Goedkoopste Renovatielening
Vinden

Top 3 Renovatieleningen

logo-van-beobank

1,29% (JKP)

1,99% (JKP)

logo-van-cofidis

4,99% (JKP)

Steeds meer mensen kiezen er tegenwoordig voor om niet over te gaan tot het aankopen van een nieuwe woning, maar geven de voorkeur aan een ouder huis die ze vervolgens kunnen renoveren. Dit heeft als interessant voordeel dat het budget dat is vereist voor het creëren van een droomhuis kan worden gespreid over een langere periode. Niemand kan je namelijk verplichten om in één keer een compleet huis te renoveren. Bovendien is het ook nog eens zo dat het mogelijk is om voor renovatie gerelateerde werkzaamheden een zogenaamde renovatielening aan te vragen. Het bestaan van deze financieringsvorm zorgt er voor dat het renoveren van een oude woning voor steeds meer mensen tot de mogelijkheden behoort. Ben jij eveneens van plan om een krediet voor je renovatiewerkzaamheden af te sluiten en ben je daarvoor op zoek naar de meest interessante oplossing? In dat geval ben je hier op Geldinfo.be in ieder geval aan het juiste adres!

Renovatielening afsluiten bij verschillende kredietverstrekkers

Er wordt wel eens gedacht dat het afsluiten van een renovatiekrediet enkel en alleen mogelijk is bij een bank. Dat is niet zo. Uiteraard bieden het merendeel van de (grote) banken hun klanten deze mogelijkheid, maar er is meer. Wist je bijvoorbeeld dat er ook heel wat alternatieve kredietverstrekkers op de markt zijn terug te vinden die je vaak nog betere kredietvoorwaarden kunnen bieden in vergelijking met de gewone banken? Dit heeft niet in het minst te maken met het feit dat deze private bedrijven doorgaans zijn gespecialiseerd in het aanbieden van financieringen zoals een renovatiekrediet. Omwille van deze reden loont het altijd de moeite om even alle mogelijke kredietverstrekkers voor het door jou gewenste krediet op de markt met elkaar te vergelijken. Enkel en alleen op deze manier zal je met zekerheid kunnen stellen dat je verbouwing kan gebeuren met een lening die zich kenmerkt door een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Wat is een renovatielening precies?

In eerste instantie is het voor jou als potentiële kredietnemer natuurlijk van belang om te weten wat een renovatielening nu precies is. Zoals de naam van deze kredietvorm reeds laat vermoeden betreft het hier een lening die specifiek is bedoeld om de kostprijs van een renovatie draaglijker te maken, niet in het minst voor mensen die over een wat beperkter beschikbaar budget beschikken. Met het introduceren van de renovatielening op de markt in België moeten mensen worden gestimuleerd om er voor te kiezen om oudere huizen te kopen en te renoveren. Dit moet er voor zorgen dat afvallige huizen niet of in ieder geval veel minder in het straatbeeld zullen opduiken. Deze bijzondere financiering voor renovaties is door de jaren heen in ieder geval stelselmatig populairder geworden.

Tip! Ben je reeds een lange periode bezig met verbouwingen aan je eigen woning? Moet je inmiddels vaststellen dat bijvoorbeeld de badkamer die er toch reeds ettelijke jaren staat inmiddels is verouderd? In dat geval is het in bepaalde situaties mogelijk om je woonlening te laten herzien. Op deze manier kunnen de nieuwe renovatie- of verbouwingskosten daarin worden opgenomen. Dat kan de moeite waard zijn, want op deze manier beperk je, je tot slechts één krediet. Let wel, om van dit voordeel te kunnen genieten zal er reeds een aanzienlijk deel van het hypothecair krediet moeten zijn afbetaald.

Hoe werkt een renovatielening?

Wanneer je er voor kiest om een specifiek renovatiekrediet aan te vragen bij een bank zal je altijd rekening moeten houden met bepaalde voorwaarden, dat spreekt voor zich. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat er voor een renovatielening altijd een bepaald minimum- en maximumbedrag van toepassing is. Het gebeurt bijzonder vaak dat een bank of andere kredietverstrekker op voorhand een expertiseverslag zal vragen. Dit verslag wordt opgesteld door een professional die langs zal komen om de kostprijs van de verbouwingen in te schatten. Ook een gedetailleerd bestek kan eventueel voldoende zijn om een aanvraag voor een renovatiekrediet in te dienen. Veel is op dit vlak uiteraard afhankelijk van de aanbieder van de verbouwingslening in kwestie. Deze informatie maakt in ieder geval duidelijk dat een renovatiefinanciering geen echt vrije kredietvorm is. Ze kan dan ook uitsluitend worden afgesloten wanneer:

