitskrediet niet zomaar wordt toegekend zonder dat de verstrekker er van er een bepaalde winst mee kan verdienen. Dit geldt niet in het minst omdat het merendeel van de verstrekkers van minileningen private organisaties zijn die aldus als doel hebben om een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat neer te zetten. Het logische gevolg hiervan is dat je als ontvanger van het krediet een bepaalde kostprijs zal moeten betalen. Deze kost verschilt eveneens ten opzichte van klassieke kredietvormen zoals een persoonlijke lening. Ook hiervoor is het beperkte bedrag gecombineerd met de korte terugbetalingstermijn voor verantwoordelijk.

Bovenstaande zorgt er voor dat je bij een minilening geen periodieke rente dient te verwachten. Dit zou volgens de wetgeving in België ook helemaal niet mogelijk zijn. De Belgische wet verbiedt namelijk een zogenaamde ‘woekerrente’. Dit zou echter bij een minilening wel een vereiste zijn omdat het anders voor de kredietverstrekker in de basis niet interessant is om een dergelijke financiering aan te bieden aan haar klanten. Omdat de wetgeving in België dit aldus verbiedt moest er worden gezocht naar een alternatief. Deze werd gevonden onder de vorm van een opstartkost of een administratieve kost.

De hoogte van de kostprijs die voor een microkrediet wordt aangerekend wordt steeds bepaald door de aanbieder er van. Dit betekent dat in de praktijk de kost die je moet betalen kan variëren van bijvoorbeeld 10 procent tot wel 30 procent of meer. Het hoeft dan ook niet te worden gezegd dat het altijd de moeite waard is om een vergelijking uit te voeren vooraleer er voor te kiezen om een klein krediet aan te vragen.

Hoe worden de kosten berekend?

Met bovenstaande informatie heb je reeds een goed beeld van de manier waarop de kosten op een mini krediet aangerekend kunnen worden, maar het is altijd interessant wanneer je ook een concreet praktijkvoorbeeld kan aanschouwen. Omwille van deze reden geven we je graag even een specifiek rekenvoorbeeld. Stel bijvoorbeeld dat je er aan het einde van de maand achter komt dat je een belangrijke (grote) factuur hebt vergeten betalen. Deze factuur heeft een bedrag van een slordige 500 euro. Omdat het einde van de maand is aangebroken zit het ontvangen nettoloon er nagenoeg helemaal op waardoor er geen sprake is van een reserve. In dit geval kan het afsluiten van een microfinanciering de oplossing bieden voor je probleem.

Stel dat je er voor kiest om een minikrediet aan te vragen voor een bedrag van 500 euro. Dit zorgt er voor dat je in het beste geval binnen de 24 uur over het vereiste bedrag kan beschikken. Dat is natuurlijk interessant, maar hoe staat het nu precies met de kosten die in rekening worden gebracht? Zeer eenvoudig. Stel dat je kredietverstrekker voor het klein krediet een éénmalige kost in rekening brengt van 10 procent. In dat geval betekent dit dat je over het bedrag van 500 euro zo’n 50 euro aan kosten zal betalen. Binnen de vooropgestelde terugbetalingstermijn (gemiddeld tussen de 30 & 45 dagen) moet dan het volledige bedrag terug worden betaald. Dit betekent dat je voor het ontvangen bedrag van 500 euro op het einde van de rit een terugbetaling zal moeten doen ter waarde van 550 euro.

Wat bij niet tijdige terugbetaling van het krediet?

Op het ogenblik dat je er voor kiest om een minikrediet af te sluiten is het altijd belangrijk om voor jezelf uit te maken of je deze binnen de vooropgestelde afbetalingstermijn zal kunnen terugbetalen of niet. Het afsluiten van een dergelijk krediet en ze niet volgens de ondertekende voorwaarden terugbetalen kan er namelijk voor zorgen dat je wordt geconfronteerd met een stevige boete. Dit zorgt er voor dat de totale kostprijs van je minikrediet onnodig zal worden verhoogd. Bepaal dus op voorhand voor jezelf welk bedrag je kan lenen en welke kosten je zeker binnen de termijn van 30 à 45 dagen kan terugbetalen. Op deze manier is het mogelijk om heel wat vervelende problemen te voorkomen.

Wanneer kan een flitslening afsluiten interessant zijn?

