Persoonlijke Leningen
Vergelijken

Direct naar de goedkoopste lening? Klik Hier!

Op het ogenblik dat je als particulier een bepaalde grote aankoop wenst te doen kan het de moeite waard zijn om daarvoor in de richting te kijken van een persoonlijke lening. Het gaat hierbij om een lening op afbetaling die beschikt over vrij strikte voorwaarden waardoor je altijd kan rekenen op een lage kostprijs. De persoonlijke lening is wellicht mede omwille van deze reden één van de populairste kredietvormen op de financiële markt. Dit heeft er voor gezorgd dat er op dit ogenblik heel wat verschillende partijen persoonlijke leningen aanbieden. Wil je er dus met andere woorden echt zeker van zijn dat je uiteindelijk kiest voor dat ene krediet waarbij je kan rekenen op niet alleen de meest interessante voorwaarden, maar ook de laagste kostprijs? In dat geval is het altijd de moeite waard om je potentiële persoonlijke lening even te vergelijken hier op Lenary.be.

Aanbieders van persoonlijke leningen

Op het ogenblik dat je een persoonlijk krediet wenst af te sluiten zal je steevast kunnen vaststellen dat er heel veel verschillende financiële instellingen deze kredietvorm aanbieden aan hun klanten. Dat is interessant, want net hierdoor is er een bepaalde concurrentiedruk ontstaan. Deze toegenomen concurrentie heeft als resultaat gehad dat de kostprijs van een persoonlijk krediet door de jaren heen aanzienlijk is verlaagd. Hierdoor is ze op financieel vlak de moeite waard voor iedereen die graag geld wenst te lenen. Wij van Lenary.be hebben er voor gekozen om enkele betrouwbare financiële instellingen op te nemen in ons overzicht die stuk voor stuk interessant zijn om jouw persoonlijke lening bij af te sluiten.

Beobank logo

Beobank is een rasechte Belgische bank die in een vorig leven bekend stond onder de naam ‘Citibank Belgium’. In het jaar 2012 werd ze echter overgenomen door Credit Mutuel Nord Europe. Beobank staat er om bekend een uitstekende kredietverstrekker te zijn die haar klanten de mogelijkheid biedt om leningen af te sluiten tegen de meest interessante voorwaarden en de laagste kosten. Alleen al omwille van deze reden is een beroep doen op de mogelijkheden van Beobank voor wat haar persoonlijke lening betreft de moeite waard.

Ga naar Beobank

Cetelem logo

Een in België bijzonder populaire kredietverstrekker die er om bekend staat ten allen tijde een interessante, lage kostprijs aan te rekenen op haar financieringen is Cetelem. Ook deze aanbieder maakt het voor haar (toekomstige) kredietnemers mogelijk om een persoonlijk krediet af te sluiten tegen de meest interessante voorwaarden. Bovendien hoeft het toegekend krijgen van een dergelijke financiering bij deze kredietverstrekker helemaal niet lang te duren waardoor je binnen afzienbare termijn over het vereiste bedrag kan beschikken.

Ga naar Cetelem

Cofidis logo

Op het ogenblik dat je een persoonlijke financiering wenst af te sluiten spreekt het voor zich dat je dat altijd zal willen doen bij een betrouwbare kredietverstrekker die bij voorkeur reeds over een aanzienlijke ervaring en reputatie binnen de markt beschikt. In dat geval is het de moeite waard om te kijken in de richting van Cofidis. Zij staat er om bekend een zeer betrouwbare kredietverstrekker te zijn waarbij je perfect een lening op afbetaling kan afsluiten tegen zeer interessante voorwaarden. Ook deze kredietverstrekker is het ontdekken dus absoluut meer dan waard!