• Je het budget daadwerkelijk gaat aanwenden voor het uitvoeren van renovatiewerken;
• Er een expertiseverslag of een gedetailleerd bestek van een aannemer bestaat;
• Het kredietonderzoek heeft aangetoond dat je over de vereiste financiële middelen beschikt om het geleende bedrag volgens de voorwaarden terug te betalen;

Dat een financiering voor een renovatie door de jaren heen zoveel populairder is geworden heeft voor een groot deel te maken met het feit dat het verkrijgen van een dergelijk krediet heel wat eenvoudiger is in vergelijking met een hypothecaire lening. Deze eisen voor deze laatste zijn door de jaren heen aanzienlijk strenger geworden waardoor op deze manier geld lenen geen sinecure meer is, in tegendeel.

Wanneer is een verbouwingskrediet aanvragen mogelijk?

De voorwaarden die we hier boven reeds hebben aangegeven zijn slechts het puntje van de ijsberg. In de praktijk is het natuurlijk zo dat een renovatiefinanciering slechts kan worden aangevraagd wanneer aan wat meer zaken wordt voldaan. Zo is het bijvoorbeeld eveneens een vereiste dat jij als aanvrager van het krediet eigenaar bent van de woning. Iemand die een huis huurt kan dan ook nooit een renovatielening aanvragen voor het pand in kwestie. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat het geld dat door een renovatiekrediet wordt toegekend niet kan worden aangewend voor andere aankopen of investeringen buiten het daadwerkelijk verbouwen van het huis. Een laatste vereiste is terug te vinden in het feit dat de werken dienen te worden uitgevoerd door beroepsmensen. Er wordt eventueel een uitzondering gemaakt wanneer kan worden aangetoond (bijvoorbeeld door middel van aankoopfacturen van materialen) dat jij als eigenaar van het huis zelf de werkzaamheden zal uitvoeren.

Het verkrijgen van een renovatiekrediet voor doe-het-zelvers is dus eveneens een mogelijkheid, al wordt deze optie niet door elke kredietverstrekker aangeboden. Vooral de grote banken vereisen vaak dat er facturen worden voorgelegd van vakmensen die de werkzaamheden hebben uitgevoerd. Enkel en alleen een factuur voorschotelen waaruit de aankoop van bepaalde materialen en de huur van bijvoorbeeld verschillende werktuigen blijkt is dan helaas niet voldoende. Ook wat dit betreft is het vergelijken van de verschillende aanbieders van renovatieleningen dan ook de moeite waard. Zo wordt in ieder geval voorkomen dat je als doe-het-zelver die wat wil besparen op het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden alsnog tegen de nodige problemen aanloopt. Goed de voorwaarden doornemen van het renovatiekrediet dat je wenst af te sluiten is hoe dan ook een echte must.

Hoeveel kost een renovatielening?

lening-voor-verbouwingGeld lenen kost je op het einde van de rit altijd meer dan wanneer je er voor zou kiezen om eigen middelen aan te wenden voor het betalen van je verbouwingen. Daar staat echter tegenover dat lang niet iedereen op dit vlak zomaar voldoende financiële middelen voor handen heeft en bovendien staan niet alle mensen er om te springen om hun volledige spaarrekening aan te spreken enkel en alleen voor het betalen van hun renovatiewerken. Wanneer er zich dan een onverwachte situatie voordoet is de kans namelijk op z’n minst bestaande dat je tegen vervelende, financiële problemen aanloopt. Dit zal je absoluut willen proberen te voorkomen. Gelukkig bestaan er verschillende mogelijkheden om te besparen op de kostprijs die op een renovatielening in rekening wordt gebracht.

In eerste instantie is het belangrijk om te weten dat de kosten die in rekening worden gebracht op een renovatielening natuurlijk niet zijn vastgesteld. Dat betekent dat er tussen de verschillende kredietverstrekkers die deze lening aanbieden altijd sprake zal zijn van een bepaald (niet onaanzienlijk) verschil. Omwille van deze reden is het vergelijken van de verschillende renovatieleningen op de markt altijd een vereiste. Dit overigens niet alleen omwille van de kosten die er aan verbonden zijn, uiteraard kunnen ook de kredietvoorwaarden afwijkend ten opzichte van elkaar. Enkel en alleen door een vergelijking uit te voeren kan je er dan ook zeker van zijn dat je uiteindelijk zal kiezen voor die ene renovatielening die voor jou over de perfecte prijs-kwaliteitverhouding beschikt.