De informatie eerder op deze pagina heeft duidelijk gemaakt dat er bij het afsluiten van een klein krediet altijd rekening moet worden gehouden met een bepaalde kostprijs. Dit betekent dat het niet altijd even interessant is om een flitskrediet af te sluiten. Je zou het bij voorkeur dan ook alleen maar moeten doen wanneer je echt niet over een andere mogelijkheid beschikt. In bepaalde omstandigheden is er echter geen alternatief en kan het afsluiten van een klein krediet er voor zorgen dat je niet wordt geconfronteerd met vervelende boetes en / of hoge intresten. We zetten graag een aantal van deze situaties voor jou op een rijtje:

• Wanneer je op het einde van de maand onvoldoende financiële middelen voor handen hebt om bijvoorbeeld enkele boodschappen te doen;
• Op het ogenblik dat je een onverwachte factuur in de bus krijgt die dringend moet worden betaald (water, gas, elektriciteit, etc.);
• Wanneer je een mooie opportuniteit hebt om te investeren tegen een aantrekkelijk rendement en je net onvoldoende reserve hebt die maand;

Bovenstaande situaties of redenen zijn uiteraard slechts het puntje van de ijsberg. In werkelijkheid zijn er nog heel wat meer goede redenen aan te halen waarom het afsluiten van een microfinanciering de moeite waard kan zijn. In bepaalde omstandigheden is het zelfs zomaar interessanter om een klein bedrag te lenen dan je spaargeld aan te spreken. Altijd een bepaalde reserve achter de hand houden is namelijk vaak geen overbodige luxe, in tegendeel.

Wat zijn de vereisten voor het afsluiten van een klein krediet?

Het minikrediet wordt algemeen beschouwd als één van de meest toegankelijke kredietvormen op de markt. Daar zijn verschillende redenen voor aan te halen. In eerste instantie gaat het uiteraard slechts om een klein bedrag waardoor de kredietvoorwaarden heel wat beperkter uitvallen in vergelijking met bijvoorbeeld een volwaardige, persoonlijke lening. Dit geldt niet alleen voor de waarborgen die moeten worden verstrekt (die worden namelijk helemaal niet gevraagd), maar ook voor een eventuele controle van de zwarte lijsten bij traditionele banken. Dit zorgt er voor dat het afsluiten van een kleine financiering in principe voor iedereen tot de mogelijkheden behoort. Wist je dat het versturen van een enkel sms-bericht zomaar voldoende kan zijn? Een populaire variant van de klassieke minilening is namelijk het sms-krediet. Het versturen van een eenvoudig sms-bericht zorgt er voor dat je snel en zeer eenvoudig het gewenste bedrag op je bankrekening kan ontvangen.

Met spoed geld lenen met een minikrediet? Geen probleem!

Veel mensen zijn niet zomaar op zoek naar een bedrag om te lenen. Het gebeurt steeds vaker dat bijvoorbeeld gezinnen binnen een korte termijn zoals 24 of 48 uur een extra bedrag op hun bankrekening moeten ontvangen. Met spoed geld lenen is dan ook iets waar erg veel mensen tegenwoordig nood aan hebben. Ook in dit geval biedt het afsluiten van een minilening een zeer interessante oplossing. Voor het afsluiten van klassieke kredieten is het altijd noodzakelijk om een volledige papiermolen te doorspitten. Dat is niet alleen frustrerend (en duur), daarnaast is het ook nog eens zo dat het onnodig veel tijd in beslag neemt. Niets van dit alles geldt voor het afsluiten van een microkrediet. Uiteraard moeten de voorwaarden even worden vergeleken tussen de verschillende aanbieders, maar vaak is het mogelijk om reeds binnen één enkele dag het aangevraagde geldbedrag op je bankrekening te ontvangen.

Wanneer met spoed geld lenen?

Eerder op deze pagina werd reeds aangegeven wat de gemiddelde kosten voor een microkrediet kunnen zijn. Deze kosten hoeven uiteraard niet altijd van toepassing te zijn. Wist je bijvoorbeeld dat het ook mogelijk is om een microkrediet af te sluiten zonder kosten? Verschillende aanbieders bieden hun kredietnemers tegenwoordig de mogelijkheid aan om deze kredietvorm af te sluiten zonder dat er daarvoor kosten aangerekend worden. Waar schuilt dan precies het addertje onder het gras? Zeer eenvoudig. In dit geval maken kredietverstrekkers winst op het ogenblik dat de afgesloten lening niet tijdig kan worden terugbetaald door de kredietnemer. Dan wordt er een bepaalde boete(rente) aangerekend waardoor er alsnog een mooie meerwaarde kan worden opgebouwd voor de financiële instelling die het flitskrediet toe heeft gestaan.