Ga naar Cofidis

Rekenvoorbeeld persoonlijk krediet

Je hebt je hele leven al gedroomd van een stukje wellness in je eigen persoonlijke paradijs en daar wil je nu werk van gaan maken. Voor het aankopen van een jacuzzi en een sauna heb je een bedrag nodig van 25.000 euro. Omdat je nog een andere afbetaling (bijvoorbeeld voor de hypotheek) hebt lopen en je niet meteen aan je spaargeld wil raken kies je er voor om het volledige bedrag te lenen. Dat is geen probleem, want in principe wordt er voor het toegekend krijgen van een persoonlijke lening geen factuur of ondertekende offerte gevraagd.

voorbeeld-berekening

Voor het afbetalen van het kredietbedrag hanteer je een aflossingstermijn van 36 maanden aan een geldende intrestvoet van 2,2 procent op jaarbasis. Op basis van een aflossingsmodel van mensualiteit (zoals nagenoeg altijd het geval is bij een persoonlijk krediet) betekent dit een maandelijkse intrestvoet van 0,1831 procent. Kenmerkend voor een mensualiteit model is dat er in een vroeg stadium heel wat wordt afgelost van het aangevraagde kredietbedrag. In verhouding is de rente dan ook zeer beperkt. Volgens dit model wordt er de eerste maand bijvoorbeeld een bedrag afbetaald van 718,22 euro welke bestaat uit:

  • 672,44 euro aan kapitaalaflossing;
  • 45,78 euro aan intrest;

Het voordeel van bovenstaand rekenvoorbeeld is dat de openstaande schuld stelselmatig wordt verkleind waardoor ook de kosten gedurende de looptijd van de overeenkomst sterk komen af te nemen. Op het einde van de rit zal je persoonlijk krediet in deze vorm je dan ook slechts 25.855,86 euro hebben gekost. Dit betekent een meerprijs over een periode van 3 jaar van amper 855,86 euro op het volledige kredietbedrag.

De betrouwbaarste kredietvorm op de markt?

Veel mensen vinden het nog steeds niet bepaald een fijne gedachte om te weten dat ze over bepaalde schulden beschikken. Dit is al helemaal zo op het ogenblik dat er sprake is van een vicieuze cirkel. De betrouwbaarheid van de kredietvorm waarvoor je kiest is dan ook erg belangrijk. Door te kiezen voor een krediet op afbetaling boven een flexibele financiering zal je namelijk kunnen vaststellen dat de openstaande schuld elke maand opnieuw wordt afgebouwd. Op welke manier dat gebeurt is weliswaar afhankelijk van de opgestelde verhouding tussen de kapitaalsaflossing en de verschuldigde kostprijs, maar toch blijft je schuld nooit continue. Dat is bij verschillende andere kredietvormen op de markt wel het geval waardoor je in principe eindeloos in de schulden kan blijven zitten. Het spreekt voor zich dat niemand dit echt wil.

Bovenstaande zorgt er voor dat een persoonlijke lening in de praktijk niet alleen door heel wat kredietverstrekkers, maar ook door kredietnemers wordt aanzien als de meest betrouwbare op de markt. Dit niet alleen omdat er periodiek van de opgelopen schuld wordt afgelost, maar ook omwille van het feit dat er steeds gebruik wordt gemaakt van een vastgestelde einddatum. Daarnaast is een ander niet onbelangrijk aandachtspunt terug te vinden in het feit dat er nagenoeg altijd een vastgestelde en dus geen variabele rente wordt aangerekend op een persoonlijk krediet. Dit betekent in de praktijk dat er kan worden voorkomen dat de maandelijkse bedragen die moeten worden betaald plots explosief de hoogte in schieten. Ook dit levert een extra gevoel van vertrouwen op voor de kredietnemer waardoor heel wat slapeloze nachten kunnen worden voorkomen.

De meest aantrekkelijke rente voor jouw krediet

Wanneer je er voor kiest om over te gaan tot het afsluiten van een persoonlijk krediet zal je er rekening mee moeten houden dat deze over vrij strikte kredietvoorwaarden beschikt. In de praktijk zorgt dit er voor dat er bijvoorbeeld niet zomaar van de voorwaarden kan worden afgeweken zonder dat er daarvoor een bepaalde boete in rekening wordt gebracht. Op dit vlak verschilt een persoonlijke lening dan ook structureel ten opzichte van bijvoorbeeld een doorlopend krediet of een kaskrediet. Net het feit dat er niet zomaar van de kredietvoorwaarden kan worden afgeweken zorgt er in de praktijk voor dat de intrest die wordt aangerekend op het geleende bedrag zeer laag kan worden gehouden. Wanneer het voor jou als kredietnemer met andere woorden van belang is dat de kosten op je krediet op afbetaling zo laag mogelijk kunnen worden gehouden is het altijd een aanrader om even te kijken in de richting van een persoonlijke lening.