Rekenvoorbeeld voor afsluiten van een verbouwingslening

Voor veel mensen is het niet meteen duidelijk hoe de kosten nu precies in rekening worden gebracht bij het afsluiten van een verbouwingslening en vooral welke impact deze precies kunnen hebben op het einde van de rit. Omwille van deze reden hebben we er voor gekozen om even een rekenvoorbeeld uit te werken. Dit rekenvoorbeeld moet je een beter inzicht geven in de totale kosten waar je bij een renovatiekrediet mee kan worden geconfronteerd. Wil je een berekening uitvoeren speciaal voor het krediet dat jij wenst af te sluiten? In dat geval is het veelal mogelijk om een simulatie te doorlopen. Daarover later meer.

De situatie is als volgt. Je hebt een oudere woning gekocht en je wil deze gaan renoveren. De kostprijs voor de verbouwingen wordt geraamd op een bedrag van 75.000 euro. Dat is een behoorlijke som geld waarvan je maximaal 100 procent kan lenen bij een bank of een andere kredietverstrekker. Vroeger was het in bepaalde gevallen mogelijk om meer dan 100 procent van het vereiste bedrag te lenen, maar tegenwoordig wordt dit eerder niet dan wel nog aangeboden. Sterker nog, vaak is ook voor de renovatielening een minimale eigen inbreng vereist. Bekijk dus zeker welke financiële middelen je zelf kan inbrengen.

In dit geval zeggen we dat er voor het kredietbedrag een eigen inbreng is vereist van 15.000 euro. Dit betekent dat je het krediet gaat aanvragen voor een som van 75.000 – 15.000 = 60.000 euro. Dit ligt meteen ook rond het gemiddelde kredietbedrag dat door middel van renovatieleningen kan worden geleend (tussen de 50.000 & 60.000 euro gemiddeld). Voor het afsluiten van deze financiering moet rekening worden gehouden met een intrest van 3 procent. In vergelijking met vroegere tijden waarin er vaak tot wel 8 of zelfs 10 procent werd gevraagd liggen de kosten op renovatieleningen tegenwoordig bijzonder laag. Daar kan je dus zeker en vast je voordeel mee doen.

De intrest op renovatieleningen wordt uiteraard op jaarbasis in rekening gebracht. Dit betekent dat je over de 60.000 euro dus een kost zal betalen van 1.800 euro. Deze kostprijs wordt verrekend in de maandelijkse terugbetalingen die gebeuren voor de financiering. Let wel, de kosten op een renovatielening worden net als bij andere leningen op afbetaling berekend aan de hand van de openstaande schuld. De verhouding tussen de hoogte van de daadwerkelijke aflossing en de kostprijs die moet worden betaald op je lening zal uiteindelijk bepalend zijn voor de daadwerkelijke kosten die je op het einde van de rit zal betalen. Wordt er in eerste instantie veel afgelost van de openstaande schuld, dan zullen de kosten sneller dalen. Veel op dit vlak is uiteraard afhankelijk van de geldende kredietvoorwaarden.

Bovenstaande werkwijze zorgt er voor dat je bij een lening van 60.000 euro en een JKP (jaarlijks kosten percentage) van 3 procent dus geen 18.000 aan kosten zal betalen aan het einde van de rit. Voor dit kredietbedrag met vaste, maandelijkse aflossingen zal het prijskaartje na een periode van 10 jaar doorgaans zijn gelegen rond de 9.500 euro. Uiteraard moet er ook worden gekeken naar de snelheid waarmee bedragen worden opgevraagd. Wordt niet meteen de volledige 60.000 euro opgevraagd, maar slechts een beperkt deel (zoals vaak het geval is bij een renovatiekrediet), dan zal dit de kosten uiteraard positief beïnvloeden.

Wordt er een reserveringsprovisie aangerekend of niet?