Met spoed geld lenen is vooral interessant wanneer er zich bepaalde specifieke situaties voordoen. Hou er rekening mee dat in enkele gevallen het afsluiten van een kleine lening zelfs voordeliger kan uitvallen dan wanneer je bijvoorbeeld niet kan voldoen aan enkele financiële verplichtingen. We geven je ook op dit vlak graag een aantal concrete voorbeelden:

• Op het ogenblik dat je geconfronteerd kan worden met een zeer hoge boeterente op bijvoorbeeld een lineaire financiering die je eerder hebt afgesloten;

• Wanneer je aan het einde van het jaar belastingen moet betalen en je het vereiste bedrag daarvoor niet meteen voor handen hebt;

• Indien tegelijkertijd afrekeningen voor gas, water en elektriciteit in de bus vallen en je niet over voldoende reserve beschikt om deze kosten te betalen;

Bovenstaande zijn slechts enkele gevallen waarin de kosten voor wanbetaling hoger kunnen oplopen dan het prijskaartje dat het afsluiten van een microkrediet met zich meebrengt. Hou hier dus rekening mee en kies er bij voorkeur voor om in deze omstandigheden jezelf even wat extra financiële ademruimte te bezorgen.

Minileningen vergelijken vooraleer ze af te sluiten

Het aantal aanbieders van minileningen is door de jaren heen aanzienlijk uitgebreid. Dit heeft alles te maken met het feit dat het afsluiten van een klein krediet ook stelselmatig populairder… of noodzakelijker is geworden. De toename van het aantal aanbieders heeft er niet alleen voor gezorgd dat het afsluiten van een beperkte financiering eenvoudiger is geworden, daarnaast is het ook nog eens zo dat de kosten aanzienlijk gedrukt kunnen worden. Om er zeker van te zijn dat je kan rekenen op de best mogelijke voorwaarden voor jouw flitslening moet het evenwel gezegd dat er een aantal handelingen zullen moeten worden uitgevoerd. De belangrijkste taak voor jou als kredietnemer is om te vergelijken.

Net omdat het aantal aanbieders van minileningen aanzienlijk is toegenomen kan het absoluut geen kwaad om even alle beschikbare mogelijkheden op de markt met elkaar te vergelijken. Alleen door het uitvoeren van een objectieve vergelijking is het namelijk mogelijk om voor jezelf uit te maken bij welke financiële instelling je nu precies aan het juiste adres bent. Dit betekent bovendien niet alleen dat je kan besparen op de kostprijs van je microkrediet, daarnaast kan ook zomaar de terugbetalingstermijn aanzienlijk in je voordeel spreken!

Waar rekening mee houden bij een minilening aanvragen?

Ben je na het lezen van de informatie op deze pagina ook van mening dat het aanvragen van een flitslening voor jou de perfecte oplossing kan betekenen? Sta je dan ook op het punt om dit type van krediet aan te vragen? In dat geval is het wel interessant om nog even rekening te houden met een aantal aandachtspunten. We hebben de belangrijkste van deze zaken nog even voor jou verzameld en in het onderstaande overzicht gegoten:

1. Leen niet meer dan je daadwerkelijk nodig hebt. Ook voor een kleine lening kunnen aanzienlijke kosten in rekening worden gebracht.

2. Een flitslening moet binnen een periode van 30 tot 45 dagen worden terugbetaald. Dit betekent dat je in de komende maand best wat reserve beschikbaar kan houden.

3. Voor het afsluiten van een klein krediet is doorgaans geen loonstrook vereist. Dit betekent niet dat je geen rekening moet houden met je eigen financiële situatie. Ben je er zeker van dat je het geleende bedrag niet volgens de voorwaarden kan terugbetalen? Ga dan bij voorkeur op zoek naar een mogelijk alternatief.

4. Een mini krediet hoeft tegenwoordig door de sterk toegenomen concurrentie absoluut niet duur te zijn. Het uitvoeren van een vergelijking kan er voor zorgen dat je door slechts enkele minuutjes van je tijd te investeren heel wat geld kan besparen.

Door rekening te houden met alle punten zoals aangegeven op deze pagina zal je alleen maar kunnen vaststellen dat de mogelijkheid hebben om een microkrediet af te sluiten voor jouw financiële situatie in bepaalde omstandigheden een indrukwekkende meerwaarde zal weten te creëren. Of je nu snel geld wil lenen voor een dringende betaling die moet gebeuren of gewoon om jezelf even wat meer financiële ademruimte te gunnen, het behoort met een