Voordelen

We kunnen stellen dat de persoonlijke lening sinds jaar en dag één van de populairste kredietvormen is die er op de markt zijn terug te vinden. Doorheen deze pagina hebben we reeds enkele niet onbelangrijke voordelen van dit type van financiering voor jou op een rijtje gezet. Er is echter meer. Om er zeker van te zijn dat je geen enkel voordeel van een persoonlijk krediet over het hoofd ziet hebben we ze alvast nog even in een mooi overzichtje geplaatst:

• Een persoonlijk krediet kent een zeer lineair verloop. Je weet dus altijd precies wat je van je krediet kan verwachten zonder vervelende verrassingen.

• De kosten van dit type financiering liggen bijzonder laag. Dit heeft alles te maken met het relatief beperkte risico dat de kredietverstrekker loopt.

• De kostprijs van je krediet kan door de vaste rente die wordt gehanteerd niet zomaar explosief de lucht in schieten. Dat kan wel bij flexibele kredietvormen.

• Net omdat de kredietvoorwaarden relatief streng zijn worden er veelal geen aanvullende waarborgen vereist. Wel zal je uiteraard moeten kunnen aantonen over de vereiste financiële middelen te beschikken ter aflossing van het krediet.

• Het bedrag dat je wenst te lenen door middel van een persoonlijk krediet wordt in één keer na het toegekend krijgen van de lening op je bankrekening gestort.

• In tegenstelling tot meer specifieke kredietvormen is er bij een persoonlijk krediet geen aankoopfactuur of en ondertekende offerte vereist. Dit zorgt er voor dat je het aangevraagde kredietbedrag in principe naar eigen inzicht kan besteden.

Nadelen

Hoe interessant een particulier krediet ook mag zijn, net zoals voor alle andere types van leningen geldt uiteraard ook voor deze dat er bepaalde nadelen aan verbonden zijn. In eerste instantie is het zo dat de kredietvoorwaarden zijn vastgesteld. Dit betekent dat er per definitie niet van kan worden afgeweken. In bepaalde situaties kan er eventueel een tijdelijk uitstel van (af)betaling worden aangevraagd, maar hou er wel rekening mee dat hiervoor steeds bepaalde kosten in rekening worden gebracht. De strikte voorwaarden waar een persoonlijk krediet zich door kenmerkt zorgen er voor dat er bovendien nog stil moet worden gestaan bij een reeks van andere beperkingen of potentiële nadelen, namelijk:

• Afbetaalde bedragen kunnen niet meer terug worden opgevraagd. Voorzie dus een bepaalde financiële reserve en leg de lat voor de maandelijkse afbetalingen niet te hoog. Zo voorkom je dat je snel in de problemen terecht komt.

• De rente op een persoonlijk krediet is vastgesteld. Dat biedt je als kredietnemer een passende bescherming tegen een mogelijks explosief stijgende rente, maar anderzijds kan je ook niet profiteren van een dalende intrest.

• Je hebt per definitie niet de mogelijkheid om het afgesloten krediet vroegtijdig (extra) af te lossen. Doe je dat wel? Dan is het zomaar mogelijk dat je tegen een boete aan zal lopen. Deze boetes kunnen afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie behoorlijk aanzienlijk zijn.