In het bijzonder wanneer je er voor kiest om één van de renovatieleningen van de grote banken af te sluiten moet er rekening mee worden gehouden dat er hiervoor mogelijks een zogenaamde reserveringsprovisie in rekening kan worden gebracht. Het betreft hier een extra kostprijs welke in rekening wordt gebracht omdat het geld van het toegekende krediet gedurende een lange(re) periode moet worden bewaard. In het merendeel van de gevallen is het zo dat je bij het afsluiten van een verbouwingslening niet het volledige bedrag in één keer zal opvragen, in tegendeel.

De betalingen gebeuren namelijk volledig op basis van de aan de bank verstrekte facturen voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Omwille van deze reden blijft er dus vaak een niet onaanzienlijk deel van de lening geparkeerd staan op een speciale rekening. Het komt niet zelden voor dat een bank hiervoor een soort van bewaarkost aanrekent van zo’n 0,1 procent. Deze kost wordt doorgaans om de 6 maanden in rekening gebracht.

Bovenstaande situatie is niet de enige waarin er een reserveringsprovisie kan worden aangerekend. Het is een algemeen bekend probleem dat een verbouwing vaker wel dan niet vertraging oploopt. Dat is niet alleen vanuit praktisch, maar ook vanuit financieel oogpunt erg vervelend. Ook in dit geval zal namelijk duidelijk worden dat een significant deel van het bedrag dat je uit de lening hebt ontvangen bevroren blijft bij de bank. Het is dan ook niet ondenkbaar dat je ook in dit geval geconfronteerd zal worden met de reserveringsprovisie. Dit is dus zeker en vast iets om rekening mee te houden bij het berekenen van de kosten.

Hoe een renovatielening simulatie uitvoeren?

Het vergelijken van alle renovatieleningen op de markt om de goedkoopste oplossing te vinden is interessant, maar het spreekt voor zich dat je ook altijd een goed beeld zal willen hebben van bijvoorbeeld de hoogte van de maandelijkse afbetalingen. Je zou er voor kunnen kiezen om deze berekening manueel uit te voeren, maar dat is zoals je eerder op deze pagina reeds hebt kunnen vaststellen alles behalve eenvoudig. Gelukkig hoeft het lang niet altijd zo moeilijk te zijn, in tegendeel. Wist je namelijk dat het ook mogelijk is om een simulatie uit te voeren voor je toekomstige renovatielening? Het uitvoeren van een simulatie zorgt er voor dat je vaak binnen slechts enkele minuten een goed beeld krijgt van het verloop van je renovatiekrediet. Vooraleer een dergelijke simulatie kan worden uitgevoerd heb je natuurlijk nood aan verschillende gegevens, namelijk:

• Het bedrag dat je wenst te lenen (afgestemd op het bestek welke werd opgemaakt en rekening houdende met de vereiste, eigen inbreng);
• De termijn waarop je graag het ontvangen kredietbedrag wenst terug te betalen;
• Het soort intrest waar je op wil kunnen rekenen (geef je de voorkeur aan een vastgestelde intrest of kies je voor een variabele kost?);
• Het JKP (indien de tool dit niet uit zichzelf aangeeft);

Wanneer je alle bovenstaande informatie voor handen hebt kan je jouw verbouwingslening gaan simuleren. Op deze manier zorg je er voor dat je nooit zonder een goede voorbereiding overgaat tot het aanvragen van je financiering.

Wat is een groene renovatielening?

Tijdens je zoektocht naar de goedkoopste renovatielening is de kans bijzonder groot dat je op een zeker ogenblik de groene variant ziet opduiken. Een groene verbouwingslening kenmerkt zich in de praktijk door een nog lagere kostprijs. Om een dergelijke financiering aan te kunnen vragen moet er uiteraard wel worden voldaan aan een extra, zeer belangrijke voorwaarde. Zo kan deze milieuvriendelijke kredietvorm enkel en alleen worden afgesloten voor verbouwingen die ten minste 50 procent energiebesparend zijn. Enkele voorbeelden van investeringen waarvoor een groene renovatielening kan worden aangevraagd zijn:

• Het aankopen van een nieuwe, energiebesparende stookketel of zonneboiler;
• De plaatsing van een warmtepomp;
• Het toepassen van hoogrendementsbeglazing in huis;
• Het voorzien van nieuwe (betere) isolatie;
• Een investering in thermostatische kranen;
• De realisatie van een systeem met zonnepanelen op je dak;

Naast bovenstaande kunnen ook de kosten voor een zogenaamde energie-audit worden ingedekt door groene renovatieleningen. De lage kosten die voor dit type van verbouwingslening worden aangerekend maken het alvast meer dan de moeite waard om na