Bovenstaande nadelen zorgen er voor dat je vooraleer een persoonlijk krediet af te sluiten altijd goed moet proberen in te schatten wat het risico op wanbetaling mogelijks kan zijn. Voor verschillende, meer flexibele kredietvormen op de markt geldt dat een tijdelijke wanbetaling niet zo’n groot probleem is (door het kunnen opvragen van eerder afgeloste bedragen), maar voor een persoonlijk krediet geldt dat niet. Ben je er echter wel zeker van dat je perfect de financiering zal kunnen aflossen volgens de opgestelde voorwaarden? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat een persoonlijk krediet altijd de goedkoopste financieringsvorm is.

Hoe je krediet berekenen?

Vooraleer over te gaan tot het afsluiten van eender welke financiering en dus ook een persoonlijke lening is het aan te raden om je krediet grondig te berekenen. Op het ogenblik dat je een berekening of een simulatie wenst uit te voeren zal je steeds bepaalde informatie moeten aangeven. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

1. Het bedrag dat je wenst te lenen;
2. De reden waarom je het krediet wenst af te sluiten;
3. De looptijd van de overeenkomst;

Op basis van de bovenstaande informatie wordt het voor jou meteen duidelijk gemaakt hoeveel je maandelijks moet afbetalen en of dat al dan niet in lijn ligt met de financiële mogelijkheden waarover je beschikt. Let op, je moet er rekening mee houden dat een gesimuleerde financiering voor een kredietverstrekker niet bindend is. Het kan dus met andere woorden perfect gebeuren dat, bijvoorbeeld op basis van jouw financiële situatie, een hogere kostprijs dan de standaard intrest in rekening wordt gebracht.

Je krediet berekenen is dus altijd interessant, maar hoe kan je er nu zeker van zijn dat de berekende resultaten daadwerkelijk correct zijn? Uiteraard is het mogelijk om er voor te kiezen om een berekening te doen aan de hand van een geautomatiseerde tool van de kredietverstrekker in kwestie, maar je kan dit natuurlijk ook manueel doen. Voor toekomstige kredietnemers die zelf hun potentiële financiering willen berekenen kan het onderstaande rekenvoorbeeld even bekijken alvast de moeite waard zijn!

De beste persoonlijke lening vinden

Elke persoon die een financiering wil afsluiten wil er altijd zeker van zijn dat hij of zij kan rekenen op de best mogelijke kredietvoorwaarden. Dit betekent in de praktijk niet alleen dat het krediet goedkoop moet zijn, daarnaast moet ze ook nog eens over een interessant en doenbaar verloop beschikken. Door het uitvoeren van een simulatie wordt het altijd meteen duidelijk wat je van jouw potentieel persoonlijk krediet kan verwachten. Wil je er echter zeker van zijn dat je geen enkele interessante opportuniteit over het hoofd ziet en je met absolute zekerheid kan genieten  van de meest interessante voorwaarden? Dan is het uitvoeren van een vergelijking tussen de diverse aanbieders van persoonlijke leningen hier op Lenary.be zeker en vast interessant. Je kan er zomaar heel wat geld en problemen door besparen!

Veelgestelde vragen

Denk jij er aan om een persoonlijk krediet af te sluiten? In dat geval zal je jezelf ongetwijfeld een aantal belangrijke vragen stellen. Wij hebben enkele van de vaakst gestelde vragen voor jou bij elkaar gezocht en op een rijtje gezet inclusief een glashelder antwoord.

Is er een factuur vereist voor een persoonlijk krediet?

Voor het afsluiten van verschillende leningen zoals bijvoorbeeld een autolening of een renovatielening is er doorgaans altijd een factuur vereist. Dat geldt niet voor een persoonlijk krediet. Wil je een dergelijke financiering afsluiten? Dan is het doorgaans niet nodig om een bepaalde aankoopfactuur voor te leggen aan de kredietverstrekker. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op deze regel mogelijk.

Hoeveel geld kan ik lenen met een persoonlijk krediet?

Het bedrag dat je kan lenen middels een persoonlijke financiering is altijd afhankelijk van meerdere factoren. Denk op dit vlak niet alleen aan het inkomen waarover je beschikt, maar ook aan bijvoorbeeld reeds lopende kredieten. Een goed zicht hebben op je financiële situatie evenals de exacte mogelijkheden en reserves is altijd vereist. Met een goed onderbouwd dossier naar een kredietverstrekker stappen levert je in de praktijk altijd een zeer interessant voordeel op.

Waarvoor kan ik een persoonlijk krediet afsluiten?

Er bestaan zeer veel verschillende situaties waarin het de moeite waard kan zijn om een persoonlijk krediet af te sluiten. Steeds meer mensen willen bijvoorbeeld graag een verre of een lange vakantie maken, maar kunnen daarvoor niet voldoende spaargeld vrijmaken. Zij kunnen er eventueel voor kiezen om een persoonlijk krediet af te sluiten. Hetzelfde geldt echter evenzeer voor ouders die geld willen lenen voor het betalen van de studie van hun kind(eren) evenals voor zij die een grote investering hebben gepland.

Kan ik afbetaalde bedragen terug opvragen?

Een persoonlijk krediet is een financieringsvorm waarbij er geen opvragingen van reeds afbetaalde bedragen mogelijk zijn. Deze kredietvorm kenmerkt zich door een bijzonder lineair verloop welk er voor zorgt dat de verschuldigde kosten ten allen tijde zo beperkt mogelijk gehouden kunnen worden. Hou er echter rekening mee dat de aflossingen correct dienen te gebeuren wil je niet tegen een boete aanlopen.

Ik kan mijn lening even niet afbetalen, wat nu?

Het kan altijd gebeuren dat je als kredietnemer tijdelijk wordt geconfronteerd met een onstabiele financiële situatie. Een onverwachte, grote kost kan er voor zorgen dat je even niet over voldoende financiële middelen beschikt om te voldoen aan de vooropgestelde kredietvoorwaarden. Dat is natuurlijk een probleem, want de voorwaarden zijn bij een persoonlijke lening vrij strikt te noemen. In de praktijk is het dan ook mogelijk dat er je een boete zal worden aangerekend. Blijft de wanbetaling te lang stand houden, dan kan het krediet volgens de geldende voorwaarden worden geannuleerd waardoor het volledige nog verschuldigde bedrag in één keer opeisbaar wordt. Dit zal echter nooit gebeuren bij een wanbetaling die van korte duur is.

Kan ik mijn krediet vroegtijdig aflossen?

Veel mensen vinden het belangrijk dat ze zo snel mogelijk verlost zijn van de schulden die ze hebben gemaakt. Dat is natuurlijk een goed voornemen, maar het vroegtijdig aflossen van een bepaalde schuld die je bent aangegaan door middel van een persoonlijk krediet is lang niet altijd de meest interessante keuze. Zoals reeds aangegeven kenmerkt een persoonlijk krediet zich door vrij strikte voorwaarden waarbij elke vorm van afwijking als het ware wordt bestraft. Omwille van deze reden wordt ook het vroegtijdig aflossen van je krediet niet aangeraden. De kans dat je wordt geconfronteerd met en clausule voor het vroegtijdig verbreken van de kredietovereenkomst is namelijk zeer aanzienlijk.

Wat heb ik nodig om een persoonlijk krediet aan te vragen?

Ben je van plan om een persoonlijk krediet aan te vragen, maar is het niet helemaal duidelijk wat je daarvoor allemaal nodig hebt? In elk geval zal je, je paspoort moeten inscannen of bij hebben en zal er een bewijs van inkomsten worden gevraagd. De loonfiches van de voorbije drie maanden (minimum) zijn doorgaans vereist.

Kan ik een verzekering afsluiten voor mijn krediet?

Verschillende kredietverstrekkers bieden hun kredietnemers de mogelijkheid om er voor te kiezen om een speciale verzekering af te sluiten met betrekking tot het aflossen van hun financiering. Deze verzekering komt tussen wanneer de afnemer van het krediet bijvoorbeeld komt te overlijden. Voor een persoonlijk krediet is een dergelijke verzekering minder gebruikelijk, maar het kan wel. De mogelijkheden op dit vlak verschillen wel steeds afhankelijk van de financiële instelling in kwestie.